lördag 3 november 2007

Dansk konstnär häcklar eslövssossar

EslövsBiennalen startar idag. Den av kommunpolitikerna censurerade Lars Vilks kommer att få huvudrollen genom att den danska konstnären Uwe Max Jensen kommenterat händelsen i sitt bidrag till Biennalen. Uwe Max Jensen kallar sitt verk “Erased Muhammed” som består av en utsuddad blyertsteckning gjord av Lars Vilks.

Utdrag från Uwe Max Jensens pressrelease:

Dansk kunstner visker svensk Muhammed-tegning ud

Den svenske kunstner Lars Vilks har fået stor opmærksomhed på grund af sine tegninger af den muslimske profet Muhammed som en såkaldt “rundkørselhund”. Lars Vilks’ Muhammed-tegninger har – udover fuldt lovlige demonstrationer - medført dødstrusler fra svenske islamister og al-Qaeda i Irak. Desværre får de svenske islamister og al-Qaeda nu støtte fra en uventet kant. Støtten leveres af det svenske demokrati og dets repræsentanter.

Uwe Max Jensen overtager endvidere Lars Vilks’ oprindelige udstillingsplads – et rum på 100 kvadratmeter med seks meter til loftet (hvor det hvide papir altså vil være eneste genstand) - for at understrege Vilks’ fravær yderligere.

Den udviskede Muhammed-tegning kan endvidere tolkes som et symbol på den religionskritik, der er mulig i fremtiden, hvis religiøse fundamentalister - hånd i hånd med pragmatiske politikere - får held til at nedbryde ytringsfriheden og dens iboende mulighed for religionskritik.
//
Casparus Due

fredag 2 november 2007

Gumpen Sverige inte tålda att se

Någon som undrar hur det gick i "Show me your Sloggi"-tävlingen som blev censurerad i Sverige? Vinnare blev 19-åriga bulgariskan Kristina Dimitrova.

För er som vågar, kan ni se klipp från finalen här. Men berätta inget för någon svensk journalist, för då startar genast ett nytt drev.
//
Fabrikören

Jag tar tillbaka vad jag har sagt om Enhedslisten. De får min röst!

Under rubriken: "Hvorfor har vi ingen Zlatan?" har Enhedslisten klippt ihop några underbara Zlatan-mål. Frågan är naturligtvis retorisk och riktad mot dansk invandrarpolitik.

Ett underbar fint från en uträknad ideologi. Jag tar tillbaka allt jag har sagt om Enhedslisten. De får min röst!

Visst, de är kommunister, halal-hippier, marxister, diktaturkramare, landsförädare etc.

Men va fan, de e ju Zlatan!
//
Fabrikören

torsdag 1 november 2007

Konservkungen och Fredrik Åkares käraste

Som Lilla Torg Liberalerna berättade tidigare under dagen har islamofoben Cecilia Lind blivit vald till ordförande i Herbert Felix-insititutet.

Sydsvenska rapporterar om öppnandet. Man kan nog utgå från att Lars Vilks inte var bjuden.
//
Fabrikören

Politik när den är som bäst

Anton Abeles initiativ till att väcka opinion mot ungdomsvåld är politik när den är som bäst, det vill säga befriad från politiker. Idag belönas han med Free you mind-priset - respect!

Man skulle tro att Anton Abele och hans vänner inte skulle behöva utsättas för våld i sin vardag och att han inte skulle behöva dra igång en kampanj för att stoppa våldet.

Men i en stat som, trots enorma offentliga resurser, fullständigt har glömt bort en av statens kärnuppgifter är det tyvärr tvunget.
//
Fabrikören

Intressanta samband i Eslöv

Det finns en intressant länk mellan dagens invigning av Herbert Felixinstitutet i Eslöv och den kommande Eslövsbiennalen.

Cecilia Lind, kommunalråd, är ordförande i Herbert Felixinstitutet. Samma Lind ligger bakom att Lars Vilks i praktiken fått yrkesförbud i Eslövs kommun.

Herbert Felixinstitutet, som enligt hemsidan är ett nationellt centrum för forskning, opinionsbildning och erfarenhetsutbyte om integration och entreprenörskap, leds alltså av en ordförande som är islamofob. Att motivera att Lars Vilks inte får komma och snickra med att det är en provokation mot muslimer som kan leda till kravaller är inget annat är rädsla för islam och muslimer. Och det är just det som är definitionen på islamofobi.

Det bådar inte gott för Herbert Felixinstitutet att ha en sådan ordförande.
//
Casparus Due

Ge Malmö till Norge

Det pratas mycket om den Danmark integrationspolitiken, men få känner till att den norska politiken är lik den danska. En nyanländ invandrare måste delta i språkundervisning och klara av ett språktest för att få permanent uppehållstillstånd. Det uppmuntrar individen att investera i språkkunskaper och annat humankapital.

Kommunerna i Norge får dessutom, till skillnaden från Sverige, full ersättning från staten för flyktinginvandringen. Nyamko Sabumi har höjt kommunersättningen något i Sverige men den är mer än 300 000 lägre än i Norge. Hade Malmö varit en norsk kommun hade kommen under 2006 fått 90 miljoner mer i statlig ersättning. Det är inte kaffepengar.

