onsdag 6 februari 2008

Liberaler måste utmana socialisterna i integrationsfrågor

Nima Sanandaji skriver i Captus Tidning att liberaler borde stå för problemformuleringen i integrationsfrågor, inte socialister som Masoud Kamali. I det har Nima helt rätt. Socialisterna har dominerat debatten genom att föra över diskusionen från frågor om reella möjligheter och en rationell politik till frågor om "solidaritet" och moralism. För en svensk socialist är mer invandring alltid bättre än mindre, och mer bidrag bättre än mindre. Att föra fram andra förklaringar till sveriges dåliga integration än rasism har tolkats som att den personen "skyller på invandrarna".

Integrationspolitik bör inte skilja sig från andra politikområden. Skygglapparna måste bort. Effektivitet, rationalitet och möjligheter bör stå i centrum. Det socialistiska integrationsprojektet måste upphöra. Sverige bör föra ett mer "normal" migrations- och integrationspoitik där ekonomiska hänsyn tillåts utöver humanitära hänsyn. Sverige måste föra en politik som inte bara gynnar de som invandrar utan också de som redan bor i landet.
//
Emil

Inga kommentarer: