torsdag 20 mars 2008

Varför?

Varför går hela DN kulturs agenda ut på att propagera för socialismen? Och hur kan man vara så okunnig att påstå att nyliberalismen dominerar i ett land som har världens näst högsta skatter?

Och varför skriver man ledare efter ledare på kultursidorna?

DN kultur fortsätter med sina märkliga vänsteragenda. När tar ägarna sitt ansvar och rensar upp i träsket?
//
Emil

måndag 17 mars 2008

Marknaden sopar banan med offentligt monopol

Idag kom en viktig dom i Regeringsrätten. Bakgrunden är att några privata bolag anmälde Tomelilla och Simrishamn för att de har köpt avfallstjänster från Sysav som de och tolv andra skånska kommuner är delägare i, utan att köpen har föregåtts av offentlig upphandling - vilket lagen kräver.

De båda kommunerna har tidigare fått stryk i klara domar från Läns- och kammarrätt. Och idag kom alltså Regeringsrättens dom. Stryk igen!

Konsekvenserna är svåra att överskåda. Stiftelsen Den nya välfärden som har varit ombud i målet gör bedömningen att detta gäller alla direktköp från kommunala bolag, även helägda kommunala bolag. Därmed berörs i princip alla Sveriges kommuner och väldigt många marknader som har plågats av osund kommunal konkurrens och offentligt monopol.

Det ska bli spännande att följa de politiska reaktionerna. Marknadens seger i domstolen är klar, men fortfarande saknas effektiva sanktionsmöjligheter som regeringen länge har utlovat.
//
Fabrikören

söndag 16 mars 2008

Blogge blandar bla, bla,

Blogge Bloggelito brukar skriva insiktsfull och jag håller inte så sällan med honom. Men i sin post Mobben i Lhasa visar har bristande insikt i ett folks kamp för rätten att utöva sin kultur (det är inte ens lagligt att inneha en bild på Dalai Lama i Tibet och Kina utnämner konsekvent "politiskt korrekta lamor" för att trakassera och bryta ned en kultur).

Blogge har fastnat för att unga tibetaner låter vreden gå ut över civilbefolkningen. Denna typ av våld kan aldrig försvaras. Men att påstå att Dalai Lama skulle stå bakom, visar bristande insikt.

"... medan det i Tibet är demonstranter som dödar civila personer och angriper civil egendom. Det är ett märkligt sätt att agera på om man vill ha ett bredare stöd för sin sak. Det är ett märkligt tillvägagångssätt att praktisera buddism. Det är överhuvudtaget ett märkligt drag från dalai lama, som naturligtvis står bakom incidenten."

Dalai Lama har alltid förespråkat icke-våld. För detta har han till och med fått utstå kritik från många unga tibetaner som är trötta på förhandlingar och diplomati. Han förklarar deras beteende - han försvarar inte det och han ligger definitivt inte bakom det.

Blogge fortsätter med att racka ned på tibetanernas krav på självständighet:

"Sverige erkänner inte Tibet som en självständig nation, och har heller aldrig gjort. Ingen annan nation erkänner Tibet som en självständig nation, och har heller aldrig gjort. Ingen. Absolut ingen. Inte ens under perioden 1912–1950, under de kinesiska oroligheterna och den japanska aggressionen. Därför är det eviga tjafset om en ”ockupation” felaktigt och naivt. "

Det är bara det att Tibets exilregering sedan länge har talat för ett utökat självstyre - inte självständighet.

"Några röddraperade teokratiska munkar ... "

Dalai Lama har erkänt teokratin som ett misstag och har i många år stöttat en sekulär demokrati.

Ovanligt dåligt påläst Blogge. Skärpning i frågan tack!
//
Fabrikören

Obotlig optimist om Tibet

Efter den senaste tidens våldsamheter i och omkring Tibet, oroas man naturligtvis över hur mycket lidande kineserna ska påföra de buddhistiska munkarna.

Trots dödsfallen förhåller jag mig trots allt optimistisk. Kampen för ett självstyrande Tibet har känts avtagande en längre tid, trots att Kina har fortsatt sitt "kulturella folkmord" med oförminskad styrka.

I och med OS i sommar har kampen fått ny glöd och världens medier har fått förnyat intresse för bergslandet. Kina har ögonen på sig och frustrerade unga tibetaner känner hopp för första gången på många år.

OS kan bli vändpunkten för Tibet. Låt oss alla, politiker, idrottare, journalister och vanligt folk hjälpa tibetanerna och lyfta frågan.

Lyssna på Dalai Lamas tal här.

Carl Bildt uttalar sig om Tibet här och här.

Läs (och/eller) köp min bok om tibetansk, buddhistisk filosofi här.
//
Fabrikören