fredag 29 juni 2007

Tvivlar på Uddén

I gårdagens Korrespondenterna i radions P1 diskuterade Cecilia Uddén tvivel med Cordelia Edvardson och Mohammed Fazlhashemi (programmet kan laddas ner här). Cecilia Uddén har tidigare gjort sig känd för att grovt ha missuppfatta sitt Public Service-uppdrag i samband med det amerikanska presidentvalet 2004, då hon hävdade att kravet på opartiskhet inte gällde henne (SvD).

Efter att ha lyssnat på programmet framstår det som obegripligt att Cecilia Uddén kunnat fungera som utrikeskorrespondent i bl.a. USA och Mellanöstern. Under halva programmet tvingas Edvardson (som för övrigt har en fullständigt underbar syn på människovärdet, trots allt hon utsatts för) och Fazlhashemi försöka förklara för Uddén att det är stor skillnad mellan islam och islamism. Drygt 6 minuter in i programmet berättar Uddén att hon först nu börjar tvivla på islamismen som ett demokratiskt projekt. Islamismen är lika lite demokratisk som nazismen eller kommunismen. Precis som Cordelia Edvardson säger kan inte fundamentalisterna förhandla med Gud och därmed finns det inget utrymme för de kompromisser som en demokrati kräver. Däremot har Uddén rätt i att vägen till demokrati måste gå genom moskén, eller i vart fall förankrad i islam. Men absolut inte via islamismen!

Fazlhashemi tar upp exempel på hur islamismen bromsat utvecklingen mot demokrati. Då kontrar Uddén med att ta upp liberala muslimer i bl.a. Iran. Är det verkligen så svårt att förstå att dessa muslimer är i opposition i sina respektive länder? De är inte islamister!

Tyvärr är den grumliga synen på islamism vanlig i Sverige, särskilt inom vänsterkretsar. Men även borgerliga politiker som Gunilla Carlsson (m) tycks mena att Sverige och EU gick för långt i sina ambitioner att isolera Hamas (Sydsvenskan). Jag anser att det inte ens i en samlingsregering finns utrymme för så djupt odemokratiska grupperingar som Hamas. Demokrati är så mycket mer än att bara bli framröstad i relativt fria val.

//LibeRatio

torsdag 28 juni 2007

Stor debatt om könsstympning i Norge

Efter att Norsk Television (NRK) avslöjat att 185 norsk-somaliska flickor blivit könsstympade i Somalia under de senaste två-tre åren har en våldsam debatt tagit fart. Representanter för Framskrittspartiet, Höyre och Arbetarpartiet har alla sagt att de vill införa obligatoriska gyn-undersökningar för flickor från "riskländer". Justitiedepartementet har kallat till krismöte. Också företrädare för den Somaliska gruppen efterlyser ett strängare regelverk och en fatwa mot könsstympning.

Norge har liksom Sverige länge haft lag mot könsstympning. Men till skillnad från Sverige (2) har inte någon fällts för brottet i Norge. I Norge har man redan innan reportaget tillsatt en undersökning om obligatorisk undersökning av alla flickor. Men lokala politiker, som i Oslo, tänker inte vänta på utredningen utan införa obligatoriska undersökningar på lokal nivå, men då bara på flickor i riskgrupper.

I Sverige väckte integrationsminister Nyamko Sabuni (fp) stor uppmärksamhet när hon föreslog obligatoriska gyn-undersökningar för att förhindra könsstympning. Många verkar ha känt sig träffade och angriper Sabuni för stigmatisering och islamofobi.

Obligatoriska gyn-undersökningar är ett ingrepp i den personliga integriteten. Könsstympning är naturligtvis ett ännu värre ingrepp i den personliga integriteten, för att inte tala om brott mot mänskliga rättigheter. Frågan är om det är värt många små integritetsbrott för att undvika betydligt värre könsstympningar? Om undersökningar snävas in mot riskgrupper reses dessutom frågan om stigmatisering.
//
Casparus Due

Banankontakt med terrorstämplad organisation

Sydsvenskans egen vänsterdebattör, Patrik Svensson, skriver idag om hur Chiquita har betalt höger(???)-milisen AUC i Colombia beskyddarpengar. AUC är inte direkt höger. (Svensson förstår som vanligt inte att ondska och höger inte är synonymer.) De är däremot terroriststämplade och har mördat flera fackliga medarbetare som gjort bananföretagens arbete besvärligt.

På en punkt är jag, till min stora förvåning, enig med Svensson: Chiquita har ett stort ansvar för att ha finansierat terrorverksamhet. De bör lägga korten på bordet och ge en oförbehållen ursäkt till alla som på något vis har drabbats.

Men där slutar enigheten och Svensson ger sin antikapitalism fritt spel. Han konstaterar lakonskt att företag i dagens kapitalistiska samhälle inte kan ställas till ansvar:

"Politiska partier, nationer och ideologier med lik i garderoben brukar alla uppmanas att ”göra upp med sitt förflutna” ... Det kan gälla vänsterpartiet. USA eller Tyskland. Kommunismen eller liberalismen. Det handlar inte så mycket om skuld som om ansvar. Vi har ett ansvar för vad människor tidigare gjort i vårt namn. Men ett företag? Tja, en konsekvens av det moderna varumärkestänkandet är att allt är flyktigt. Även sådana saker som skuld och ansvar. Ett varumärke kan alltid ”brandas” om, sminkas till något annat, fyllas med ett nytt innehåll. Ett företag är inte en individ i moralisk mening, det är inte en beständig organism. "

Ursäkta, men har inte ett stort antal tyska företag fått krypa till korset för att ha utnyttjat fångar under andra världskriget, även om det köpts, sålts, brandats om etc.? Fick inte Skanska betala ett enormt skadestånd för den asbest-skandal deras nyinköpta dotterbolag tidigare hade lagt grunden till i USA? Svensson skriver själv om att det amerikanska justitiedepartementet har bötfällt Chiquita för brott mot de amerikanska terrorlagarna. Kan inte företag ställas till ansvar?

En intressant twist på historien är att Chiquitas PR-konsult Hill & Knowlton tydligen har en strategi att kontakta alla som skriver kritiskt om bananerna. Svensson fick efter sin första artikel om banankontakten ett personligt brev från dem: ”Vi läste (inte med förtjusning) din kolumn"
Kontentan av brevet var enligt Svensson att Chiquita fann situationen i Colombia mycket besvärlig och var tvugna att betala AUC. Ingen närmare förklaring och inga ursäkter!

Snacka om dålig PR för en av världens största PR-byråer. Å andra sidan har de efter hand byggt upp en viss rutin för PR-floppar.
//
Leva eller lyda

PS. Hill & Knowlton - ni når mig lättast på leva.eller.lyda(snabel-a)gmail.com

onsdag 27 juni 2007

Få i londonbombarnas omgivning tar avstånd från terrorhandlingen

Rakel Chukri tipsar i dagens Sydsvenskan om Shiv Maliks reportage om de fyra islamistiska londonbombarna. Artikeln finns publicerad i sin helhet på tidskriften Prospects hemsida.

Snälla. Omtänksamma. Skulle aldrig skada någon. Så beskrivs självmordsbombarna av sina släktningar och vänner. När brodern till Mohammad Sidique Khan får frågan om bombattentatet var haram eller halal enligt Koranen svarar han ”inga kommentarer”. Och så beskriver han återigen sin bror som den snällaste i familjen. Få vågade dock prata med Shiv Malik och många hotades till tystnad.

Till skillnad från annan mediarapportering visar Shiv Malik att såväl familj och den pakistanska omgivningen väl kände till radikaliseringen av de fyra terroristerna. De vände sig till en mer extrem moske, åkte till terroristläger i Pakistan och gifte sig med muslimska kvinnor utanför den egna etniska gruppen.

Konspirationsteorier flödar i de muslimska miljöerna i Storbritannien. Rakel Chukri hänvisar till en undersökning gjord av brittiska Channel 4 där en fjärdedel av de tillfrågade muslimerna uppger att regeringen eller säkerhetstjänsten var inblandade och att de fyra utpekade männen var oskyldiga.

