tisdag 4 september 2007

8 500 kronor per ärende gör Migrationsverket självförsörjande

United States Citizenship & Immigration Services (USCIS) är USA:s motsvarighet till svenska Migrationsverket. De tar ut kvotflyktingar, hanterar invandringsfrågor och beviljar medborgarskap. Det intressanta med myndigheten är att den, som enda myndighet i USA, är helt självförsörjande.

Följande beskrivning är hämtad från deras senaste nyhetsbrev:
"Just like any modern-day international corporation, USCIS provides vital services to millions of people across the globe, except our customers are prospective immigrants and our shareholders are the American public. Common sense necessitates that our customers, the applicants and petitioners who apply for U.S. immigration benefits, be required to pay the full cost to process their applications. Therefore, the prices USCIS charges per application should correspond to the costs associated with providing it."

Den bakomliggande tanken är att invandringen är något som ska gynna landet och befolkningen. Då ska invandringen inte kosta någonting utan bidra till allas ökade välfärd. De kostnader som hanteringen av migrationsströmmarna medför ska därför betalas av deras kunder/klienter, de som använder sig av myndighetens service. Kostnaderna för de olika tillstånden i USA hittar ni här.

Migrationsverkets budget är cirka 2 miljarder. De avgör ungefär 230 000 ärenden per år (40 000 asylärenden, 14 000 överklaganden, 30 000 medborgarskapsärenden och 150 000 bosättnings- och besöksärenden). Ett självförsörjande Migrationsverk skulle därför behöva ta ut en avgift på uppskattningsvis 8 500 kronor per ärende.

Det hade inte varit orimligt att de som invandrar bidrog till en större del av de direkta kostnaderna, även i Sverige.
//
Casparus Due

Inga kommentarer: