onsdag 18 juli 2007

Migrations- och integrationspolitik är inte en moralisk fråga

Svenska Dagbladet kommenterar idag de utmärkta förslag om arbetskraftsinvandring som Tobias Billström presenterade igår. Jag håller med såväl Per Nuder, som Billström och SvD att arbetskraftsinvandring kan ha positiva spill-over effekter för integrationen av andra grupper av invandrare. Nu får vi möjligheten att, likt andra stora invandringsländer som Kanada, Storbritannien och USA, få en mer balanserad invandring. Sverige har ju idag en unik sammansättning av invandrare, helt dominerad av asylinvandring och efterföljande familjeinvandring.

Vad jag inte håller med Svenska Dagbladet och majoriteten av alla i media och politik om är att migrations- och integrationspolitiken är en moralisk fråga. Svd skriver t.ex. i ledaren att "i grunden är frågan om öppnare gränser och friare migration en moralisk fråga." Jag säger defenitivt nej till ett sådant påstående. Området är en politisk fråga som alla andra. När man hänvisar hela politikområdet till att handla om moral försvinner alla tankar om en rationell och förnuftig politik. Tänk om någon påstått att näringspolitik, arbetsmarknadspolitik eller utbildningspolitik framförallt ska styras av moral!

De som invandrar ska inte behöva utsättas för vår "goda vilja" och "höga moral" utan av en förnuftig, balanserad och effektiv politik som gynnar såväl dem som Sverige.
//
Casparus Due

Inga kommentarer: