torsdag 7 februari 2008

Sverige måste styra invandringen

I Sverige består 64 procent av invandringen av familje- och asylinvandrare. I Danmark är det 9 procent. Det visar att Danmark i princip "väljer" 91 procent av sina invandrare eller att det är invandrare från andra EU länder som kommer till landet för att studera eller arbeta medan Sverige väljer 36 procent av invandringen.

Det är ohållbart, eftersom de 64 procenten kommer till landet utan resurser, arbete eller bostad. Det motsvarar 55 000 personer som Sverige får försörjningsplikt för. Det är inte undra på att det är kaos i många städer, inte minst i Skåne. All samordning för att förbättra situationen är välkommen, men en så stor invandring som idag som inte är knuten till arbete och egenförsörjning är ohållbar.

Tobias Billströms besked om att det blir någon form av försörjningskrav för familjeinvandring är bra. Även migrationspolitiken måste, som i anda länder, kopplas samman med landets intresse och arbetslinjen. Som vanligt kommer påhoppen från vänsterpartier och miljöpartiet.

– Det är ren populism och jag är inte förvånad. Moderaterna har länge varit ute och tassat kring frågor som sverigedemokraterna normalt driver.

Förslag som finns i alla andra länder kallas när de ska införas i Sverige för sverigedemokratiska eller främlingsfientliga. Sådan debatt är inte seriös. Och som vanligt missbrukar de och missförstår medvetet internationella konventioner. Enligt deras logik så bryter isåfall 99 procent av alla länder mot internationella konventioner.

På dagens presskonferens hoppas jag också att Billström aviserar att Sverige tänker införa en liknande lag som finns i Danmark om 24-årsgräns för giftermål med utländska medborgare. Den har i Danmark skyddat många pojkar och flickor från tvångsgifte och lett till bättre skolresultat.
//
Emil

Inga kommentarer: