torsdag 19 juli 2007

Mer om den nya tyska migrations- och integrationslagen

Eric Leise på Migration Policy Institute skriver om Tysklands nya migrations- och integrationslag. Den nya lagen kompletterar 2005 års lag som bland annat gjorde integrationsprogram obligatoriska.

Den nya lagen innbär bland annat att det ska bli lättare för invandrare med arbete att få temporära uppehållstillstånd och att det ska krävas såväl kunskaper i språk som en lojalitetsförklaring till den tyska konstitutionen och demokratiska normer för att få bli medborgare. Dessutom måste alla som invandrar ha grundläggande kunskap i tyska. Det gäller t.ex. dem som vill invandra för att gifta sig. I Tyskland betalar den som invandrar själv det obligatoriska integrationsprogrammet. Om man inte fullföljer programmet väntar böter.
//
Casparus Due

Inga kommentarer: