torsdag 20 september 2007

Sosse gör briljant analys av Vilks konstprojekt

Stig-Björn Ljunggren, socialdemokratisk debattör, har gjort en briljant analys av Vilks-historien i Piteå-Tidningen.


Vilks "
har trampat en utsatt grupp på tårna. Och väckt den vrede som bara kan finnas hos människor som blivit avhängda utvecklingen. Detta väcker sympati hos alla som har ett underifrånperspektiv."

Det är därför som svensk vänster, som vanligtvis är de främsta att vara yttrandefrihetens tillskyndare, nu har lite problem med att ta ställning, men slutligen valt att vara kritisk mot Vilks eftersom han inte har tillräckligt med empati för de utsatta. Svensk vänster är rutten. Den är moralistisk, tungsint och har på gamla dagar blivit småreligiös."

Tidigare såg vänstern "hur religiösa vanföreställningar låste fast folket i fattigdom och förtryck. Att religionen var ett opium med vilken underklassen sövdes." "Genom upplysning skulle folket frigöras från förtryck. Ljus över landet! var ett centralt slagord." "Det är också därför som vi har en hög välfärd. Vi har anammat vetenskap istället för vidskepelse. Vilks rondellhund säger oss att det uppdraget inte är slutfört."

En politik för frigörelse och upplysning har hos stora delar av vänstern blivit till identitetspolitik där olika minoritetsgrupper ska få erkännande för sina vidskepelser och upprättelse för upplevda kränkningar.

Det är nästan att jag föredrar de hårda kommunistiska antirasisterna. Tidningen Mana publicerade t.ex. Lars Vilks "Muhammed som rundellhund" med motiveringen att reaktionerna var rasistiska. Deras uppfattning är bilderna kanske var korkade men inte rasistiska. Det som är rasistiskt är kulturelitens reaktion.

"Debatten om och reaktionerna på Lars Vilks Muhammedteckningar vittnar om en djupt rotad rasism bland kultur­byråkrater och förståsigpåare, som hävdar: – Muslimer är in­skränkta och farliga; om vi ställer ut teckningarna, kränker vi dem och det kan få otrevliga konsekvenser. Bland provokatörer och påhejare har inställningen varit mer oslipad: – Muslimer förstår sig ändå inte på vår yttrandefrihet, men om vi kränker dem lär de sig lyda oss. Och en del muslimer har – om ni ursäktar ordvalet – spelat rollen som »nyttiga idioter« i denna debatt:
– Vi blir kränkta."

"Det är inte bilderna i sig som kränker muslimer, utan den förmodade reaktionen hos muslimer – som i sig återger det svenska samhällets föreställning om muslimer – som är kränkande och djupt rasistisk. Som antirasister har vi åtagit oss att bekämpa denna rasism, inte den enskilde konstnärens teckningar av historiska personer."

Kultureliten har inte låtsats om Manas publicering och analys. De är fullt upptagna med att behandla muslimerna som små barn som måste visas särskild hänsyn. Därmed gör kulturvänstereliten muslimerna en björntjänst. De behandlar den stora gruppen muslimer som mindre intelligenta medan de eldar på islamisternas rop på upprättelse och särbehandling. Med sådana reaktioner hos dessa förståsigpåare är det inte så konstigt att arbetsgivare i vetenskapliga experiment omedvetet associerar arabiskklingande namn med lägre prestationsförmåga i jämförelse med "svenska" namn. Först när vi behandlar muslimer med den respekt de förtjänar, dvs. efter samma måttstock som andra svenskar, kan samhället åter normaliseras, konflikterna hanteras och integrationen gå något smidigare.

Jag rekommenderar alla att, om ni inte gjort det, kolla in Lars Vilks hemsida. Där reflekterar Vilks över det konstprojekt han själv befinner sig i.
//
Casparus Due

Inga kommentarer: