torsdag 28 juni 2007

Stor debatt om könsstympning i Norge

Efter att Norsk Television (NRK) avslöjat att 185 norsk-somaliska flickor blivit könsstympade i Somalia under de senaste två-tre åren har en våldsam debatt tagit fart. Representanter för Framskrittspartiet, Höyre och Arbetarpartiet har alla sagt att de vill införa obligatoriska gyn-undersökningar för flickor från "riskländer". Justitiedepartementet har kallat till krismöte. Också företrädare för den Somaliska gruppen efterlyser ett strängare regelverk och en fatwa mot könsstympning.

Norge har liksom Sverige länge haft lag mot könsstympning. Men till skillnad från Sverige (2) har inte någon fällts för brottet i Norge. I Norge har man redan innan reportaget tillsatt en undersökning om obligatorisk undersökning av alla flickor. Men lokala politiker, som i Oslo, tänker inte vänta på utredningen utan införa obligatoriska undersökningar på lokal nivå, men då bara på flickor i riskgrupper.

I Sverige väckte integrationsminister Nyamko Sabuni (fp) stor uppmärksamhet när hon föreslog obligatoriska gyn-undersökningar för att förhindra könsstympning. Många verkar ha känt sig träffade och angriper Sabuni för stigmatisering och islamofobi.

Obligatoriska gyn-undersökningar är ett ingrepp i den personliga integriteten. Könsstympning är naturligtvis ett ännu värre ingrepp i den personliga integriteten, för att inte tala om brott mot mänskliga rättigheter. Frågan är om det är värt många små integritetsbrott för att undvika betydligt värre könsstympningar? Om undersökningar snävas in mot riskgrupper reses dessutom frågan om stigmatisering.
//
Casparus Due

1 kommentar:

Leva eller lyda sa...

Svaret på frågan är naturligtvis nej! Obligatoriska gyn-undersökningar är inte "små integritetsbrott". Tänk själv om man blir tvingad av staten att visa upp sitt könsorgan för att man tillhör en av staten definierad riskgrupp! Jag hade inte känt mig så lite kränkt. Det finns bättre vägar att gå än att kränka unga tjejer som redan har det tufft. Ökad satsning på upplysning, strängare straffskala, ökad kontroll när konkret misstanke föreligger, riktade ERBJUDANDEN till tjejer i riskgruppen om socialt och juridiskt stöd och gyn-undersökning etc. Ett annat sätt att minska risken för könsstympning är att hålla bättre koll på vad det är för imamer vi släpper in i landet.

Tugga inte på rätten att behålla byxorna på.