fredag 20 juli 2007

Varför är skivorna hälften så dyra i USA?

Amerikanerna är som bekant minst lika rika som vi i Europa. Men varför är då deras CD-skivor nästan hälften så dyra? Som rationell konsument och storslukare av musik beställer jag allt mer skivor från USA.

Idag skulle jag t.ex. köpa den nya skivan med Nile: Ithyphallic. Prisjämförelse:
CdOn i Sverige: 149:- (utan frakt)
Amazon USA: $12.99 = 86:- plus frakt 133:-
Amazon UK: £11.99 = 163:- plus frakt 206:-

Dessutom kan man köpa skivan billigare genom andra återförsäljare i USA men betala genom Amazon USA. Då skulle skivan, med frakt, kostat 122:- Direkt hem i min brevlåda, influgen från USA.

Vill man sedan köpa begagnat från USA genom Amazon USAs hemsida kommer man ännu billigare undan. Så billigt att jag inte ens behöver stjäla musiken på Pirate Bay.
//
Casparus Due

Heja Birgitta!

Birgitta Ohlsson är inte den mest populära folkpartisten bland oss som gillar klassisk liberalism. Men jag har alltid haft stor respekt för hennes engagemang och jag inser också att det är nödvändigt för de borgerliga partierna att ha företrädare som Birgitta Ohlsson för att locka unga engagerade människor till icke-socialistiska partier.

Nu har dock Birgitta Ohlsson gjort en stor gärning för liberalismen och människans frihet. Äntligen har hon fått med sig Folkpartiet på att våldsmän ska få kommunarrest. Folkpartiet vill införa kommunarrest vid grov kvinnofridskränkning. Förslaget kommer från Birgitta Ohlsson, ordförande i folkpartiets kvinnoförbund, och motionen har nu antagits av partistyrelsen inför landsmötet.

Den lag om besöksförbud som finns idag fungerar inte. År 2003 utfärdades 3 747 besöksförbud och 163 745 överträdelser av förbudet. Män fortsätter att terrorisera och det är kvinnan som får sitt livsutrymme begränsat istället för gärningsmannen. Det nya förslaget innebär istället ett ingrepp i förövarnas rörelsefrihet. Det är helt rätt eftersom de förverkat sin rätt till ovillkorlig rörelsefrihet.

- Mannen ska inte tillåtas att bosätta sig i samma område som kvinnan. Kvinnans trygghet och frihet från rädsla ska gå före förövarens frihet, säger Ohlsson till SvD.

Offrets perspektiv måste alltid vara i centrum. En borgerlig regeringen kan förhoppningsvis fullfölja ett sådant perspektivskifte.
//
Casparus Due

torsdag 19 juli 2007

80 år av diktaturkramande

Idag fyller Jan Myrdal 80 år. I likhet med sina föräldrar har han under denna tid ofta hamnat på kollisionskurs med den liberala demokratin, människovärdet och de grundläggande mänskliga fri- och rättigheterna. Bland annat ansåg han att massakern på Himmelska Fridens torg 1989 var en "nödvändighet" och uttryckte att "Rättfärdighet råder" under tiden som Pol Pots Röda Khmerer hämningslöst slaktade miljontals människor. Han beskriver homosexualitet som "direkt socialt och individuellt skadligt" och hävdar att Faurisson inte alls är antisemit.

Citaten är hämtade från Wikiquote.

Det är föga förvånande att hyllningskören består av personer som själva har svårt att skilja mellan diktatur och demokrati, bl.a. Åsa Linderborg och Ali Esbati. De är två personer som verkligen lever efter följande Myrdal-citat: "Jag tillhör den traditionella vänstern, därför erkänner jag inte de okunnigas lika rätt att debattera." Fast naturligtvis handlar det inte om okunnighet utan om avvikande mening. Linderborg vägrar konsekvent att svara på mail och Esbatis utgallring av ifrågasättande kommentarer är välkänd.

//LibeRatio

Mer om den nya tyska migrations- och integrationslagen

Eric Leise på Migration Policy Institute skriver om Tysklands nya migrations- och integrationslag. Den nya lagen kompletterar 2005 års lag som bland annat gjorde integrationsprogram obligatoriska.

Den nya lagen innbär bland annat att det ska bli lättare för invandrare med arbete att få temporära uppehållstillstånd och att det ska krävas såväl kunskaper i språk som en lojalitetsförklaring till den tyska konstitutionen och demokratiska normer för att få bli medborgare. Dessutom måste alla som invandrar ha grundläggande kunskap i tyska. Det gäller t.ex. dem som vill invandra för att gifta sig. I Tyskland betalar den som invandrar själv det obligatoriska integrationsprogrammet. Om man inte fullföljer programmet väntar böter.
//
Casparus Due

onsdag 18 juli 2007

Migrations- och integrationspolitik är inte en moralisk fråga

Svenska Dagbladet kommenterar idag de utmärkta förslag om arbetskraftsinvandring som Tobias Billström presenterade igår. Jag håller med såväl Per Nuder, som Billström och SvD att arbetskraftsinvandring kan ha positiva spill-over effekter för integrationen av andra grupper av invandrare. Nu får vi möjligheten att, likt andra stora invandringsländer som Kanada, Storbritannien och USA, få en mer balanserad invandring. Sverige har ju idag en unik sammansättning av invandrare, helt dominerad av asylinvandring och efterföljande familjeinvandring.

Vad jag inte håller med Svenska Dagbladet och majoriteten av alla i media och politik om är att migrations- och integrationspolitiken är en moralisk fråga. Svd skriver t.ex. i ledaren att "i grunden är frågan om öppnare gränser och friare migration en moralisk fråga." Jag säger defenitivt nej till ett sådant påstående. Området är en politisk fråga som alla andra. När man hänvisar hela politikområdet till att handla om moral försvinner alla tankar om en rationell och förnuftig politik. Tänk om någon påstått att näringspolitik, arbetsmarknadspolitik eller utbildningspolitik framförallt ska styras av moral!

De som invandrar ska inte behöva utsättas för vår "goda vilja" och "höga moral" utan av en förnuftig, balanserad och effektiv politik som gynnar såväl dem som Sverige.
//
Casparus Due

Rosengård - Sveriges egen Gaza-remsa

Alla som bor i Rosengård är offer, så kan man sammanfatta dagens ledare i Expressen. Mycket av resonemanget liknar det om palestina och gaza-remsan. Ingen har hjälp dom stackarna i Rosengård. Familjerna löses upp. Papporna får inte längre vara patriarker och då spårar ju barnen ut och blir kriminella. Sverige har "placerat" alla muslimer i Rosengård. Påståendena är många och dåligt underbyggda.

- De första varningsskotten hördes för länge sen och ändå har samhället inte agerat, skriver Expressen.

Det finns inte en plätt på svensk mark som fått så mycket stöd som Rosengård. Miljard efter miljard har omfördelats TILL Rosengård. Både inom samhällets transföreringssystem och till Rosengård som område i satsning efter satsning.

"Men först måste politikerna renovera det fuskbygge i vilket man dumpat 21 000 människor som talar 50 olika språk." "Omänskligt utformade huskroppar i punktformationer".

Det är inget som helst fel på miljön i Rosengård. Där finns Malmös finaste fotbollsplaner, mycket grönområden, närhet till stadskärnan och lika fina hus som i andra förorter. Dom som gnäller över den fysiska miljön har inte satt sin fot i Rosengård utan sitter i sin villa och utgår från sina exotiska fantasier

Det är också, enligt Expressen, samhällets fel att familjerna slutar fungera. Expressen skriver att Malmös 60 000 muslimer, varav en stor del bor i Rosengåd, har en sak gemensamt: att fädernas status beror på att han kan försörja sin familj. "När de i stället lever på bidrag kan familjen knäckas och ungdomarna överge sitt gamla moraliska ramverk utan att finna sig tillrätta i något nytt." Det var ju en intressant definition av muslimer, det må jag säga! Och lösningen skulle alltså vara att återskapa fadern som allsmäktig muslimsk patriark med finansiell kontroll över "sin" familj.

Och så får polisen en släng: "Vi kan inte låta rasistiska polisbefäl dominera bilden."

Pinsamt Expressen.
//
Casparus Due

tisdag 17 juli 2007

Har du också missat Riksrevisionens totalsågning av den socialdemokratiska regeringens arbetsmarknadspolitik?

Svensk media brydde sig inte alls om att rapportera om Riksrevisionens totalsågning av förra regeringens arbetsmarknadspolitik.

"Riksrevisionen har funnit stora brister i regeringens beslutsunderlag inför förändringar av arbetsmarknadspolitiken. Bristerna kan påverka många arbetssökande och kan dessutom få avsevärda effekter för statsbudgeten. Under förra året berördes 470 000 inskrivna arbetssökande och kostnaderna uppgick till drygt 30 miljarder kronor."

– Vår granskning visar att förra regeringen hade ett mycket bristfälligt beslutsunderlag när nya arbetsmarknadspolitiska insatser skulle utformas, säger riksrevisor Karin Lindell.

"Riksrevisionens granskning visar att de principer för beredning av arbetsmarknadspolitiken som regeringen ställt upp för åren 2001-2006, till exempel minimering av undanträngnings- och inlåsningseffekter, inte har följts. Regeringen har inte heller följt de generella principer för beredning av regeringsärenden som riksdag och regering fastställt. Utvärderingar eller uppföljningar, som kan vara värdefulla underlag inför förändringar av arbetsmarknadspolitiska aktiviteter, ingår inte i planeringen vid införandet av arbetsmarknadspolitiska aktiviteter. Även försöksverksamheter utnyttjas dåligt och har inte legat till grund för införandet av storskaliga arbetsmarknadspolitiska insatser."

Förra regeringen brydde sig inte om att ta fram beslutsunderlag om beräknade effekter av de arbetsmarknadspolitiska aktiviteterna. Inte heller gjordes några systematiskta uppföljningar och utvärderingar. Det står allt mer klart att alliansen hade rätt. Arbetsmarknadspolitikens primära roll under den socialdemokratiska regeringen var att lyfta bort arbetslösa från den öppna arbetslösheten utan åtanke på effekter för samhälle eller individ. Vilket fruktansvärt cyniskt politiskt spel.

Då är det som kontrast extra skönt att ha Borg och Littorin som ansvariga ministrar. De agerar precis tvärtom och försöker öka arbetskraftsutbudet istället för att g(l)ömma människor i evigt utanförskap.
//
Casparus Due

Snart får Europa smaka på svenskt snus

Det värsta jag vet är irrationella politiska ställningstagande. Sverige har en hel rad tokiga politiska låsningar. Några exempel:
* Forskningsförbud när det gäller att utvecka kärnkraften.
* Volymmål i biståndspolitiken.
* Att alkohol är en naturlig del av socialt umgänge medan marijuana är brottsligt.
* Den svenska neutraliteten/alliansfriheten

EU har liknande politiska hämningar, t.ex. jordbrukspolitiken och snuset.

Nu öppnar sig kanske möjligheterna för en omvärdering av snuset inom EU. Den vetenskapliga kommitté (SCENHIR, Standing Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks) har utrett hälsoeffekter av svenskt snus. Utredningen innebär ett första steg mot en omvärdering av det svenska snuset inom EU (där det idag är förbjudet). En enig expertkommitté fastslår att:

  • Snus är betydligt mindre hälsofarligt än cigaretter.
  • En rökare som går över till snus minskar avsevärt risken för tobaksrelaterad sjukdom.
  • Svenskt snus intar en särställning bland rökfria tobaksprodukter och har betydligt lägre hälsorisker.
  • Tillgången på snus har haft positiva effekter på den svenska folkhälsan.

Som före detta snusare vet jag hur otroligt svårt det är att sluta snusa och det är givetvis inte nyttigt. Men det är hyckleri att tillåta livsfarlig rökning och samtidigt ha förbud mot snus.

// Casparus Due

måndag 16 juli 2007

Ny integrationslag i Frankrike

Det är mycket integration just nu - här på bloggen och i de europeiska länderna. Snart klubbar Frankrike igenom en ny invandrings- och integrationslag. Den riktar sig framförallt mot familje/anhöriginvandring. Precis som t.ex. i Nederländerna och Tyskland måste den som vill invandra av familjeskäl visa upp kunskaper i landets språk. Dessutom måste dem som "tar emot" den som invandrar visa att han/hon kan försörja den anhöriga eller make/maka.

Bakgrunden till dessa förändringar är att ländernas invandring framförallt är familjeinvandring och att de vill säkerställa att de som invandrar av familjeskäl integreras i sina nya länder. En man kan t.ex. inte isolera sin partner från samhället eftersom kvinnan nu måste visa upp kunskaper i ländernas språk för att få stanna. Lagstiftningen i dessa länder kopplar alltså samman invandrings- och integrationspolitiken på ett sätt som Sverige inte gör. I Sverige finns ingen koppling till integration, vare sig i frågan om invandring eller medborgarskap.

I Sverige väntas den stora asylinvandringen nu följas av en mycket omfattande invandring av anhöriga och annan "kärleksinvandring". Reinfelt har antytt att också reglerna i Sverige kan förändras och krav på försörjning för anhöriginvandring införas. Sådana regler hade inneburit att Sverige närmar sig andra stora invandringsländer som Kanada och nämnda Tyskland och Frankrike. Det skulle också ge tydliga signaler till dem som invandrar att självförsörjning gäller.
//
Casparus Due

söndag 15 juli 2007

Sverige kan inte diskutera integration

Debatten om integration i Sverige är absurd. Små initiativ om politiska förändringar av integrationspolitiken, nu senast Folkpartiet, möts av upprörda artiklar i ledande dagstidningar. Eftersom ingen politiker vill bli anklagad för att tycka fel sker det heller inga större förändringar av politiken till Sveriges och alla invandrares stora förlust.

Dagens Nyheter anklagar som vanligt Folkpartiet för att "fiska i grumligt vatten". Texten är full med rena faktafel: "Genèvekonventionen, som ju Sverige skrivit under, ger flyktingar rätt till samma förmåner som det egna landets medborgare. Är socialbidrag en rättighet för infödda så är det en rättighet också för dem som beviljats flyktingstatus." Det är helt fel. Något sådant regleras inte i Genévekonventionen. I så fall skulle 99 procent av väldens länder bryta mot konventionen. Det är sant att Sverige hittills gett nya invandrare i stort sett samma rättigheter som medborgare, men det är vi ensamma om. EU rekommenderar till exempel sina medlemsländer att successivt ge invandrare mer rättigheter efter att ha bott en tid i landet.

Det är hög tid att tänka nytt. Tyskland kommer snart att rösta igenom ett stort integrationsprogram på 400 punkter och 60 miljarder. Där kanske finns något att hämta?
//
Casparus Due