tisdag 17 juli 2007

Har du också missat Riksrevisionens totalsågning av den socialdemokratiska regeringens arbetsmarknadspolitik?

Svensk media brydde sig inte alls om att rapportera om Riksrevisionens totalsågning av förra regeringens arbetsmarknadspolitik.

"Riksrevisionen har funnit stora brister i regeringens beslutsunderlag inför förändringar av arbetsmarknadspolitiken. Bristerna kan påverka många arbetssökande och kan dessutom få avsevärda effekter för statsbudgeten. Under förra året berördes 470 000 inskrivna arbetssökande och kostnaderna uppgick till drygt 30 miljarder kronor."

– Vår granskning visar att förra regeringen hade ett mycket bristfälligt beslutsunderlag när nya arbetsmarknadspolitiska insatser skulle utformas, säger riksrevisor Karin Lindell.

"Riksrevisionens granskning visar att de principer för beredning av arbetsmarknadspolitiken som regeringen ställt upp för åren 2001-2006, till exempel minimering av undanträngnings- och inlåsningseffekter, inte har följts. Regeringen har inte heller följt de generella principer för beredning av regeringsärenden som riksdag och regering fastställt. Utvärderingar eller uppföljningar, som kan vara värdefulla underlag inför förändringar av arbetsmarknadspolitiska aktiviteter, ingår inte i planeringen vid införandet av arbetsmarknadspolitiska aktiviteter. Även försöksverksamheter utnyttjas dåligt och har inte legat till grund för införandet av storskaliga arbetsmarknadspolitiska insatser."

Förra regeringen brydde sig inte om att ta fram beslutsunderlag om beräknade effekter av de arbetsmarknadspolitiska aktiviteterna. Inte heller gjordes några systematiskta uppföljningar och utvärderingar. Det står allt mer klart att alliansen hade rätt. Arbetsmarknadspolitikens primära roll under den socialdemokratiska regeringen var att lyfta bort arbetslösa från den öppna arbetslösheten utan åtanke på effekter för samhälle eller individ. Vilket fruktansvärt cyniskt politiskt spel.

Då är det som kontrast extra skönt att ha Borg och Littorin som ansvariga ministrar. De agerar precis tvärtom och försöker öka arbetskraftsutbudet istället för att g(l)ömma människor i evigt utanförskap.
//
Casparus Due

1 kommentar:

LibeRatio sa...

Jag hade helt missat det. Förutom att det är välriktad och rättvis kritik är det skönt att veta att Riksrevisionen inte bedriver sosselobbying som så många andra myndigheter. Fast lite synd är det att den skarpaste chef myndighets-Sverige sett inte är kvar på RR. Å andra sidan gör, vad jag förstår, Inga-Britt Ahlenius ett utmärkt jobb inom FN:s internrevision.