lördag 8 september 2007

Hurra för Björklund

Jan Björklunds installationstal som partiordförande för Folkpartiet var mycket bra. Förhoppningsvis kan Folkpartiet nu komplettera sin sunda skol- och integrationspolitik med en mer utvecklad ekonomisk politik.

Talet i sammandrag:


1900-talet kom till stora delar att tillhöra socialismen. Men 2000-talet tillhör liberalismen.


För oss liberaler är sambanden klara. Utan demokrati, ingen verklig välfärd eller verklig trygghet. Svenskt bistånd får aldrig medverka till att hålla tyranner under armarna. Det långa svenska stödet till den kommunistiska regimen på Kuba och Fidel Castro är en skamlighet som för alltid kommer att fläcka svensk socialdemokrati!

U-ländernas värsta fiende är inte globalisering - utan protektionism och brist på frihandel.

Vi behöver
-mer globalisering – inte mindre,
-marknadsekonomi – inte planekonomi
-frihandel – inte protektionism
-solidaritet – inte egoism.

Ska ett fritt land med fria medborgare med omfattande mänskliga rättigheter fungera, krävs att medborgarna tar ansvar för sina handlingar, för sina medmänniskor och för sin miljö.

Det är en avgörande skillnad mellan socialliberalismens tilltro till den enskilda människan och socialdemokratins tilltro till systemen.

Den som är vuxen men allvarligt sjuk ska kunna få sin försörjning tryggad. Men den som är arbetsför har ett ansvar att försörja sig själv. Alla ungdomar har rätt att gratis gå i skolan, men eleverna ska som motprestation anstränga sig i studierna och göra sitt bästa. Den invandrare som bosätter sig i Sverige ska få stöd i sin integration, men invandraren har själv ett stort ansvar att medverka till integrationen.

Alla kan inte leva på bidrag. Men alla kan bidra med något.

Redan Bertil Ohlins valkampanjer drevs ofta under mottot; ”Det ska löna sig att arbeta”.

Den ekonomiska politik som regeringen nu genomför handlar just om att det ska löna sig att arbeta. Ansträngning och flit ska uppmuntras.

Att staten tillåter att människor kan få bli rika, är en förutsättning för att staten ska kunna stödja de människor som blir fattiga. Det är viktigare att bekämpa fattigdom än att bekämpa rikedom!


Skolan ska ha höga förväntningar på dem som inte har några förväntningar på sig själva. Det är framför allt de barn som kommer från hemmiljöer utan studietradition som är betjänta av en skola med kunskapskrav. Arbetarklassens egna barn är de stora förlorarna på den socialdemokratiska skolpolitiken.

Andra partier tror kanske att man kan vinna en och annan ungdomsröst på valdagen genom att som vänstern lova läxfri skola eller som socialdemokraterna att eleverna ska ha makten att rösta ned rektorn. För oss är Sveriges framtid viktigare.

I ett civiliserat samhälle måste vi människor ha kulturella förankringar. En av de viktigaste uppgifterna i skoldebatten för liberaler är att hävda bildningsperspektivet. Skolan finns för att överföra vårt gemensamma bildningsarv till den uppväxande generationen. Skolan är helt enkelt vår viktigaste kulturinstitution. Lärarkåren är Sveriges i särklass viktigaste kulturarbetarkår.

Mona Sahlin äger faktiskt sitt radhus. Marita Ulvskog äger sin bostadsrätt. Göran Persson äger sin herrgård. Om det nu är så viktigt att stoppa människor från att äga sitt boende, varför hyr de inte själva sina bostäder?

Moral är bra. Men dubbel moral är inte dubbelt så bra!


Den liberala utgångspunkten måste vara att den skilda människans rätt till en privat sfär skall värnas!

Det är hög tid för liberaler att nu intensifiera arbetet för ökad jämställdhet mellan kvinnor och män i Sverige. Den tid då feminismen överläts till tokstollar på vänsterkanten måste vara över!

Mona Sahlin måtte drömma mardrömmar på nätterna för en framtida vänsterseger. Att regera Sverige med ett parti som har stämmobeslut på att förbjuda räntan och ett annat parti som vill förbjuda läxor.


Jag tror på Sverige. Jag tror på framtiden. Jag tror att Sverige kan återta sin position som en av världens mest framgångsrika nationer. Det var en position som Sverige tidvis innehade under 1900-talet. Men det förutsätter långsiktighet och uthållighet. Det projekt som alliansen åtagit sig kräver regeringsinnehav under flera mandatperioder. Att alliansregeringen blir återvald 2010 är därför ett centralt mål för folkpartiet. Allianssamarbetet har ett grundmurat stöd i vårt parti.

Ett mer framgångsrikt Sverige förutsätter att vi bygger
-en skola och ett utbildningsväsende i världsklass,
-ett samhälle fler människor som försörjer sig genom eget arbete och egen ansträngning i stället för på bidrag,
-en social välfärd som skapar trygghet, inte minst för våra äldre.
//
Casparus Due

fredag 7 september 2007

Karbonpappet Astudillo

Smaka på den här:
"Uppbär du stöd från samhället förväntar vi oss att du ska göra allt du kan för att skaffa arbete"

Smakar rätt OK va? Vem har uttalat detta idag då? Jo Luciano Astudillo(s) som tillsammans med Thomas Östros skall utforma partiets nya jobbpolitik (Svt text). Någon mer som hör envetna Alliansröster a la valrörelse 2006 pränta in detta budskap till alla socialdemokraters stora förfäran?

Snart vill de väl gå med i NATO, stärka småföretagen och bygga ut kärnkraften också. Mycket kan tydligen förändras på ett år...

//
Hari

Amerikanerna slaktar indianer

Ännu en gång har amerikanerna slaktat indianer. Men den här gången är det fredligt och välkommet. Den stam de dödar är nämligen Asfaltsdjungelns indianer. I en studie från landet i väst granskas bilars totala miljöpåverkan, alltså inte bara bränsleförbrukning och häpp:
Chockrapport: De mest gröna bilarna är de stora fyrhjulsdrivna (indianpunkterade) bilarna
//
Fabrikören

torsdag 6 september 2007

Lägre lärarlöner på friskolor

Dagens rubrik är satt och kan läsas i senaste numret av Dagens Samhälle (Kommunernas och landstingens tidning). För dem som har tillgång till hela artikeln, står det dock ganska snabbt klart att det inte är på grund av att friskolorna är snåla eller tar ut vinst som borde gå till lärarlöner. Den enkla förklaringen är att friskolorna generellt har fler unga lärare som helt enlig allmänt accepterad lönepolitik får lägre lön.

Artikeln är baserad på en rapport som Dagens Samhälle har beställt från Lärarförbundet. Det är ganska uppenbart att de inte fick fram det de gärna ville av rapporten. Men det blev ju en bra rubrik i varje fall!
//
Fabrikören

onsdag 5 september 2007

S-J-U-K-T

Vi skåningar är så grymma skånepatrioter att vi förbjuder svenska landslagströjor.

Rektor Pär Blondell, det är väl ändå att ta i.
//
Casparus Due

ps. Zlatan är grymmaste skånepatrioten.

Sjukt om sjukvård

Roade(?) mig med att lyssna på Tendens i P1 idag. Under en halvtimme målades en fasansfull bild upp av vad som händer om vi i Sverige får en mer modern och individualiserad organisering av sjukvården. Kristallkulan bestod i att reportern tittat på Michael Moores "Sicko" samt pratat med en hitflyttad amerikansk socialantropolog verksam vid en teologisk (häpp) institution i Sverige. Den sistnämnde var tydligen även expert på sjukvårdsfrågor då han tvärsäkert kunde förutspå att Sverige var på väg at bli som i USA, framförallt i Stockholm för där har mycket vård förts över i privat regi.

Maken till mer tendentiös propaganda än detta program får man leta efter. Att sakligt bemöta alla dårskaper i programmet skulle fylla betydligt mer än denna blogg tillåter. Det roliga i sammanhanget är dock att den andra delen i vansinnet sänds nästa onsdag....på med apparaterna då!

/Hari

Ekonomisk frihet ger jämställda löner

I ”Economic Freedom of the World 2007” (Fraser Institute), som finns att hämta här, hamnar Sverige på plats 22 av 141 länder. I indexet 2007 bedöms 141 länder avseende grad av ekonomisk frihet, på en skala från 1 till 10. Kriterierna som bedöms grupperas i fem kategorier; statens storlek, legal struktur och äganderättens status, tillgång till pålitliga pengar, frihet att handla internationellt, samt regleringar av marknader. Idén är att färre statliga ingrepp i ekonomin ger större möjligheter till frivilligt ekonomiskt utbyte.

Det finns flera samband mellan ekonomisk frihet och välstånd. I den femtedel av världens länder som har störst ekonomisk frihet är BNP per capita åtta gånger högre än genomsnittet för länderna i femtedelen med minst ekonomisk frihet. Att öka den ekonomiska friheten är ett bra sätt att öka välståndet för medborgarna – inte minst i form av levnadsstandard, inkomster och bättre miljö.

Vad som är mindre känt, och kanske ännu mer kontroversiellt i vänsterfeminismens Sverige, är att löneskillnader mellan män och kvinnor är mindre i länder med stor ekonomisk frihet. I den svenska debatten framstår de som vill reglera fram jämställda löner som mest trovärdiga, trots att fakta pekar på motsatsen.

I studien Market Orientation and Gender Wage Gaps: An International Study finner
Zweimüller, Winter-Ebmer, Weichselbaumer ett starkt samband mellan ekonomisk frihet (mätt enligt indexet ovan) och små löneskillnader mellan män och kvinnor:

"There is a strong negative correlation between competitive markets and gender wage gaps, in particular when competitive markets are measured by the components “free trade”, “absence of regulation” and “legal structure”. These indicators are strongly related to competitiveness in the product market and are, therefore, backing Becker’s taste for discrimination model. More competitiveness in the economy can reduce gender inequalities in wages – if it is enough to close the gender wage gap completely is still to be shown."
//
Casparus Due

Från Lomborg till klimathysteri - det går utför med dansk miljöpolitik

Landet som gav Bjørn Lomborg ett eget institut trampar sig allt djupare ner i alarmistträsket. I ett nytt pressmeddelande från Miljøministeriet kan man läsa:

"
Klimaforandringerne er reelle, og de vil kunne mærkes endnu mere i de kommende år ... (Der) kan være behov for ny lovgivning eller ændret regulering, som sikrer, at tilpasningen bliver så effektiv som muligt ... Vi må og skal nedbringe vores udledning af CO2. Danmark har påtaget sig en af verdens hårdeste forpligtelser ... det er også afgørende at tilpasse os fremtidens klima, og det kræver, at vi kan træffe beslutninger, der er bredt forankrede og sagligt velunderbyggede (min feta). Begge strategier er nødvendige. Det handler om at fremtidssikre vores samfund.”

Lagar och regleringar är väl ok om det föreligger ett reellt hot och det verkar politikerna ha bestämt sig för. För dem är det inte längre en fråga om, utan när och hur allt går åt helvete. Därför satsar man nu 11 miljoner danska skattekronor på "massiv oplysning".

"Fordi ingen med sikkerhed kan forudsige, præcis hvor og i hvor høj grad, de ændrede vejrforhold slår igennem, er det helt afgørende, at indsatsen med at tilpasse sig klimaforandringerne rammer meget bredt – fra den store entreprenørvirksomhed til den enkelte borger. Den opgave kræver massiv oplysning. Derfor har regeringen som en del af klimatilpasningsstrategien afsat 11 mio. kr."

Fram med stora sociala ingenjörstrollstaven, för Lomborg måste ju ha haft fel i en tid då röstfisket fungerar bäst i miljöträsket?
//
Fabrikören

Axess om orientalism

Axess nr 6 2007 innebär ett nytt format för tidskriften, men innehållet är fortfarande av hög klass.