Shiv Maliks reportage reser frågan om den muslimska gruppens tysta medgivande och deras självpåtagna offermentalitet. Få tar avstånd från männen bakom terrordåden. En oroväckande stor minoritet har uppenbart en så verklighetsfrämmande uppfattning att de hellre målar upp ömkliga konspirationsteorier än att se sanningen i vitögat. I en sådan samhällskontext lär vi tyvärr i framtiden få se fler islamistiska terrordåd i Europa.
//
Casparus Due

tisdag 26 juni 2007

Kommunala elbolag billigare än statliga visar ny rapport

Enligt en stor undersökning (DN) är kommunala energibolag mycket billigare än privata. Vänstern och andra monopolkramare jublar. Det är det de alltid har påstått och nu är det bevisat. Eller?

Vad som inte framgår av rapporten är att elen fortfarande är mycket dyr. De kommunala bolagen är inte billiga. De är mindre dyra. Och detta är i jämförelse med två statliga (Fortum och Vattenfall) och ett (ETT!!!) privat (Eon) storbolag.

Problemet med elmarknaden är inte att den blev avreglerad. Problemet är att den inte blev privatiserad. Om man bortser från Eon finns det i princip inga privata bolag på marknaden.
Vad som hände med avregleringen var att man gav de kommunala bolagen undantag från kommunallagen och lät dem sälja el utanför kommunens gränser. Med monopol på elnätet, kommunerna som borgenärer och ofta andra monopolverksamheter inbakade i samma bolag, kunde de kommunala bolagen enkelt hålla borta mindre, privata alternativ som kunde skapa konkurrens.

De kommuner som valde att sälja, sålde till de enda bolagen som kunde konkurrera - jättarna.

Om man hade tänkt innan man avreglerade, hade man inte gett undantag från kommunallagen. Istället skulle man tvinga kommunerna att upphandla från sina bolag enligt de regler som gäller på alla andra områden. Då hade det funnits en reell möjlighet för privata alternativ att växa fram och då hade det kunnat vara en bra affär för kommunerna att sälja sina bolag eller låta de anställda ta över dem. Då hade man inte fått en statligt ägd och styrd oligopolmarknad med kommunala bolag som komplement. Då hade vi kanske haft en fungerande marknad med låga priser.

Istället får man läsa att "beslutet att inte privatisera har som regel varit en bra affär, inte minst för invånarna." Ursäkta, men ingen kan väl påstå att elen är billig för invånarna i någon kommun i Sverige. Och ingen kan väl påstå att någon privatisering att tala om har ägt rum.
(Läs även DN Debatt 19/6: Elavregleringen är ett skräckexempel)
//
Fabrikören

Sverige har fortfarande EU:s värsta skatte(för)tryck

Det sammanlagda skattetrycket i Sverige 2005 var 51,3 procent.

Det är klart högst i EU. Det enda land som kommer i närheten av Sverige när det gäller höga skatter är Danmark som 2005 hade ett sammanlagt skattetryck på 50,3 procent.
//
Casparus Due

Amnesty på turne med talibansupporter

Amnestys internationella kampanj mot tortyr når nu Sverige. Med på resan som frontfigur skulle Ruhal Ahmed, f.d. guantanamofånge, vara. Ahmed blev anhållen på ett taliban-träningsläger i Afganistan, men släpptes efter ett och ett halvt år. Han har följt kampanjen runt världen, från Japan, Storbritannien och Danmark. Nu verkar det som att han inte följer med till Sverige då han uttryckt sig "oförsiktigt".

På en presskonferens i Danmark förklarar Ahmed att talibanstyret behandlat sitt folk bra och ställer sig bakom dödsstraff. Amnestys representant försvarar även användandet av burka.

– De är inte sant, som folk säger, att afganska kvinnor är tvingade att bära burka. Kvinnorna väljer det själva, säger han.

