söndag 19 augusti 2007

Amores Perros

Det börjar likna en såpa det här med Vilks hundar. Det som var en principiell fråga om yttrandefrihet, konst och självcensur har utvecklat sig till att bli en definitionsfråga omkring skillnaden på att publicera och visa upp. Semus och tidskriften Minaret ville visa upp Vilks bilder och sedan föra dialog. Men när de insåg att det kunde anses att de då publicerade bilderna drog sig Minaret först ur, medan Semus förtydligade att de inte ville publicera bilderna, bara visa upp dem. Resultat: Semus VISAR UPP bilderna och Minaret håller i efterföljande dialog.

Big deal om de publiceras eller visas upp, såvida man inte är rädd för repressalier från mörkermän. Men då är man inte bättre än det kultursverige som vid blotta tanken om hot har backat från yttrandefriheten och den fria konsten.

Följ utvecklingen på Gudmundsson och på Semus
//
Fabrikören

Inga kommentarer: