tisdag 30 oktober 2007

Moderaterna öppnar för krav på försörjning för anhöriga till invandrare

Regeringen planerar, enligt Sveriges Radio, att skärpa kraven för anhöriginvandring till Sverige. Tanken är att kräva försörjning för dem som vill få uppehållstillstånd och återförenas med sina familjer här i Sverige.

Det är på tiden. Alla länder i EU utom Sverige och Belgien har sådana krav. Regeringen vill utreda hur ett sådant försörjningskrav ska utformas. Den senaste utredningen om frågan kom, enligt inslaget, fram till att ett försörjningskrav ”blir mycket svårt att förena såväl med de principer om generell välfärd, som präglar det svenska samhället, som med allmänna rättvise- och jämställdhetsprinciper”.

Så behöver det inte vara. Jag ska ge Billström några tips.

Försörjningskrav bör ställas för giftermål med en icke-EU medborgare och gälla alla personer som är boende i Sverige. Det behöver inte strida mot Sveriges principer om ett generellt välfärdssystem, utan kraven ställs helt enkelt på att den som vill gifta sig med en icke EU-medborgare ska vara självförsörjande och ha ordnade bostadsförhållande. Då kan personen som kommer som anhörig få samma socioekonomiska rättigheter som andra. Men den anhöriga ska också visa sin vilja till integration och staten ska uppmuntra till att personen inte blir isolerad hemmaman eller hemmafru. Det gör man genom att kräva språkkunskaper för att få permanent uppehållstillstånd.

Rätten för kärnfamilj att invandra kan behållas som dagens regler som inte är särskilt generösa.
//
Casparus Due

Inga kommentarer: