lördag 22 september 2007

Frihetsidén skrämmer islamister

Mauricio Rojas ger sig in i debatten om Lars Vilks och islamisternas intolerans. Han tar fasta på en intressant detalj som inte många andra tagit upp. Det är friheten som skrämmer islamisterna.

Konflikten "handlar om kollisionen mellan två väsensskilda sätt att definiera åsikts- och yttrandefriheten. Den ena tillhörande en förmodern religion, islam, som ännu inte har lärt sig att acceptera den sekulariserade världens existens. Den andra utgör den mest omistliga delen av just denna sekulariserade världs syn på frihet."

Islam accepterar bara frihet om det sker inom ramen för islam. Mahmoud Aldebe, ledare för Sveriges muslimska förbund, menar att åsikts- och yttrandefriheten bara är acceptabel om den "utnyttjas för utbredningen av dygd och sanning och inte för spridningen av ondska och omoral."

Rojas: Friheten finns för den fria människans skull och den fria människan är ett mål i sig, som står över religiösa övertygelser och det heligas helighet. Frihetens gräns går där den kränker andras frihet, inte där den kränker andras känslor eller trosföreställningar.

Det som mest skrämmer islamisterna "är det faktum att de egna börjar fatta tycke för den frihetsidé som är det modernas väsende. Därför blir reaktionerna så våldsamma. Skiljelinjen går inte mellan olika religioner, och inte heller mellan troende och ateister. Skiljelinjen går mellan dem som oavsett religiösa övertygelser har anammat upplysningstidens frihetsideal och dem som krampaktigt försöker undertrycka detta ideal."

Kanske är det därför vänstern kramar islamismen. Nu senast Pierre Schori, som försvarar Hamas och angriper Lars Vilks. En muslim älskar "Muhammed mer än sin fru, mer än sina barn, och mer än livet självt". Så sade den självutnämnda talesmannen för muslimer i debatten om Islam i Stockholm nyligen. Som tur är håller mycket få muslimer med sådana tokstollar, för hos sådana människor är livet och frihet inget värt. Steget till terrorattacker och självmordsbombningar är för dessa skäggapor mycket litet.
//
Casparus Due

Lex Videomix

"De bryr sig inte om människor, bara om kollektivavtalet. Varför ska det tvingas på oss som inte är medlemmar" Johannes Bommelin, anställd vid Videomix i Falkenberg. (Sydsvenskan)

Handels har det inte lätt. De börjar, sakta men säkert, förlora den mentala kampen kring kollektivavtal kontra individuella avtal. Det senaste året har vi sett en rad kampanjer där facket"vunnit" i den meningen att arbetsgivaren tvingats sälja sin verksamhet eller skriva på kollektivavtal. Särskilt gräsligt tycker jag var den unga tjejen med parfymbutiken i Kristianstad som tvingades skriva på. De (facken) vann de slagen, men de är på väg att förlora kriget.

Allt fler, inte minst unga, börjar tänka själva och inser då att de välbetalda ombudsmännen på facket inte alls "kämpar" för dem utan att de jobbar för att själva få behålla sina bekväma jobb.

Kollektivavtal är en styggelse och många börjar inse det nu...inte en dag för tidigt. Herrar Borg, Reinfeldt, Littorin och Schlingman är välkomna närsomhelst.

//Hari

torsdag 20 september 2007

Kurdo Baksi saknar kunskap och förmåga att argumentera

I dagens DN svarar Kurdo Baksi på kritiken mot hans osakliga, närmast rasistiska, angrepp på integrationsminister Nyamko Sabuni. Han passar på att ge en slag under bältet på Sakine Madon och skriver att hon saknar kunskap och förmåga att argumentera.

Pinsamt nog passar beskrivningen bäst på honom själv. Nu när han inte kan få pengar för vad som helst från statens integration(s)maskin är han ledsen i ögat. Det är inte så svårt att överglänsa Baksis sakkunskap.

Här är de argument som finns i debattartikeln och några snabba bevis på att Baksi har fel:

Först vägrar jämställdhets- och integrationsminister Nyamko Sabuni att möta mig i debatt i SVT:s "Uppdrag granskning".

((Varför skulle en minister vara tvungen att debattera med en person som inte representerar någon annan än sig själv. Jag kan knappast kräva att få debattera))

Baksi angriper Sabunis "förrädarpolitik":

  • språktest ((har 95 % av alla länder))
  • gyn-undersökningar ((precis som för alla pojkar, varför inte flickor))
  • utvisningar av mörkhåriga ((detta har inget med hårfärg att göra. Utländska medborgare som begår mycket grova brott (två års fängelse) ska utvisas, bra såklart))
  • slöjförbud ((för små flickor i skolan, kan vara bra))
  • inte med ett ord nämner hon hur vi ska bekämpa diskriminering eller främlingsfientlighet. ((regeringen har för första gången i dagens proposition lagt till bekämpandet av diskriminering som ett mål i integrationspolitiken. Dessutom är kampen för kvinnors rättigheter kamp mot diskriminering. Men jag antar att Baksi gärna vill diskriminera sina nära och kära))
Sedan tar Baksi upp en "undersökning som genomförts på uppdrag av EU-kommissionen 2007 och omfattar 75 europeiska storstäder (där) hamnar svensk integration med Malmö och Stockholm i EU-botten. Vad gör den borgerliga regeringen åt det?"

Detta är i själva verket en enkätundersökning till invånare i europeiska städer, utförd under förra regeringen, som frågar hur integrationen fungerar i din stad. Boende i Malmö och Stockholm är de nästan mest missnöjda av alla över hur integrationen fungerar. Enkäten utfördes under den socialdemokratiska regeringen i städer med socialdemokratiskt styre. Vad har Nyamko Sabuni med det att göra?

Sabuni lyfter knappast ett finger för att minska arbetslösheten bland utrikesfödda, skriver Baksi, och fortsätter: "hälften av de nyanlända flyktingarna år som kom 2005 hade inte någon kontakt alls med arbetsmarknaden under första året i Sverige. Av dem som deltagit i kommunens introduktion hade bara 4 procent fått arbetspraktik, 3 procent arbetsmarknadsutbildning och 6 procent sin utbildning i hemlandet godkänd i Sverige. Endast 11 procent av de nyanlända hade fått reguljärt arbete."

Varför försöker Kurdo Baksi klistra på de negativa siffrorna på alliansen och Sabuni? Detta skedde i slutet av ett 12-årigt socialdemokratiskt maktinnehav. Det Alliansen har gjort är att för första gången ta tag i dessa missförhållanden genom direkta uppdrag till Arbetsförmedlingen, strukturella förändringar på arbetsmarknaden m.m. Jag ryser av tanken på att ha 50 000 irakiska flyktingar som behöver arbete under ett Baksi-godkänt maktinnehav. Då hade Sverige varit på väg mot avgrunden.

Det är Kurdo Baksi som är ohederlig, en lögnare och en före detting. Det är osmakligt att ljuga, att låtsas veta bäst när till och med du, Baksi, vet att argumenten är felaktiga och förvrängda. Dessutom luktar debattekniken illa av gammalt patriarkalt svett.

Sosse gör briljant analys av Vilks konstprojekt

Stig-Björn Ljunggren, socialdemokratisk debattör, har gjort en briljant analys av Vilks-historien i Piteå-Tidningen.


Vilks "
har trampat en utsatt grupp på tårna. Och väckt den vrede som bara kan finnas hos människor som blivit avhängda utvecklingen. Detta väcker sympati hos alla som har ett underifrånperspektiv."

Det är därför som svensk vänster, som vanligtvis är de främsta att vara yttrandefrihetens tillskyndare, nu har lite problem med att ta ställning, men slutligen valt att vara kritisk mot Vilks eftersom han inte har tillräckligt med empati för de utsatta. Svensk vänster är rutten. Den är moralistisk, tungsint och har på gamla dagar blivit småreligiös."

Tidigare såg vänstern "hur religiösa vanföreställningar låste fast folket i fattigdom och förtryck. Att religionen var ett opium med vilken underklassen sövdes." "Genom upplysning skulle folket frigöras från förtryck. Ljus över landet! var ett centralt slagord." "Det är också därför som vi har en hög välfärd. Vi har anammat vetenskap istället för vidskepelse. Vilks rondellhund säger oss att det uppdraget inte är slutfört."

En politik för frigörelse och upplysning har hos stora delar av vänstern blivit till identitetspolitik där olika minoritetsgrupper ska få erkännande för sina vidskepelser och upprättelse för upplevda kränkningar.

Det är nästan att jag föredrar de hårda kommunistiska antirasisterna. Tidningen Mana publicerade t.ex. Lars Vilks "Muhammed som rundellhund" med motiveringen att reaktionerna var rasistiska. Deras uppfattning är bilderna kanske var korkade men inte rasistiska. Det som är rasistiskt är kulturelitens reaktion.

"Debatten om och reaktionerna på Lars Vilks Muhammedteckningar vittnar om en djupt rotad rasism bland kultur­byråkrater och förståsigpåare, som hävdar: – Muslimer är in­skränkta och farliga; om vi ställer ut teckningarna, kränker vi dem och det kan få otrevliga konsekvenser. Bland provokatörer och påhejare har inställningen varit mer oslipad: – Muslimer förstår sig ändå inte på vår yttrandefrihet, men om vi kränker dem lär de sig lyda oss. Och en del muslimer har – om ni ursäktar ordvalet – spelat rollen som »nyttiga idioter« i denna debatt:
– Vi blir kränkta."

"Det är inte bilderna i sig som kränker muslimer, utan den förmodade reaktionen hos muslimer – som i sig återger det svenska samhällets föreställning om muslimer – som är kränkande och djupt rasistisk. Som antirasister har vi åtagit oss att bekämpa denna rasism, inte den enskilde konstnärens teckningar av historiska personer."

Kultureliten har inte låtsats om Manas publicering och analys. De är fullt upptagna med att behandla muslimerna som små barn som måste visas särskild hänsyn. Därmed gör kulturvänstereliten muslimerna en björntjänst. De behandlar den stora gruppen muslimer som mindre intelligenta medan de eldar på islamisternas rop på upprättelse och särbehandling. Med sådana reaktioner hos dessa förståsigpåare är det inte så konstigt att arbetsgivare i vetenskapliga experiment omedvetet associerar arabiskklingande namn med lägre prestationsförmåga i jämförelse med "svenska" namn. Först när vi behandlar muslimer med den respekt de förtjänar, dvs. efter samma måttstock som andra svenskar, kan samhället åter normaliseras, konflikterna hanteras och integrationen gå något smidigare.

Jag rekommenderar alla att, om ni inte gjort det, kolla in Lars Vilks hemsida. Där reflekterar Vilks över det konstprojekt han själv befinner sig i.
//
Casparus Due

Liberal humanist, men inte troende

Föreningen Humanisterna har flyttat fram positionerna och upplever ett allmänt uppsving. Nu ska de ut i skolorna och på hotell och missionera med den nyöversatta boken "Brev till en kristen nation".

Som liberal humanist kan man lockas av att stödja Humanisterna. Men när man ser närmare på föreningen inser man snart att den inte alls är fri från religion, så som man skulle kunna förvänta. Religion är inte bara tron på en Gud, det är också rättesnören och ceremonier. Även om Humanisterna inte är bokstavstroende har de en rad rättesnören som ligger fast i stadgar och manifest. De har utvecklat en rad ceremonier, exempelvis något så dumt som en ateistisk konfirmation.

De visar också upp ett förakt mot andra religioner och religionsutövare som jag finner mindre tilltalande.

"Vi tycker att det är tid för mänskligheten att bli mogen - att lämna bakom sig en världsbild byggd på myter och magi och istället nyttja vetenskap och beprövad erfarenhet till att förklara förhållanden i vår omvärld. Mänskligheten ska inte behöva söka lösningar i föreställningar om övernaturliga fenomen, "det mystiska" eller "Gud"."

Tydligen är människor som tror på en gud omogna och irrationella. Jag delar inte den synen. Folk som tror på en gud kan mycket väl vara både mogna och rationella.

Myter kan ge oss stor insikt i det mänskliga sinnet som vetenskapen än så länge bara har lyckats skrapa lite på ytan.
Magin vill jag inte heller kategoriskt avvisa, eftersom det fortfarande finns väldigt mycket vetenskapligt outforskad mark. Magin kan dessutom leda vetenskapen in på nya spännande områden.

Humanisternas arbete för ökad sekularisering och information om humanistiska traditioner är beundransvärd. Men den benhårda tron på att gudstro är skadlig och omogen, är lika otrevlig som all annan religiös tro. Sekulära ceremonier som bygger på religiösa traditioner blir också tämligen löjliga. De antyder bara att många fortfarande upplever ett religiöst behov.

Därför är jag bara humanist och inte Humanist.
//
Fabrikören

Årets sämsta ursäkt

Polisen har gjort en husrannsakan hos TV4-reportern Sefastsson och bl.a beslagtagit hans dator. Mediasverige rasar då en del material på datorn lär vara grundlagsskyddat. Gott så, debatten lär rasa om detta.

Det som dock slog mig var vice överåklagares Lennart Gunés resonemang kring skillnaderna mellan material som finns på papper, respektive material som finns på en dator. Enligt denne höga jurist skulle den ytterst bristfälliga datalagen från anno dazumal utgöra ett kryphål för att kunna undvika grundlagen! Detta måste betraktas som årets (hittills) överlägset sämsta ursäkt. Grundlagsskyddet för t.ex informationskällor skulle därmed bara gälla om vederbörandes namn står på ett papper, inte om det finns digitalt. Mossigt var ordet

//Hari

tisdag 18 september 2007

Alliansen håller vad de lovar, men det är inte tillräckligt

Jag är som mina kollegor på bloggen besviken på alliansen. Det som jag reagerar mest mot är alla satsningar, än på det ena än på det andra. Som att allt behöver hjälpas på traven. En blandning av rent paternalistiskt förmynderi och social ingenjörskonst.

Regeringen har på senare tid presenterat stöd till biogasmackar, en klimatmiljon, särskilt inköp av konst från kvinnliga konstnärer, satsning på kvinnor i Sverige som vill starta eller utveckla sitt företag, kraftigt höjt bidrag till handikapporganisationer, 115 miljoner kronor extra för folkhälsopolitiska åtgärder, höjd energiskatt och tobaksskatt (ett sätt att som miljöpartiet försöka skatteväxla ut det onda - som om man skulle klara sig utan snus och energi!), 240 miljoner kronor satsas på högre kvalitet i högskolan under 2008, 118 miljoner kronor för att kunna flytta och avgiftsbefria djurskyddskontrollen, regeringen lägger 31 miljoner på en samlad livsmedelsstrategi och 9 miljoner på att underlätta för småskalig slakt.

Det är en ofullständig lista på det som presenterats av förmynderi och utgifter redan innan budgeten är offentlig i sin helhet. Alla departementen vill ha sin lilla pengapåse så att de kan strö ut våra inbetalade skatter.

Samtidigt får vi inte glömma att alliansen gjort precis de saker som de gick till val på. Riksdag & Departement har visat att den borgerliga alliansen genomfört eller påbörjat 101 av 131 vallöften under det första året vid makten. Tidningen Norra Västerbotten kallar därför regeringen "supereffektiv".

Många gör analysen att klagomålen och besvikelsen beror på regeringens dåliga marknadsföring. Regeringen har inte kommunicerat vad de gjort. Många verkar inte känna till att det är skattesänkningarna som gjort att det blivit mer kvar efter skatt.

Konjunkturinstitutet har nyligen visat att regeringens reformer har gjort det mer lönsamt att arbeta. Det var trots allt det viktigaste vallöftet, även om Sverige efter förändringarna fortfarande tillhör de länder där det lönar sig minst att arbeta. Jag vill ha mer. Framförallt lägre skattetryck och mindre statligt förmynderi.
//
Casparus Due

Vad får personalen och barnen i gengälld?

Socialförsäkringsminister Christina Husmark Pehrsson följer en lång socialdemokratisk tradition när hon inför ännu mer byråkratiskt krångel, samtidigt som bidragssamhället bevaras.

Nu ska det krävas intyg från dagispersonalen för att man ska få ut tillfällig föräldrapenning.

Nackdelar:

  • Dagispersonalen får jobba extra med pappersvänderi
  • Barnen får mindre tid med vuxna på dagis
  • Föräldrarna får lägga mer tid på pappersvänderi
  • Byråkraterna får lägga mer tid på pappersvänderi

Fördelar:

  • man fångar kanske några fuskande bidragsutnyttjare
Tänk om man istället vågade tänka nytt. Tänk om man valde att sänka inkomstskatten betydligt, så att folk kunde bygga upp ett eget sparkapital (Var tog en årslön på banken vägen som Wibble snackade om en gång i tiden?). Tänk om man införde en frivillig föräldraförsäkringsordning som täckte förlorad arbetsinkomst när man var hemma med sjukt barn. Tänk om någon i riksdagen någonsin vågade tänka nya tankar!
//
Fabrikören

Skatta dig lycklig med den borgerliga alliansen!

Reinfeldt och kompani har lärt mycket att danska Venstre när det gäller att gå mot mitten och ta över rollen som arbetarparti. Det gav dem en mandatperiod att visa vad de går för.

Det fanns också en tid innan valet när man, bland annat i folkpartiet, diskuterade att införa ett skattestopp likt det som Venstre har varit väldigt tydliga och konsekventa med. Den tanken verkar dock mer och mer avlägsen i regeringen där man verkar tro på skattefinansierade skattesänkningar är skattesänkningar. Nu senast vill man sänka inkomstskatten och finansiera den med tre miljarder i "gröna" skatter. I vanligt tal kallas det inte skattesänkningar, utan omfördelningspolitik.

Den politiska klåfingrigheten vet inga gränser. Ju mer pengar man har, desto mer politik kan man föra. Därför väljer regeringen att höja skatter i en tid då översottet är rekordstort och skattetrycket är lika högt som det har varit under (s)-åren.

När ska man sänka skatterna om inte nu? Och då snackar jag inte om några bråkdelars procent. Hälften kvar och skattestopp borde vara självklara första steg på vägen mot reella skattesänkningar.

Men det kräver att regeringen inser att det inte är mer borgerlig politik som behövs, utan mindre politik! Man måste våga lita på att folk kan ta ansvar för sina egna liv. Endast så visar man sann respekt för individen.
//
Fabrikören

måndag 17 september 2007

Alliansen bedriver borgerlig politik i Landskrona

LO betalar Skånska Dagbladet stora pengar för att få regelbunden tillgång till en spalt på ledarsidan. Tidigare var det Lars Stjernkvist, före detta partisekreterare för Socialdemokraterna och numera socialdemokratiskt kommunalråd i Norrköping, som skrev. Nu misstänker jag att det är Tony Johansson, för maken till gråsosse är svårt att hitta. Han verkar ligga nära Marita Ulvskog på höger-vänsterskalan.

Idag anklagar Johansson Folkpartiet och alliansen för att bedriva borgerlig politik.

Problemet är, menar Johansson, att alliansen får igenom sin politik, i stort sett oförändrad och utan ansträngning. Det som stör honom är att Sverigedemokraterna passivt stödjer alliansen. Oj då, tänker du som läsare: typiskt att alliansen bedriver främlingsfientlig politik. Men så är inte fallet. Det passiva stödet handlar inte om det.

Sverigedemokraterna har "nämligen röstat gemensamt i alla viktiga frågor, exempelvis utförsäljningar av bostäder, budgetdirektiv, privatiseringar inom äldrevården och neddragningar inom äldreomsorgen med fyra miljoner."

Sedan passar Johansson på att ge väljarna en högerkrok. "Men sverigedemokraternas seger blir därmed total. De vann en femtedel av rösterna. De borgerliga politikernas makthunger, lathet och mjuka ryggrader, gjorde sedan att de gavs politiskt inflytande. Och nu ger samma politiker dem den demokratiska legitimitet som de behöver för att ta sig till riksdagen."

Att Sverigedemokrater stödjer en borgerlig politik är utmärkt. Det är innehållet i politiken som är det viktigaste, inte vem som står bakom politiken. Sedan är det dessutom demokratiskt tveksamt att frysa ut ett parti som har en femtedel av rösterna bakom sig. Dessa åsikter måste få kanaliseras till politisk handling, antingen genom att andra partier tar problemen som finns på större allvar eller genom att ge Sverigedemokraterna ett begränsat inflytande på den förda politiken.
//
Casparus Due

Nu känner vi igen Maria-Pia igen!

Jag har tidigare skrivit i positiva ordalag om Maria-Pia Boëthius. I dagens Aftonblaska känner man mer igen den gamla vanliga tokvänster-Maria-Pia. Hon skräder inte orden när hon kritiserar den borgerliga regeringen.

"De väljare som lockades över till alliansen av en enorm och ohederlig propagandadrive före valet ångrade sig kort efteråt."
(Fakta: LO gav mer pengar till Sossarnas valkampanj per capita än vad Bush lyckades skrapa ihop. Det kan man kalla enorm och ohederlig propagandadrive.)

"Majoriteten vill inte ha alliansregeringen eller dess ”reformer”. Ändå har regeringen tagit sitt numera högst osäkra mandat som intäkt för en nedmontering av den svenska samhällsmodellen, vilket saknar motstycke."
(Snacka om att ge opinionsmätarna stor makt! Är det dagsaktuell populistisk politik som efterfrågas här eller?)

Det måste betyda att väljare blev förda bakom ljuset och att den politik de förväntade sig inte stämmer med den politik som allianspartierna nu genomdriver på ett kuppartat sätt.
(Kuppartat är det tydligen per definition när det inte är vänsterpolitik.)

"Vi ser en utbredd låglönemarknad och försvagade fackföreningar, en privatisering och marknadsstyrning av verksamheter inom stat, kommuner och landsting. Vi ser hur man säljer ut tillgångar för hundratals miljarder. Vi ser också en kultur- och bildningssektor där marknadens villkor breder ut sig på bekostnad av demokratiska värden och mångfald."
(Tänk om det vore så väl! Problemet är väl snarare att man inte har gjort speciellt mycket av detta, som vi borgerliga väljare hade hoppats på.)

"Vad vi ser är en revolution uppifrån vars mål är att krossa vad som finns kvar av den skandinaviska modellens idé om en social välfärd för alla ... "
(Stön!)

"Denna regering försöker genomföra en marknadens idé, en skrivbordskonstruktion, som i all sin naiva trosvisshet om marknadens välsignelse kommer att visa sig lika lite bärkraftig som andra sammanstörtade politiska system. Förslag efter förslag visar sig illa genomtänkta, destruktiva eller djupt människofientliga."
(Kunde nästan låta som en beskrivning av Socialdemokratisk arbetsmarknadspolitik.)
//
Fabrikören

Australiska flottan tar fram nya bomber

Medan Sverige verkar se försvarsfrågan som en rent ekonomisk fråga, jobbar man hårt på att utveckla nya grepp i Australien. I försvarsbudgeten ingår nu även bröstförstoring. Ett led i psykologisk krigföring kanske?

För drygt 100 000 har man tagit fram nya bomber åt två kvinnliga flottister. Ett lågt pris för att öka trivseln i flottan kan tyckas. Med en sådan försvarspolitik kunde man kanske få Odenberg att stanna ett tag till.
//
Fabrikören

Uppdatering: Här kan man lyssna på en intervju med brigadgeneral Nikolic som försöker försvara framtagandet av de nya bomberna. Stor humor!
Synd att inte Australien har lika långtgående öppenhet som Sverige. I så fall skulle man kunna ta del av de skattefinansierade brösten.

Högt i tak i kyrkan eller bara en bred port?

Stefan Swärd, filosofie doktor och ordförande i Evangeliska Frikyrkan skriver en mycket intressant artikel i Dagen. I artikeln ställer Swärd sig kritisk till den sambolivsstil som har blivit utbredd, även inom kristna kretsar.

"Den kristna kyrkan
har i två tusen år värnat om äktenskapet. Att en man och kvinna börjar leva tillsammans i samband med att man gifter sig. Äktenskapet är inte bara en privatsak, man flyttar inte bara ihop, utan det är en offentlig och juridisk handling. En man ska överge sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru läser vi i skapelseberättelsen. En ny familjebildning sker, det görs öppet och offentligt, åtskilliga bibeltexter handlar om bröllop och bröllopsfester. När Paulus skriver att det är bättre att gifta sig än att vara upptänd av begär, visar han att det sexuella samlivet hör till äktenskapet."


"Nu krockar tidsandan och samhällskulturen fullständigt med denna kristna grundsyn."

"Jag har många gånger förvånats över hur snabbt de nyomvända anammar en kristen syn istället för sambokulturen. Har haft förmånen att viga ett antal par som levt som sambo men kommit fram till att man ska gifta sig, på grund av sin kristna tro.
Vi måste dock på ett kärleksfullt sätt och med tålamod förmedla den kristna undervisningen. Att vara lärjunge är en process, den kristna församlingen ska vara tydlig i sin undervisning men samtidigt en öppen famn för människor som söker sig till Kristus från alla tänkbara bakgrunder."

"Är sambolivsstilen förenligt med ett radikalt kristet lärjungaskap och en efterföljelse av Jesus? Jag tycker att svaret på frågan är ett självklart nej."

Analys:
Det intressanta i artikeln är att Swärd har helt rätt! Samboformen är inte förenlig med "god" kristen tro. När sambolivsstilen kan vara en kontroversiell fråga inom kyrkan, blir det också fullständigt uppenbart för alla och en var varför homosexuella inte kan vara "goda" kristna.:

"Gud har skickat med en bruksanvisning för sina gåvor ... "

Samtidigt understryker Swärd att alla ska vara välkomna i kyrkan. Underförstått: Hur ska vi annars kunna omvända folk om vi inte omfamnar dem?

Det är värt att tänka på för alla homosexuella, alla sambos och alla som har andra samlevnadsförhållanden, nästa gång ni går till kyrkan. Den enda anledningen till att ni är välkomna är att kristendomens förtolkare ser er som lärljungar som ska ledas rätt - in i äktenskapet mellan man och kvinna.

Swärd försvarade för övrigt, med all rätt, Pastor Åke Green när denne höll på att dömas för sin religiösa tro. Folk ska självklart ha lov att tro vad de vill, även när de tror på tvåtusen år gamla texter som har grävts fram ur öknen.
Jag förbehåller mig bara rätten att försvara förnuftet mot konservativa tokföreställningar.
//
Fabrikören