lördag 25 augusti 2007

Karikatyrer av heliga personer - en global trend! Part II

Så här hemsk var tydligen bilden som fick malaysiska myndigheter att stänga Makkal Osai i 30 dagar. Vad som inte framgår i artiklarna i SvD och Dagen är att tidningen är tamilsk och att Malaysian Consultative Council of Buddhism, Christianity, Hinduism and Sikhism (MCCBCHS) låg bakom stängningen. Det framgår inte heller vad tidningens misstag bestod i. Tydligen är det så att Makkal Osai brukar publicera citat från heliga personer från olika religioner på framsidan. De hade sökt på nätet efter en bild och denna (utan den tillagda texten) slank igenom redaktionen och hamnade på framsidan. Ganska roligt om ni frågar mig!

//

Fabrikören

Karikatyrer av heliga personer - en global trend!

Så var det dax för en tidning i Malaysia att publicera en karikatyr och bli straffad därefter.
Tidningen Makkal Osai har blivit stängd i 30 dagar som straff för att den publicerade en rökande Jesus med ett ölburksliknande föremål i handen. (
Svd och Dagen rapporterar). Malaysia är som bekant muslimskt och många har varit snabba med att göra kopplingar till Jyllandspostens karikatyrer av den andre profeten. Protesterna verkar dock gå lite lugnare till. Så vitt jag vet har ingen eldat upp Malaysias ambassad än så länge.

Isaiah 58:6: "Is not this the kind of fasting I have chosen: to loose the chains of injustice and untie the cords of the yoke, to set the oppressed free and break every yoke?" (Rutan hittad hos Bobjots)
//
Fabrikören

Vad har Messing gjort?

Jag kan inte på rak arm komma på en enda politisk gärning - bra eller dålig - som Ulrica Messing (s) gjort. Aldrig har jag varit arg och irriterad, aldrig glatt överraskad. Messing har funnits där hela tiden, i decennium, utan att ta en enda debatt med de borgerliga. Eller så har jag bara glömt?

Vilka ministerposter har hon haft? Kulturminister? Och var hon inte ett kort tag Integrationsminister? Nu när jag kollar upp vad olika tidningar skriver märker jag att andra upplevt det på liknande sätt:

Expressen skriver"Den som kan erinra sig ett bestående avtryck räcker upp en hand."

Vidar Andersson skriver i Aftonbladet att Messing är som Lena Hjälm Wallén, dvs. ingen vet någonting om vad de sysslar med. Istället framhäver han följande som utmärkande för henne:
"Ulrica Messing är en passionerad kvinna när det kommer till kärlek. Klickar det till i hjärtat så låser hon inte in sina känslor i något trist pm." Hennes främsta meriter är kanske trevligheten.

Johan Hakelius skriver att Messing är "totalt ointressant" som politiker.

Lycka till med ditt nya liv Ulrica.
//
Casparus Due

Skatteideologiskt tankeexperiment

Tänk er följande scenario: Inför nästa taxeringsår får ni ett brev från Skatteverket där ni ombeds ange vilken skattesats ni vill använda under det kommande året. Ni måste ange en siffra mellan 0-100%. Försök göra det ärligt och inte bara som en motreaktion mot dagens enormt höga skattetryck. Var hade ni lagt er? Varför just där? Det är inget ni behöver redovisa här, utan syftet med det här inlägget är bara att väcka tanken på ett annat system än det nuvarande. Var tror ni förresten andra hade lagt sig? Hade de totala skatteintäkterna ökat eller minskat på sikt?

Vidare blir ni ombedda att logga in på en hemsida hos Skatteverket och registrera den valda skattesatsen. Där möts ni av nästa förändring, en lista över områden, organisationer, andra typer av sammanslutningar, projekt, m.m. Från listan kan ni fritt välja vart era skattepengar ska gå. Nästa år kommer det att finnas länkar där ni enkelt kan kolla upp hur mycket pengar respektive område fått och hur de har använts. Är ni helt nöjda med dagens system kan ni givetvis låta 100% av skattepengarna gå till svenska staten och dess förgreningar. Hade ni gjort det eller hade ni fördelat upp pengarna på andra områden som ni ansåg vara viktiga? Hur tror ni fördelningen hade sett ut i stort efter några år när systemet väl hade etablerat sig?

(Om det mot förmodan finns någon med tillgång till avancerade kalkylmodeller och samhällsekonomiska simuleringar vore det oerhört intressant med ett försök till beräkning av utfallet.)

//LibeRatio

fredag 24 augusti 2007

Två års fängelse för att rita muhammed som gris

Göteborgs Internationella Konstbiennal har i år en uttalat politisk approach. Inriktningen på årets festival visar sig i titeln "Rethinking dissent - Om politikens begränsningar och motståndets möjligheter". Där hade Lars Vilks rondellhund passat alldeles utmärkt. Men icke. Det är dock glädjande att teckningarna inte verkar leda till något åtal:

Peter Danowsky, advokat med medierätt som ett av sina specialområden, säger till Svenska Dagbladet att en rättslig prövning av teckningarna troligen inte är aktuell.

Jag tror inte att det är en sak för rättsväsendet eftersom Vilks intentioner varken framstår som muslimfientliga eller antisemitiska. Som konstnär ser han det uteslutande som en yttrandefrihetsfråga och det är väldigt svårt, utifrån den avsikt han ger uttryck för, att åtala honom för hets mot folkgrupp, det enda brottet det teoretiskt skulle vara fråga om.

Lars Vilks Muhammed som rondellhund har en föregångare som dock gick ett olyckligt öde till mötes.

År 1997 klistrade Tatiana Soskin upp en teckning av Muhammed som författar koranen som gris i Hebron, Västbanken. Hon arresterades och dömdes till två års fängelse av israelisk domstol.

Soskin sade efter domen att hon inte ångrade sig:

"I haven't done anything I should be sorry about. I think it's a matter of freedom of speech... how can somebody sit in jail for a drawing? It's only a drawing!"

Tatiana Soskins teckning:

Nima Daryamadj gör den bästa analysen av hela affären.
//
Casparus Due

torsdag 23 augusti 2007

Muslimsk hund begravd av judisk sugga

Från principiell fråga till fars. Sista (?) delen av serien "Rondellhundarna" har nu gått av stapeln. Efter sig lämnar den en smak av Melrose Place - börjar bra, blir mer och mer absurd och slutar långt efter bäst före datum.

Nu har den muslimska hunden blivit begravd av en judisk sugga!
Modern kapitaliststinn judesugga på väg ut för att böka sönder några fredliga byar(i Cézannes stil) - (Bild och bildtext hämtat från Vilks hemsida (utan tillstånd eller samtycke))
//
Fabrikören

Tillägg: Om det inte framgår tydligt nog, vill jag poängtera att jag anser att Vilks teckning och bildtext både är osmaklig, dum och ett klart övertramp. Men det är min mening. Jag försvarar hans rätt att tycka och tänka som han vill och ser inga problem i att återge bilden samtidigt som jag tar avstånd från den. Dumhet bör inte tigas ihjäl.

Sambandet mellan miljöalarmismen och socialismen


Se fler träffande satirbilder på Kalle Strokirks hemsida.
//
Casparus Due

Tillfälligt stopp i bidragskranen

Jag kan inte hjälpa det, men jag blir glad när jag läser nyheten i Skånska Dagbladet om att Malmö kommun sätter stopp för bidragen till Palestinska Föreningen och Iransk-Svenska Föreningen.

"Fritidsförvaltningen har besökt Palestiska föreningen elva gånger. Vid några tillfällen befann sig ett par vuxna och några barn i lokalerna, men vid andra besök var lokalen stängd. Enligt det veckoschema föreningen skickade in till förvaltningen hade det emellertid varit fullt med aktiviteter för ungdomar den aktuella dagen."

Under andra närvarokontroller upptäckte Fritidsförvaltningen att ett 20 tal av personerna i medlemsregistret inte var folkbokförda i Malmö.

Reaktionerna är de väntade. Föreningen tar fram offermentaliteten och rasistkortet: "Palestinska Föreningen kallar Fritidsförvaltningens rapport från kontrollerna en "förolämpning". Föreningen anklagar tjänstemännen för att använda "spaningsmetoder" samt anser dem vara "hotfulla, respektlösa och opålitliga". I svarsbrevet skriver föreningen till och med att de tror att förvaltningen har för avsikt att smutskasta palestinier."

Det låter lite som när myndigheterna i Gaza får sina elkostnader betalda av EU trots att de bryter mot alla tänkbara mänskliga rättigheter. Och dessutom samtidigt har mage att gnälla på EU.

"När det gäller Iransk-Svenska Föreningen noterar Fritidsförvaltningen att det inrapporterats om medlemmar som saknas i matrikeln. Dessutom har förvaltningen vid kontroller konstaterat att föreningslokalen varit släckt och låst vissa dagar – men att det ändå kommit in rapporter om aktiviteter."

Sådana uppenbara bedrägerier borde inte enbart leda till indragna bidrag utan också åtal. Men de har goda kamrater i SSU och Vänsterpartiet som också på något sätt lyckas klara sig undan åtal trots uppenbart bidragsfusk.
//
Casparus Due

onsdag 22 augusti 2007

Svik inte de begåvade barnen

I en schweizisk studie som löper mellan 1995 fram till 2008 följer forskare barn som kunde läsa och/eller räkna redan vid skolstarten upp till deras inträde i vuxenlivet. Barnen delas in i tre kategorier: TL – Tidiga läsare, TR – Tidiga räknare och TLR – Tidiga läsare och räknare.

De skillnader gentemot de jämngamla barnen som barnen i de här tre kategorierna uppvisade vid skolstarten har blivit större efter 5 år och avståndet fortsätter att öka. Men i många fall sker det en abrupt förändring högre upp i klasserna när studiekraven ökar. De barn som haft väldigt lätt för sig i början är helt enkelt inte förberedda på de höjda kraven och har inte behövt tillägna sig någon fungerande studieteknik. Det är en myt att de begåvade barnen inte behöver särskild uppmärksamhet och stöd i skolan. Tyvärr tycks fördomar också spela en roll. I många av de svenska skolorna har en viss förbättring skett och graden av individanpassning har ökat, men det är långt ifrån tillräckligt.

För egen del kom kallduschen när jag började plugga på universitet. Plötsligt gick det inte längre att ögna genom boken 10 minuter innan provet och ändå spetsa det. En stor del av skoltiden var jag fruktansvärt uttråkad. Varför skulle jag läsa ett kapitel i veckan när jag kunde läsa ut boken på en kväll? Varför skulle jag ta ut satsdelar och försöka skilja mellan adjektiv och adverb när jag instinktivt visste hur meningen skulle se ut? Men även om jag låg långt över de flesta av mina klasskamrater när det gällde kognitiv förmåga var jag fortfarande jämngammal med dem socialt.

Min 9-åriga dotter tillhör också TLR-gruppen. Enligt ett diagnostiskt prov ligger hennes läshastighet och läsförståelse på en 17-årings nivå. Mot slutet av nollan började hon nosa på tvåornas matteböcker.

Att ge de begåvade eleverna det stöd de behöver är en minst lika stor utmaning som att ge de som har det svårt i skolan stöd och hjälp. Kanske rent av en större utmaning på grund av de fördomar som råder på många håll. ”Varför lägga tid på Lisa som är så duktig i skolan. Hon klarar sig ju själv.”

Alla barn förtjänar respekt för sin person och sina behov!!

Ett radikalt, men mycket klokt förslag är att slopa årskursindelningen och att individanpassa utbildningen ännu mer än vad som görs idag. Det borde rimligtvis gå att erbjuda de begåvade barnen utmaningar genom hela skolgången och att lära ut studieteknik i takt med att kraven ökar. Socialdemokratins ”One size fits all” är en fullständigt förkastlig modell för skolan.

//LibeRatio

[Länk till artikel i DN]

Islamska rådet i Norge erkänner muslimers rätt att konvertera

Norges islamska råd har tagit ett alldeles unikt beslut som erkänner muslimers rätt att konvertera. I ett gemensamt uttalande med Norska kyrkans mellankyrkliga råd, betonar de båda parterna att ”alla fritt ska kunna välja sin tro”.

Enligt i stort sett alla tolkningar av islam i dag är det ett svårt brott att avsäga sig sin tro. Därför är dagens tillkännagivande mycket glädjande, trots att rätten att konvertera egentligen borde vara självklar.
//
Casparus Due

Platt skatt i Tjeckien och snart i Bulgarien

Det tjeckiska underhuset har beslutat om att införa platt skatt. Alla privatpersoner betalar från och med 2008 15 procent i inkomstskatt. Företagsskatten minskar från 24 till 21 procent år 2008 och 19 procent 2009. Skatteintäkterna spås minska med 1,7 miljarder Euro.

Bulgarien håller på att införa platt skatt och andra länder i Östra Europa har eller kommer att göra detsamma. Bulgarien tänker införa en rekordlåg platt skatt på 10 procent. Andra länder som infört platt skatt är Littauen, Estland, Lettland, Ryssland, Ukraina, Slovakien, Georgien och Rumänien.

Platt skatt ger ett enkelt och överskådligt skattesystem. Men för länderna i Östeuropa handlar den platta skatten framförallt om att sänka skattetrycket och öka den ekonomiska effektiviteten och friheten. En liknande reform i Sverige hade varit välkommen men är svår i dagens politiska klimat. Populistiska skatterefomer som fastighetsskatten och riktade skattesänkningar för lågavlönade verkar gå före mer rationella och effektiva skattesänkningar i alliansens Sverige.
//
Casparus Due

tisdag 21 augusti 2007

Fair trade halleluja

Har ni märkt hur envetet klimat/fair trade-budskapen tränger längre och längre in i enskilda människors liv? Exempel: Gröna bilister skriver "rapporter" om vilka taxibolag, hyrbilsföretag, kommuner, riksdagsleamöter som kör miljöklassade bilar. Häromdagen rapporterades att man även granskat fritidspolitiker i kommunerna med, för dem, dåligt resultat. Personerna som "avslöjas" med att köra icke miljöklassade bilar hängs ut som planetens värsta fiender.

Vad är poängen kan man undra?

Jag tror inte det finns någon poäng annan än den som gällt alla moralistiska rörelser i världshistorien; att visa makt och inflytande genom att märka ut de som inte beter sig "rätt" (d.v.s det som rörelsen vill). Gröna bilister är säkert inte värst, men symptomatiskt är att ringarna på vattnet sprider sig och innefattar allt fler, till synes, sansade opinionsbildare. Minns DN som kallade trängselskatten för "marknadsekonomi".

Kampen för miljön och för s.k fair trade uppvisar alltmer religiösa inslag. Det finns, enligt de troende, EN sanning manifesterad i varumärkningar och "kritiska" granskningar. De som väljer att tänka själv blir automatiskt motståndare till planetens räddning eller till att lyfta människor ur misär. Malmö - Fair Trade City....halleluja!

"Vi får inte tänka. Vi måste tro. Tro, Katie, även om
ditt huvud protesterar. Tänk inte. Tro." (Ellsworth Toohey)

//Hari

måndag 20 augusti 2007

Offentligt tvättmonopol slår ut skånska företag

Jag brukar inte blanda jobb och bloggande, men när man blir toppnyhet på Svenskt Näringsliv tycker jag att jag kan skriva en rad om det. Jag har författat rapporten.

Ett hett lästips för alla som gillar Nationalteatern. Det är inte varje dag som Svenskt Näringsliv släpper en rapport som citerar "Hanna från Arlöv"
//
Fabrikören

söndag 19 augusti 2007

Dags att gå och lägga sig Råd och Rön

I överskriften på Råd och Röns toppnyhet kan man läsa "Dags att vakna Esprit" Tidningen har gjort en under sökning som visar att många klädföretag har dålig koll på sitt csr (corporate social responsibility)-arbete. Esprit får uppenbarligen bottenbetyg, vilket ger Råd och Rön anledning till att hänga ut dem. Sydsvenskan, DN, SvD med flera nappar direkt!

Lägg märke till att det inte är arbetet i sig, men uppföljningen som kritiseras.

"Kedjan Esprit, som ligger sämst till i undersökningen, har enligt Jan Bertoft inte ens svarat på frågorna i undersökningen. Det tycker han är svagt." (DN)

Esprits hemsida kan man läsa att de har gjort en hel del csr-arbete och är med i diverse "vi-är-etiska-föreningar". Aja, baja, det räcker inte. Ni måste följa upp också.

Ett litet tips till företag, som jag bjuder på helt gratis: Gå inte med i alla dessa vi-är-etiska-föreningar. Bakom dem ligger det nästan alltid ett antikapitalistiskt budskap och en antivästlig värdegrund som tar sig uttryck i synen att u-länders handel med i-länder är mycket skadlig för u-länderna.

Har man dessutom skrivit under på att man ska göra si och så i sitt csr-arbete ökar risken med ca sjuttielva procent att man blir granskad av någon självutnämnd moralens väktare som Råd och Rön. Det blir helt enkelt en bättre artikel när journalisten kan lyfta fram att man bryter mot all etik, samtidigt som man skrivit på uppförande kod xyz.

Imorgon ska jag gå och köpa en tröja på Esprit. Då får kanske en pakistansk arbetare en krona i sin plånbok istället för ingen.
//
Fabrikören

Amores Perros

Det börjar likna en såpa det här med Vilks hundar. Det som var en principiell fråga om yttrandefrihet, konst och självcensur har utvecklat sig till att bli en definitionsfråga omkring skillnaden på att publicera och visa upp. Semus och tidskriften Minaret ville visa upp Vilks bilder och sedan föra dialog. Men när de insåg att det kunde anses att de då publicerade bilderna drog sig Minaret först ur, medan Semus förtydligade att de inte ville publicera bilderna, bara visa upp dem. Resultat: Semus VISAR UPP bilderna och Minaret håller i efterföljande dialog.

Big deal om de publiceras eller visas upp, såvida man inte är rädd för repressalier från mörkermän. Men då är man inte bättre än det kultursverige som vid blotta tanken om hot har backat från yttrandefriheten och den fria konsten.

Följ utvecklingen på Gudmundsson och på Semus
//
Fabrikören

Björklund på besök i Landskrona

Jag ser verkligen fram emot Jan Björklund som partiledare för Folkpartiet. Han är en garant för att sosse-light liberalerna inom partiet hålls tillbaka. På besök i Landskrona säger Björklund att den politik som Leijonborg utvecklade ligger fast:

"Vi har under ett antal år genomfört en förskjutning i politiken som jag vill fortsätta. Förr betonade folkpartiet medborgarnas rättigheter. På senare år har vi betonat att om människor ska ha mycket frihet måste då också ta stort ansvar.
– Om du får gå gratis i skolan är det något samhället ger dig. Då är du skyldig att anstränga sig.
– Om du kommer till Sverige som invandrare ska vi medverka till att du blir integrerad. Men du har också själv ett stort ansvar att se till att du kommer in i samhället."


Det är positiva besked. Positivt är också beskedet om att skärpa reglerna för religiösa friskolor.

"Vad tycker du om religiösa friskolor?
– Jag är mycket oroad över de tendenser till ökad extremism vi ser i vissa skolor.
– Plymothbröderna är aktuella nu. En liten kristen sekt som tar avstånd från västerländsk civilisation och vill driva egna skolor för att skydda sina barn.
– Vi ser muslimska friskolor växa fram i storstäderna där man har som idé att på religiös grund avskilja sig från resten av samhället.
– Jag vill skärpa lagen och ger inom kort skollagsutredningen tilläggsdirektiv att titta på hur det ska gå till.

På vilket sätt ska reglerna skärpas?
– I dag får en skola i stort sett tillstånd om den kryssar i en blankett att den tänker följa skollagen. Skolverket måste får större befogenhet att granska vilken värdegrund som finns hos de personer och organisationer som står bakom skolan. Och tillstånd måste kunna dras in mycket snabbare än i dag.

– Sen handlar det om finansieringen. Vi har en muslimsk friskola i Örebro som får stora belopp från en wahabitisk organisation i Saudiarabien. Waha bismen får ju talibaner att framstå som goda demokrater. Om en skola finansieras av någon med så avvikande värdegrund måste den kunna stängas."
//
Casparus Due