Att staten får stå för mer av kostnaderna kan dessutom göra att regeringarna får upp ögonen för resultatet av den katastrofala invandringspolitiken.
//
Casparus Due

Vänstern ut ur Folketinget med hjälp av muslim

Det ser ut som att Asmaa Abdol-Hamid är på väg att göra hela Danmark en stor tjänst. Enligt de senaste opinionsmätningarna är Enhedslisten som hon representerar, på väg att åka ut ur Folketinget. Enligt experterna, mycket tack vare Asmaas kandidatur.

Skönt om man slipper se diktaturkramare och anti-kapitalister i vårt grannlands politiska finrum. Man kan ju bara hoppas att den svenska vänstern går samma väg. Fram med mer politisk islam inom vänsterpartiet, det är vad jag vill se. Då blir deras förkastliga kulturrelativism tydlig för väljarna.
//
Fabrikören

Objektivismens svaga punkt

Många liberaler verkar ha en stark dragning till Ayn Rand och objektivismen. Det är förståeligt. Hon har som få andra beskrivit baksidan av ett samhälle som inte vilar på liberala principer. Hennes etik och politiska filosofi är enkel och i stora drag tilltalande.

Men tyvärr är den också ytlig ur ett filosofiskt perspektiv. Detta blir speciellt tydligt när hon och andra objektivister rör sig in i metafysiken och söker fundament för etiken och den politiska filosofin.

Allt annat är ju så enkelt, varför kan inte metafysiken också vara det, verkar objektivister tänka. Det som finns, det finns och A är A. Det kan man väl lätt komma fram till om man bara använder förnuft och logik.

Induktionsproblem, kausalitetsproblem, identitetsproblem, Humes lag etc. som filosofer i vissa fall har kämpat med i flera tusen år, är för många objektivister bara uttryck för akademiskt flum. Genom att förlita sig på ett antal axiom lyckas objektivisten förkasta allt vad tro heter.

Visst det kan funka i den politiska sfären, men när det kommer till metafysik höjs ribban för förnuftet. Man måste fråga sig vad det innebär att vara ett ego som kan vara egoistiskt och man måste fråga sig om förnuftet verkligen kan nå utanför sig själv och erkänna sig själv så som det uppenbarligen enligt objektivisterna kan erkänna den externa världen. Man måste fråga sig vilken relation en sak har till sina egenskaper. Vad innebär det att en sak är röd? Vad är rödheten, vad är saken och hur hänger dessa ihop. Till detta har Rand och objektivisterna tyvärr bara ytliga svar och en benhård tro. Deras avvisning av skeptikern är inte mycket bättre än att sparka på en sten och säga att det är argumentet för att skeptikern har fel.

Därmed inte sagt att det som finns inte finns eller att A inte är A. Men ska man finna rationella, filosofiskt hållbara argument för det, så att man kan avvisa såväl subjektivister som skeptiker får man allt gräva djupare i metafysiken.

Därför är jag inte objektivist trots att jag är liberal och har studerat filosofi en massa år.
//
Fabrikören

tisdag 30 oktober 2007

Fabrikören 72 % Venstre

Vem skulle du rösta på i det stundande danska valet? Här (Politiken) kan du testa din danska partitillhörighet.

Själv är jag uppenbarligen till 72 % enig med Venstre, tätt följt av Ny Alliance på 70 %. I botten Enhedslisten på 33 %. Precis som jag förväntade med andra ord.
//
Fabrikören

Sosseskandal i Surahammar

Kommunalpolitikern Monika Rydin (s) i Surahammar lämnar sina politiska uppdrag efter att ha dömts till böter för valfusk. Honplockade bort Sverigedemokraternas valsedlar från röstlokalen. Förutom fullmäktigeledamot har Rydin också varit ledamot i socialnämnden och ersättare i kommunstyrelsen.

Beteendet är ju i och för sig inget ovanligt när det gäller Socialdemokraterna. 2004 dömdes två sossar för valfusk, och antalet misstänkta fall är många.
//
Casparus Due

Sosseskandal i Eslöv

Den 21 oktober skrev vi om att Lars Vilks inte är välkommen till Eslöv. Idag skriver Pontus Kyander i Sydsvenskan om den politiska skandalen i Eslöv.

"...det är inte en kommunalpolitisk angelägenhet att bestämma vilka konstnärer som ska få lov att ställa ut. Det är samma sak som ett lokalt yrkesförbud.

Yttrande- och åsiktsfriheten har ett starkt skydd i grundlagen, och den konstnärliga friheten har särskilt vida ramar. Under alla omständigheter måste ett brott först begås innan det kan beivras och bestraffas.

Kommunalrådet Cecilia Lind (s) tycker att det är en ”onödig provokation” att bjuda in Vilks och fruktar kravaller. Kultur- och fritidsnämndens ordförande Khalid El-Haj (s) anser att Vilks är en dålig konstnär och känner sig kränkt på en miljard muslimers vägnar. ..deras intrång måste prövas rättsligt."
//
Casparus Due

Moderaterna öppnar för krav på försörjning för anhöriga till invandrare

Regeringen planerar, enligt Sveriges Radio, att skärpa kraven för anhöriginvandring till Sverige. Tanken är att kräva försörjning för dem som vill få uppehållstillstånd och återförenas med sina familjer här i Sverige.

Det är på tiden. Alla länder i EU utom Sverige och Belgien har sådana krav. Regeringen vill utreda hur ett sådant försörjningskrav ska utformas. Den senaste utredningen om frågan kom, enligt inslaget, fram till att ett försörjningskrav ”blir mycket svårt att förena såväl med de principer om generell välfärd, som präglar det svenska samhället, som med allmänna rättvise- och jämställdhetsprinciper”.

Så behöver det inte vara. Jag ska ge Billström några tips.

Försörjningskrav bör ställas för giftermål med en icke-EU medborgare och gälla alla personer som är boende i Sverige. Det behöver inte strida mot Sveriges principer om ett generellt välfärdssystem, utan kraven ställs helt enkelt på att den som vill gifta sig med en icke EU-medborgare ska vara självförsörjande och ha ordnade bostadsförhållande. Då kan personen som kommer som anhörig få samma socioekonomiska rättigheter som andra. Men den anhöriga ska också visa sin vilja till integration och staten ska uppmuntra till att personen inte blir isolerad hemmaman eller hemmafru. Det gör man genom att kräva språkkunskaper för att få permanent uppehållstillstånd.

Rätten för kärnfamilj att invandra kan behållas som dagens regler som inte är särskilt generösa.
//
Casparus Due

måndag 29 oktober 2007

Ny forskning avslöjar: Arbetslöshet är främsta orsaken till fattigdom i Sverige

Då och då presenterar någon av våra universitet och doktorander ny banbrytande forskning. Nu senast genom Mia Latta, doktorand i sociologi vid Göteborgs Universitet.

"Arbetslöshet är främsta orsaken till fattigdom i Sverige. Värst drabbade är ungdomar och utomnordiska invandrare som har svårt att överhuvudtaget komma in på arbetsmarknaden. Ekonomisk hjälp från det offentliga är helt avgörande för dem."
//
Casparus Due

Lilla Torg Liberalerna närvarande på Lilla Torg Centerns presskonferens

Idag höll Lilla Torg (c) presskonferens och givetvis var Lilla Torg Liberalerna där. Vi känner inte varandra, men är smickrade över att de snott delar av våra idéer och namn. Välkomna!

Det är ett mycket välkommet initiativ. Borgerligheten behöver mer av liberalism och mindre av statssocialism och kan Lilla Torg (c) bidra till det är det glädjande. Personligen är jag inte övertygad om att Centern är det rätta partiet att liera sig med för ett liberalt politiskt initiativ.

Ordet för dagen var "individen i centrum". Till skillnad från alliansens politik vill Lilla Torg (c) avreglera arbetsrätten och minska trygghetsnarkomanin. Marknadshyror och sammanslagning av trygghetskassorna är andra sakfrågor som togs upp.

Vi lär återkomma i ämnet.
//
Casparus Due

Skrämmande läsning om somalierna i Göteborg

Göteborgsposten hade i helgen en lång artikel om somalier i Göteborg. Det är skrämmande läsning om kriminalitet, missbruk och det svenska bidragssamhället:

Abdulahi Mohammed, tolk i Göteborg:
- När det regnar och är grönt och kamelerna ger mjölk behöver nomaderna inte anstränga sig. De diskuterar och snackar och på nätterna spelar man spel. Men när torkan kommer jobbar nomaderna hårdare än någon svensk bonde och ser till att kamelerna och korna och getterna överlever i öknen. När samma människor kommer till Sverige så regnar det hela tiden - socialbidrag, barnbidrag, bostadsbidrag och alla andra bidrag. Så det blir som i nomadlivet när det regnar och är grönt, folk sitter och tar det lugnt. Och här i Sverige kan man ta det lugnt hela året, sitta på kafé och snacka. När man har det så bra, varför ska man då jobba?

En kombination av missbruk, bidragsfusk, kulturkrockar och lathet hos dom vuxna. Misslyckad skolgång och våld för ungdomarna.

Om en kvinna har sex barn bidrar samhället med 23 560 kronor plus det behovsprövade biståndet.
- Pappan tror att om han överlämnar familjen till det sociala systemet så blir det billigare för honom, säger tolken Abdi.

En enkel grej som hade ökat motivationen är att ge temporära uppehållstillstånd till invandrare, inklusive för den stora grupp somalier som idag kommer till Sverige. Lönearbete och svenskkunskaper bör vara krav för att få permanent uppehållstillstånd. Då har dom som kommer något att sträva efter. Så är det i majoriteten av EU-länderna. Och så borde det vara i Sverige. Det är en rättighet att söka asyl och skydd, men inte en rättighet att leva på bidrag.
//
Casparus Due