I slutet av 1990-talet breddade Amnesty sitt arbetsområde till att omfatta ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Amnesty är numera mer en social rörelse med vänsterprägel. Och som social vänsterrörelse är alla fiender till USA en vän. Att de allierar sig med talibansympatisörer är i det perspektivet ingen överraskning.
//
Casparus Due

Dödligt våld mot kvinnor

I en rapport från Brå kan man läsa att hälften av allt dödligt våld riktat mot kvinnor sker av en man som kvinnan har/har haft nära relation med. I genomsnitt har 17 kvinnor per år blivit offer för en man som de har eller har haft, en nära relation till.

Rapporten är bra att ha nära till hands vid diskussioner om våld mot kvinnor, och visar bland annat att:

 • Dödligt våld mot kvinnor i nära relationer minskar.
 • Många gärningsmän har tidigare hotat och misshandlat kvinnan.
 • Det finns en tydlig överrepresentation av såväl offer som gärningsmän med utländsk bakgrund.
 • Vanligt att gärningsmännen har låg social status och är kriminellt belastade.
 • Allt fler gärningsmän döms för mord.
//
Casparus Due

Lisa Marklund chockar

Jag fick kaffet i fel strupe när jag läste Liza Marklunds senaste krönika. Hon menar faktiskt att barnen ska anpassa sig efter skolan, istället för som idag tvärtom. Jag som precis ondgjort mig över en artikel om skolan i Sydsvenskan känner plötslig medvind. Tänk att ha Liza Marklund på sin sida!

Efter besvikelser över svenska skolan går numera Marklunds barn i en internationell privatskola utanför Marbella.

Såhär bedrivs undervisningen: "Undervisningen i privatskolan bedrivs på engelska och spanska och är extremt katederstyrd och kunskapsinriktad. Glömda böcker och utebliven läxläsning bestraffas omedelbart med kvarsittning. Mobbning bemöts med nolltolerans – elaka ungar åker ut. Alla elever får både betyg och skriftliga omdömen tre gånger per år från första klass. Hela våren har ägnats åt flera timmar långa tentamina som sedan granskats i Cambridge."

Barnen älskar sin nya skola, skriver Marklund och är bekymrad över att Skolverket, när de konstaterar brister, otroligt nog efterlyser mer av det som tidigare inte fungerat. Ungefär som när Socialdemokraterna vill bota en misslyckad integrationspolitik med ännu mer av samma vara.

"Skolan ska alltså anpassa sig ÄNNU MER efter ungarna. Ursäkta, men jag tror faktiskt det är dags att börja göra tvärt om. Ungarna måste börja anpassa sig efter skolan. Människor far inte illa av rimliga krav, tvärtom. Ordning och reda och tydliga regler är förutsättningar för att vi ska kunna fungera tillsammans, både i skolan och utanför. Det är inte betyg som knäcker barn, det är kaos och mobbning."

Folkpartiets värderingar sprider sig! Samtidigt vill en del i partiet överge kravliberalismen för en flummig sosse-light. Kan Björklund hålla linjen kommer han och partiet bli rikligt belönade.
//
Casparus Due

måndag 25 juni 2007

Nu introduceras burkini


West-London Council rekommenderar användande av burkini, en variant av bikini godkänd av Muslim Council of Britain (MCB). Hela dokumentet med riktlinjer för skolor med muslimska elever hittar ni här.
//
Casparus Due

På tal om popvänster

Cameron Diaz konfronteras med verkligheten när hon springer runt med maoistiska symboler i Peru. Svenska Dagbladet rapporterar. Hon är i varje fall klok nog att vara efterklok. Det är mer än vad man kan säga om många andra popvänstrar!
//
Leva eller lyda

Lund med ESS i ärmen

Lund tar stora kliv (Sydsvenskan) mot att bli hemort för EU´s största forskningsprojekt, en enorm centrifug som kan kasta runt neutroner. Vem har inte hört talas om CERN? ESS är större och bättre och kan kanske bland annat ge oss svar på hur vi i framtiden ska kunna producera ren och ofarlig energi. Det är bara att gratulera Lund, Skåne och hela Öresundsregionen om ESS hamnar här.
//
Leva eller lyda

Världens mest generösa intergationspolitik inte generös nog för Socialdemokraterna

Att Sverige har en av världens mest generösa invandringspolitik känner de flesta till. Men att Sverige också har den mest generösa integrationspolitiken är mindre känt. Det som bland annat utmärker Sverige är att:

 • I stort sett alla som invandrar får direkt ett permanent uppehållstillstånd. Det gäller t.ex. just nu den stora majoriteten irakiska invandrare som får asyl. I andra länder är olika former av temporära tillstånd dominerande.
 • Permanenta uppehållstillstånd ger sedan samma socioekonomiska rättigheter som övriga befolkningen. Det gör Sverige unikt. Det vanliga är att den som invandrar inte har samma tillgång till samhällets trygghetssystem, och ibland inte ens rätt till offentlig service. En stor majoritet att länderna i Europa ställer också tuffa krav på språkkunskaper och självförsörjning för att få permanent uppehållstillstånd.
 • I Sverige finns inga krav för att få permanent uppehållstillstånd eller få medborgarskap (förutom tid i landet och inte brottslighet). Det är helt unikt i västvärlden att ge nya medborgare fulla rättigheter utan krav på varken språkkunskapet, samhällskunskap eller självförsörjning.
Det går att utveckla detta mycket men det får räcka tills vidare. Kontentan är att när du som invandrare kommer till Sverige får du en hel uppsättning sociala, civila, ekonomiska och politiska rättigheter utan ett enda seriöst motkrav. Trots det är integrationspolitiken inte generös nog för ledande socialdemokrater. Socialdemokraternas integrationspolitiska talesman Luciano Astudillo och socialdemokraternas integrationspolitiska spindoktor Qaisar Mahmood (med bakgrund på Integrationsverket, departement, Kommunförbundet och statliga integrationsutredningar) ondgör sig i Aftonbladet över att Sverige är ogästvänligt:

"Den bistra verkligheten är att många svenskar som har anknytning till andra länder ofta möter attityder som om de vore gäster." "Fortsätter vi att utestänga en stor del av befolkningen från den nationella gemenskapen kommer vi aldrig att kunna skapa ett hållbart samhälle."

Detta trams känns igen från Socialdemokraternas integrationspolitik de 12 år de satt vid makten. En enda lång klagosång över hur illa Sverige och befolkningen i Sverige behandlar dem som invandrar. I själva verket finns det inte något annat land som behandlar dem som invandrar så generöst som Sverige. Jag uppmanar alla läsare att peka på något annat land där den som invandrar har så goda förutsättningar och lika spelregler som i Sverige. Det finns inte.

En generös integrationspolitik behöver inte vara fel. Men en politik måste också var effektiv och fungera för landet och för den som invandrar.
 • Mindre hyckeri och halvlögner från de rödgröna partierna om hur dåligt det är för invandrare i Sverige.
 • Låt effektivitet snarare än moralism vara ledande i utformningen av en bättre integrationspolitik.
 • Rättigheter måste balanseras med skyldigheter - också för dem som invandrar.
Dags för Alliansen att ta tag i detta snarast.
//
Casparus Due

söndag 24 juni 2007

Boom bye bye till homofobin!

Homofobin har länge härskat inom reggaemusiken. Men den senaste tiden har de liberala rösterna stärkts. Stora namn som Beenie Man, Sizzla och Capleton har skrivit på The reggae compassionate act, där man lovar att arbeta aktivt för bekämpandet av bland annat homofobi.

Flera tidningar rapporterar dessutom om konsertbokare som vägrar boka artister som inte skrivit under. Vissa tycker kanske att det är åsiktsdiktatur och stinkande politisk korrekthet. Men man glömmer då bort att konsertbokarna inte förbjuder homofoba reggaeartister att tycka vad de vill. Det ska de naturligtvis ha lov att göra. Konsertbokarna förbjuder dem bara att spela på klubbarna, vilket står dem helt fritt.
//
Leva eller lyda