torsdag 19 juli 2007

80 år av diktaturkramande

Idag fyller Jan Myrdal 80 år. I likhet med sina föräldrar har han under denna tid ofta hamnat på kollisionskurs med den liberala demokratin, människovärdet och de grundläggande mänskliga fri- och rättigheterna. Bland annat ansåg han att massakern på Himmelska Fridens torg 1989 var en "nödvändighet" och uttryckte att "Rättfärdighet råder" under tiden som Pol Pots Röda Khmerer hämningslöst slaktade miljontals människor. Han beskriver homosexualitet som "direkt socialt och individuellt skadligt" och hävdar att Faurisson inte alls är antisemit.

Citaten är hämtade från Wikiquote.

Det är föga förvånande att hyllningskören består av personer som själva har svårt att skilja mellan diktatur och demokrati, bl.a. Åsa Linderborg och Ali Esbati. De är två personer som verkligen lever efter följande Myrdal-citat: "Jag tillhör den traditionella vänstern, därför erkänner jag inte de okunnigas lika rätt att debattera." Fast naturligtvis handlar det inte om okunnighet utan om avvikande mening. Linderborg vägrar konsekvent att svara på mail och Esbatis utgallring av ifrågasättande kommentarer är välkänd.

//LibeRatio

6 kommentarer:

Per sa...

Bara som illustrativt exempel på reaktionens falska citatkonst... Myrdal skrev inte att homosexualitet är skadligt. Så här skrev han:

Men vad det nu handlar om är att göra homosexualitet (bisexualitet, transsexualitet) till norm. Det är fel. Det är därtill direkt socialt och individuellt skadligt. Jag är beredd att respektera de sexuella minoriteternas rätt att leva som de önskar så länge beteendet inte skadar samhället. Men de kan inte kräva att bli normativa för oss – den stora heterosexuella majoriteten. Då blir deras strävan samhällsskadlig.

Anonym sa...

Per:
Varför kan inte homosexualitet och dylikt vara en norm som hetrosexualiteten? Vad hindrar?

Henrik, liberal i Väst

LibeRatio sa...

På vilket sätt skulle de sexuella minoriteternas sätt att leva skada samhället (och individen)?

I bästa fall slår Myrdal in öppna dörrar. Homosexualitet kan aldrig bli normativt för en heterosexuell. Lika lite som heterosexualitet kan bli normativt för en homosexuell. Att tala om en viss sexuell läggning som norm innebär att alla andra läggningar betraktas som onormala. Vänsterns (och diverse andra människofientliga ideologiers)sedvanliga vi-och-dem-tänkande, med andra ord.

I värsta fall är Myrdal precis en så hård motståndare till frihet och mänskliga rättigheter som många andra citat ger vid handen.

//LibeRatio

H Palm: Kulturella fåror sa...

Vänsterns (och diverse andra människofientliga ideologiers)sedvanliga vi-och-dem-tänkande, med andra ord.

Och du (?) ger inte uttryck för exakt samma vi-och-dom-tänk nu heller?

Men det är kul att se att liberaler gör sak samma som reaktionen alltid gjort och förvanskar för eget goda.

Med liberalismen mot undergången - jorden är platt!

LibeRatio sa...

Och du (?) ger inte uttryck för exakt samma vi-och-dom-tänk nu heller?

På vilket sätt ställer jag två grupper, där jag själv tillhör den ena, mot varandra, tycker du? Det är korrekt att jag stundtals delar in människor i åsiktsgemenskaper. För mig definerar en person sig genom sina ord och sina handlingar. Etnicitet, hudfärg, sexuell läggning, religion, m.m. är fullständigt ointressant mer än möjligen som upplysning. Därmed ställs inte två grupper mot varandra på det sätt som nästintill alltid förekommer i socialistisk retorik.

Däremot när det gäller åsiktsgemenskaper som personen själv ger uttryck för, kommer jag alltid att stå i ett motsatsförhållande till de som ger sitt stöd till totalitära regimer, uttrycker hat mot personer på grund av deras grupptillhörighet (ofta definerad av hataren själv) eller på annat sätt grovt förbryter sig mot andra individers rättigheter.

Casparus Due sa...

Helt rätt. Grupper indelade efter frivillighet/intresse/ideologi är absolut inte fel. Men det är dynamiska kategorier, inte givna och statiska kategorier som vänstern använder.