Ett av bokens tema är kritik av Edward Saids Orientalism – den bok och postkoloniala teori som förpestat många akademiska samtal. Mohamed Omar skriver bland annat en fin betraktelse över svenska orientalister som han beskriver som förenade av en "glödande passion för bildning för dess egen skull samt av empati och äkta lidelse i relation till den muslimska kulturen."

Dick Harrison skriver om det bortglömda slaveriet i den muslimska världen. Mycket av det vi tror oss veta om det kristna och muslimska slaveriet är fel. Bland annat menar Harrison att slaveriet är accepterat i den islamska rätten, sharia. Mycket av situationen i Sudan kan ses som en fortsättning på slavsamhälle och kolonialism där arabiska muslimer förslavar inte bara otrogna utan också sina svarta trosfränder. Än idag har det islamska landet Mauretanien slaveri, även om situationen sakta förändras även där.
//
Casparus Due

Falsk valfrihet

Nu införs vårdnadsbidraget...jippi! Nu får svenskarna nya varianter på temat "lev på skattemedel" eller om man så vill "lev på andras arbete". Huvudargumentet för denna reform är att valfriheten ökar, och visst är det så. Problemet är bara att den nyvunna valfriheten uppstår inom ramen för existerande skattetryck och inom välfärds(s)ystemet. Hade valfriheten handlat om att man kan välja att själv prioritera med egna pengar, ja då hade saken kommit i ett annat läge.

Bättre hade varit att göra det möjligt för fler att få en riktig valfrihet, utifrån eget arbete och utanför de kollektiva lösningarna...t.ex genom att sänka skatten på arbete ytterligare.

/Hari

Bosse Ringholm bakom det dåliga skatteavtalet med Danmark

Skånska Dagbladets ledare skriver idag om det skatteavtal mellan Danmark och Sverige som kostar de Skånska invånarna miljarder kronor.

Skånska Dagbladet uppmärksammar läsaren på att det är Bosse Ringholm (s) som skrivit på det usla avtalet. Ledaren påminner oss också om en tid, före 1997, där alla skatter betalades till den sidan personerna bodde, inte där de jobbade. Det ledde till att Sverige hade stor fördel och därför ville danskarna ha en förhandling om hur skatterna skulle fördelas. Mellan 1997 och 2007 har alltså reglerna skrivits om från att först starkt gynnat Skåne och Sverige till att nu starkt gynna Danmark. Att en svensk regering hanterat frågan så klumpigt måste bero på bristande förståelse för situationen i Skåne plus en stor portion dumhet.

"Förra året tjänade pendlare från Sverige närmare 3,3 miljarder. För detta fick Sverige 275 miljoner. Pendlare till Sverige tjänade knappt 400 miljoner och Danmark fick 80 miljoner. Sveriges netto blev således 195 miljoner. Vid en kompensationsgrad på 32 procent och utan "politiska" undantag, något Skatteverket föreslagit i en promemoria, skulle Sverige fått mer än fyra gånger så mycket, 933 miljoner netto. Ökar pendlingen i den grad som Øresundsinstitutet förutspår kommer skillnaden redan om fyra år att ha stigit till över två miljarder. Det är obegripligt att Bosse Ringholm (s) kunde sluta ett sådant avtal."
//
Casparus Due

tisdag 4 september 2007

Nu har det väl ändå gått för långt?

Lars Vilks är inte längre välkommen i Trelleborg. Jag börjar bli allvarligt orolig för det svaga motstånd mot hot som samhället uppvisar. Typisk svensk feghet skulle jag vilja påstå.

Sydsvenskan skriver:
"Den 1 oktober skulle Lars Vilks ha kommit till biblioteket i Trelleborg. Det planerade föredraget skulle ha handlat om arbetet med Sveriges största rondellhund, som han tidigare i år byggde i Trelleborg tillsammans med elever på Söderslättsgymnasiet."

Men efter den senaste tidens uppståndelse menar Christer Gisselquist att en diskussion om Muhammedhunden hade varit oundviklig.
- Om Lars Vilks kommer hit bäddar man för att den diskussionen kommer upp, säger han. Jag tycker att det är onödigt.

Får man inte föra fram kontroversiella åsikter i Trelleborg?
- Jo, jag är inte rädd för kontroversiella åsikter och om det hade gått att föra en vettig debatt om hans teckningar hade jag välkomnat honom. Men när folk bränner flaggor och dockor tycker jag att tonläget har passerat gränsen för en vettig debattnivå."

Gisselquist säger två saker:
1. Det hade varit olyckligt om det blev en diskussion om "muhammedhunden".
2. Att folk bränner en flagga och en docka i Pakistan gör att biblioteket i Trelleborg ställer in.

Båda punkterna är hårresande. Vi får inte längre diskutera saker vi inte är överens om. Vi låter en handfull skäggiga fanatiker på andra sidan jordklotet bestämma över oss. Gisselquist måste skämmas för det här skamliga beteendet. Vi bugar, bockar och kryper för extremister och det gör mig illamående.
//
Casparus Due

Danmark lurar Skåne på miljarder

Sydsvenskan skriver idag om hur Sverige förlorar miljarder på att Danmark har fördelaktiga avtal för öresundspendlarna.

Enligt en utredning från Öresundsinstitutet förlorar Sveriges kommuner och landsting i år mer än en halv miljard kronor på att Danmark är tuffare än Sverige när skattekompensationen för sundspendlarna räknas ut. Fram till 2011 väntas förlusten öka till 1,2 miljarder kronor.

Enligt Öresundsinstitutets beräkningar för 2007 kommer Danmark betala 383 miljoner kronor till Sverige medan Sverige betalar 92 miljoner till Danmark vilket ger en nettobetalning på 291 miljoner kronor till svensk fördel. Men skillnaden borde vara mycket större eftersom ungefär nio av tio pendlare bor i Sverige och jobbar i Danmark. Malmös förlust är 91 miljoner kronor räknat på om 20000 invånare pendlar till jobb i Danmark.

Danmark lurar alltså den fattiga kusinen på andra sidan sundet på åtskilliga miljoner. Rika Danmark borde kunna göra rätt för sig.
//
Casparus Due

8 500 kronor per ärende gör Migrationsverket självförsörjande

United States Citizenship & Immigration Services (USCIS) är USA:s motsvarighet till svenska Migrationsverket. De tar ut kvotflyktingar, hanterar invandringsfrågor och beviljar medborgarskap. Det intressanta med myndigheten är att den, som enda myndighet i USA, är helt självförsörjande.

Följande beskrivning är hämtad från deras senaste nyhetsbrev:
"Just like any modern-day international corporation, USCIS provides vital services to millions of people across the globe, except our customers are prospective immigrants and our shareholders are the American public. Common sense necessitates that our customers, the applicants and petitioners who apply for U.S. immigration benefits, be required to pay the full cost to process their applications. Therefore, the prices USCIS charges per application should correspond to the costs associated with providing it."

Den bakomliggande tanken är att invandringen är något som ska gynna landet och befolkningen. Då ska invandringen inte kosta någonting utan bidra till allas ökade välfärd. De kostnader som hanteringen av migrationsströmmarna medför ska därför betalas av deras kunder/klienter, de som använder sig av myndighetens service. Kostnaderna för de olika tillstånden i USA hittar ni här.

Migrationsverkets budget är cirka 2 miljarder. De avgör ungefär 230 000 ärenden per år (40 000 asylärenden, 14 000 överklaganden, 30 000 medborgarskapsärenden och 150 000 bosättnings- och besöksärenden). Ett självförsörjande Migrationsverk skulle därför behöva ta ut en avgift på uppskattningsvis 8 500 kronor per ärende.

Det hade inte varit orimligt att de som invandrar bidrog till en större del av de direkta kostnaderna, även i Sverige.
//
Casparus Due

måndag 3 september 2007

Religion och respekt

Min favorit bland levande filosofer, Simon Blackburn, har skrivit kloka ord om religion och respekt som kan vara värda att lyfta fram i en tid då konservativa muslimer världen över bränner svenska flaggor för att vi ska respektera deras religion.

Blackburn blev en gång hembjuden på middag hos en judisk kollega. Middagen visade sig innehålla olika handlingar av religiös karraktär. Ateist som han är avböjde Blackburn att delta eftersom han inte delade kollegans tro. Kollegan sade då att Blackburns deltagande i handlingarna inte behövde betyda att han delade tron, det betydde bara att han respekterade kollegans tro. Blackburn avböjde, eftersom han inte respekterade kollegans tro!
Kollegan hade han stor respekt för och han respekterade kollegans rätt att tro, men inte kollegans tro som han fann irrationell. Stämningen blev av någon märklig anledning ganska tryckt efter det.

Samtidigt frågar sig Blackburn varför han borde respektera ett trossystem han inte delar. Han förväntas inte respektera folk som tror på att jorden är platt eller respektera de som trodde att Hale-Bopp kometen var "a recycling facility" för döda Kalifornier. Varför ska man då respektera andra tokerier bara för att många tror på dem?

Det är stor skillnad på att å ena sidan respektera folk och folks rätt att tro och å andra sidan respektera folks tro. Kan det vara så svårt att förstå?
//
Fabrikören

Ps Jag skulle gärna vilja citera några av godbitarna från texten, men ombeds via hemsidan att inte göra det utan tillstånd. Det verkar samtidigt dumt att lägga tid på att be om tillstånd när man kan läsa hela texten fritt här.

SEMUS har tappat trovärdigheten

SEMUS gjorde en snabb karriär i bloggvärlden och TV-sofforna genom att ta initiativ till att visa Lars Vilks konstverk Muhammed som rondellhund. När han senare ångrade sig tappade Hooman Anvari, mannen bakom SEMUS, den mesta av sin trovärdighet.

Nu visar det sig att Hooman Anvari skrivit inlägg under falska namn för att främja sina egna intressen.

Efter avslöjandena blir Hooman sur och anklagar Nima Daryamadj, på vars blogg han skrivit inlägg under falska namn, för att hetsa mot muslimer. Självklart finns inte längre SEMUS kvar som rekommenderad blogg på Lilla Torg Liberalerna. Att anklaga någon som är allmänt kritisk mot religion och definitivt kritisk mot den iranska regimen för att hetsa mot muslimer är uselt. Med en sådan debatteknik finns inte ett uns av trovärdighet kvar.
//
Casparus Due

Här är Johan Norberg!

Johan Norberg skriver om varför han inte skriver om Vilks och Mohammed och lägger till att konflikten inte handlar om religionsfrihet. Religionsfriheten är en negativ rättighet - rätten att slippa andras religiösa övertygelser. Det är ingen positiv rättighet som kan användas för att inskränka andras yttrandefrihet.

Bra som vanligt Norberg!
//
Fabrikören

söndag 2 september 2007

Lugnande humor och visdom

Humor kan fungera som balsam för själen i en galen värld.

Marcus Brigstocke är en brittisk komiker som bland annat går hårt åt "bokens religioner" islam, judendom och kristendom, religionerna som ligger bakom så mycket ondska och tokigheter på vår kära planet. Lyssna här.

Christopher Hitchens, författaren av boken God is not great, intervuas av Lou Dobbs, CNN. Se här.
//
Casparus Due

Egypten vill också bestämma över oss

Det kan tyckas tjatigt, men här kommer ännu ett inlägg som handlar om konstverket Muhammed som rondellhund. Nu har också Egypten uttryckt sitt intresse för att bestämma vad vi i Sverige får tycka och tänka. Precis som så många andra verkar inte de egyptiska ledarna förstå skillnaden mellan den svenska regeringen och privata tidningar.

The statement urged Swedish authorities, "known for their moderate attitudes towards Muslims, to adopt measures" against Orebro-based Nerikes Allehanda newspaper which published the offending cartoons, and apology for the act.
//
Casparus Due