fredag 24 augusti 2007

Två års fängelse för att rita muhammed som gris

Göteborgs Internationella Konstbiennal har i år en uttalat politisk approach. Inriktningen på årets festival visar sig i titeln "Rethinking dissent - Om politikens begränsningar och motståndets möjligheter". Där hade Lars Vilks rondellhund passat alldeles utmärkt. Men icke. Det är dock glädjande att teckningarna inte verkar leda till något åtal:

Peter Danowsky, advokat med medierätt som ett av sina specialområden, säger till Svenska Dagbladet att en rättslig prövning av teckningarna troligen inte är aktuell.

Jag tror inte att det är en sak för rättsväsendet eftersom Vilks intentioner varken framstår som muslimfientliga eller antisemitiska. Som konstnär ser han det uteslutande som en yttrandefrihetsfråga och det är väldigt svårt, utifrån den avsikt han ger uttryck för, att åtala honom för hets mot folkgrupp, det enda brottet det teoretiskt skulle vara fråga om.

Lars Vilks Muhammed som rondellhund har en föregångare som dock gick ett olyckligt öde till mötes.

År 1997 klistrade Tatiana Soskin upp en teckning av Muhammed som författar koranen som gris i Hebron, Västbanken. Hon arresterades och dömdes till två års fängelse av israelisk domstol.

Soskin sade efter domen att hon inte ångrade sig:

"I haven't done anything I should be sorry about. I think it's a matter of freedom of speech... how can somebody sit in jail for a drawing? It's only a drawing!"

Tatiana Soskins teckning:

Nima Daryamadj gör den bästa analysen av hela affären.
//
Casparus Due

Inga kommentarer: