torsdag 7 februari 2008

Löjlig vinner Aftonbladetpris

Stefan Jonsson får Aftonbladets Axel Liffner-stipendium på 30.000 kronor. Jonsson gjorde en gärning under tidigt 90-tal genom att bredda förståelsen för rasism. Men.

Jag tappar andan. En person som inte vill debattera sakfrågor, och vill begränsa yttrandefriheten vinner pris. Jonsson har spridit sin marxistiska smörja på kultursidorna i Sveriges största dagstidning länge nu. Kanske är det för den bedriften han idag vinner pris.

Löjlig syftar på Stefan Jonssons bästa argument mot Johan Norberg i debatten om miljö och liberalism.
//
Emil

Maoistiskt forum avslöjar Chavez som en "gammal välbekant djävul"

Maoistiskt forum är centrum för Peru-maoisterna som är inspirerade av maxism, leninism och maoism (som den är tolkad av kommunistkrigaren och massmördaren Gonzales i Peru). De förespråkar folkkrig, dvs omstörtande av samhället genom krig. De är särskilt aktiva i Lund-Malmö och har ordnat möten på Möllevångstorget och studiecirklar på Studiefrämjandet i Malmö.

I december ordnade Peru-maoisterna en studiecirkel om Chavez i Venezuela. Därefter publicerade de sin dom över Chavez - som inte enligt slutsatserna är våldsam nog för dem som också förespråkar öppet krig i Sverige. Här är några godbitar:

Att Framställa en sådan skojare (Chavez) som att han vore en förkämpe för socialismen, och därmed en verklig framstegsvän, kan man bara göra om man är en politisk dilettant eller medvetet går imperialismens ärenden.

Chavez kom inte till makten som ledare för ett revolutionärt parti eller revolutionär rörelse, han har inte lett en revolution och leder inte en revolution och kommer inte att leda någon revolution; därför att han aldrig har företrätt någon revolutionär klass utan endast de redan härskande klasserna. Det enda som Chavez’ åtgärder inneburit är att förtryckarstaten i Venezuela, temporärt, är i bättre kondition för att undertrycka massorna.

Chavez endast är en bilig, möjligtvis något mer pompös, kopia av den karaktäristiske ”vänstergeneralen” som endast är en fascist som viftar med röda fanor för att försöka förleda massorna. Hans så kallade ”revolution” är inget annat än en politik som gynnar en del av byråkratkapitalistklassen – en ”revolution” vars typ otaliga redan setts, en repris av det vi redan sett så många gånger förr.

Alla strävanden att idag kanalisera de utsugnas och förtrycktas kamp genom valurnorna leder endast till att massorna förs på villospår in i reformismens återvändsgränd. Sådant sysslar revisionister och opportunister med, inte kommunister och revolutionärer. Det enda sättet att genomföra en verklig revolution i Venezuela – precis som i alla andra länder på jorden – är genom revolutionärt krig, och det betyder idag folkkrig. Som Ordförande Mao sade: ”Den centrala uppgiften och högsta formen för revolutionen är maktövertagande med väpnat våld, tvistefrågans lösning medelst krig. Denna marxist-leninistiska revolutions¬princip gäller universellt, för Kina och för alla andra länder.”

//
Emil

Sverige måste styra invandringen

I Sverige består 64 procent av invandringen av familje- och asylinvandrare. I Danmark är det 9 procent. Det visar att Danmark i princip "väljer" 91 procent av sina invandrare eller att det är invandrare från andra EU länder som kommer till landet för att studera eller arbeta medan Sverige väljer 36 procent av invandringen.

Det är ohållbart, eftersom de 64 procenten kommer till landet utan resurser, arbete eller bostad. Det motsvarar 55 000 personer som Sverige får försörjningsplikt för. Det är inte undra på att det är kaos i många städer, inte minst i Skåne. All samordning för att förbättra situationen är välkommen, men en så stor invandring som idag som inte är knuten till arbete och egenförsörjning är ohållbar.

Tobias Billströms besked om att det blir någon form av försörjningskrav för familjeinvandring är bra. Även migrationspolitiken måste, som i anda länder, kopplas samman med landets intresse och arbetslinjen. Som vanligt kommer påhoppen från vänsterpartier och miljöpartiet.

– Det är ren populism och jag är inte förvånad. Moderaterna har länge varit ute och tassat kring frågor som sverigedemokraterna normalt driver.

Förslag som finns i alla andra länder kallas när de ska införas i Sverige för sverigedemokratiska eller främlingsfientliga. Sådan debatt är inte seriös. Och som vanligt missbrukar de och missförstår medvetet internationella konventioner. Enligt deras logik så bryter isåfall 99 procent av alla länder mot internationella konventioner.

På dagens presskonferens hoppas jag också att Billström aviserar att Sverige tänker införa en liknande lag som finns i Danmark om 24-årsgräns för giftermål med utländska medborgare. Den har i Danmark skyddat många pojkar och flickor från tvångsgifte och lett till bättre skolresultat.
//
Emil

onsdag 6 februari 2008

Liberaler måste utmana socialisterna i integrationsfrågor

Nima Sanandaji skriver i Captus Tidning att liberaler borde stå för problemformuleringen i integrationsfrågor, inte socialister som Masoud Kamali. I det har Nima helt rätt. Socialisterna har dominerat debatten genom att föra över diskusionen från frågor om reella möjligheter och en rationell politik till frågor om "solidaritet" och moralism. För en svensk socialist är mer invandring alltid bättre än mindre, och mer bidrag bättre än mindre. Att föra fram andra förklaringar till sveriges dåliga integration än rasism har tolkats som att den personen "skyller på invandrarna".

Integrationspolitik bör inte skilja sig från andra politikområden. Skygglapparna måste bort. Effektivitet, rationalitet och möjligheter bör stå i centrum. Det socialistiska integrationsprojektet måste upphöra. Sverige bör föra ett mer "normal" migrations- och integrationspoitik där ekonomiska hänsyn tillåts utöver humanitära hänsyn. Sverige måste föra en politik som inte bara gynnar de som invandrar utan också de som redan bor i landet.
//
Emil

tisdag 5 februari 2008

Skrämmande rapport om "hedersmord" i Storbritannien

På ett år har nästan 10 unga flickor fallit från balkonger. Härom dagen dog en ung flicka i Malmö omedelbart efter att antagligen blev utputtad av släktingar. Det handlar om barbariska traditioner som vi måste erkänna, se och bekämpa.

The Center for Social Cohesion i Storbritannien har i dagarna gett ut en rapport om hedersvåld i Storbritannien. Rapporten är verkligen inte, som i fallet med Rädda barnens rapport, censurerad.

I rapporten beskrivs i flera fall hur hedersmorden gått till. Det är vidrig läsning. Här är ett avsnitt om kurdiska hedersmord som rapporten menar oftare än andra hedersmord är ritualistiska. Här är det tydligt att straffen utförs kollektivt och i samförstånd.

"In many cases, Kurdish honour killings have a strong ritual element. Often the murder itself and the events leading up to it seem intended to degrade the victim and to present the murder as an act of collective justice.

When the 19-year old Shawbo Ali Rauf was taken from her home in Birmingham to Iraqi Kurdistan and killed in May 2007, her relatives stoned her to death. This ‘Islamic’ execution was presumably intended to portray the murder – both to the woman and other family members – as a legitimate act that was both culturally and religiously permissible.

Similarly, Banaz Mahmod was punished before her death with rape and beatings designed to deliberately humiliate her. On the orders of her father, she was stripped by her killers and raped for two hours in her family home before being garrotted. Mohamad Hama, a 30-year old Kurd recruited by Banaz’s father to kill her, was recorded telling a friend in prison that he had “slapped” and “fucked” the 20-year old woman as her father watched. The ritualised nature of such abuse makes it clear that such killings are seen by elements in the Kurdish community as quasi-judicial punishments with a strong moral dimension rather than as spontaneous outbursts of anger. Often, such ritualised brutality suggests these killings are intended as a warning to other women not to transgress the community’s moral ‘red lines’.
"

Hedersmord som dessa är till för att disciplinera andra flickor. Morden sker alltså också i förebyggande syfte. Hur i hela friden ska man kunna bekämpa attityder som dessa? Fruktansvärt.
//
Emil

måndag 4 februari 2008

Om anhöriginvandring

Tre av regeringspartierna har aviserat att de vill ha krav på försörjning och ordnat boende för att vissa anhöriga ska få invandra. Det gäller framförallt de som vill komma till Sverige för att gifta sig. Det är på tiden. Sverige är i stort sett ensamma om att inte har den typen av självklara krav. Kristdemokraterna tvekar av humanitära skäl. Det är oklokt eftersom försörjningskrav, förutom att stimulera till eget försörjning, är ett bra sätt att försvåra tvångsäktenskap och smugglarligor.

Ett exempel på det är den aktuella rättegången mot en vietnamesiskt människosmugglingsliga.

"Den största rättsprocessen i Sverige i fråga om arrangerade äktenskap och ”smuggling” av människor till Sverige tar nu sin början.

– Här är bevisen, så här går det till. Framför allt vill jag att politiker och lagstiftare funderar på hur man skall få stopp på den här verksamheten. För den pågår fortfarande i stor omfattning, i regi av andra med samma metoder som i det här fallet, säger Marianne Paulsson, chef för Hallandspolisens utlänningsrotel."

"– Det kräver så oerhört stora resurser att göra en sådan här utredning. Och det är frågan om straffen de skyldiga kommer att få motiverar ett sånt arbete, säger Paulsson.

Det är därför hon hoppas att rättegången, som kommer att inledas 4 mars, ger eko i riksdag och hos migrationsmyndigheterna.

– Vi poliser kan egentligen inte stoppa detta. Reglerna och kontrollen för anhöriginvandringen måste ändras.
"

Håkan Bergström skriver i Hallands Nyheter:

"I grunden handlar åtalet om ett misstänkt utnyttjande av de svenska invandringslagarna och de svenska förmånssystemen, genom falska handlingar och falska familjeanknytningar. Åtalet sätter fingret på anhöriginvandringens problem, hur man genom skenäktenskap och falska intyg kan ta hit påstådda makar och barn.

Här finns också en kulturkrock, en anad förvåning bland de nyinflyttade över hur bidragssystem kan utnyttjas.

I ett avlyssnat telefonsamtal till Vietnam förklarar en åtalad kvinna hur det förhåller sig med arbete i Sverige: "Därefter vill de inte längre jobba, utan får från a-kassan 8000 kronor som motsvarar 16 miljoner i Vietnam, utan att behöva göra nånting. De kan stanna hemma och leka och få ersättning."
"

Krav på försörjning för att få komma till Sverige som make/maka försvårar sådan kriminell verksamhet. Men framförallt skyddar de flickor och pojkar som gifts bort med personer från föräldrarnas hemländer.

I Danmark har lagändringen orsakat en stark nedgång i antalet giftermål för personer i åldergruppen 18-24 år och det har lett till förbättrade utbildningsresultat för elever med utländsk bakgrund. Effekten är stor för pojkar från alla länder. Även i Nederländerna har förutsättningarna för integration förbättrats med de nya reglerna om försörjningskrav för anhöriginvandring.

Försörjningskrav är bra för att det:
- Uppmuntrar till egenförsörjning
- Försvårar för kriminella ligor
- Skyddar unga från tvångsäktenskap
//
Emil