måndag 16 juli 2007

Ny integrationslag i Frankrike

Det är mycket integration just nu - här på bloggen och i de europeiska länderna. Snart klubbar Frankrike igenom en ny invandrings- och integrationslag. Den riktar sig framförallt mot familje/anhöriginvandring. Precis som t.ex. i Nederländerna och Tyskland måste den som vill invandra av familjeskäl visa upp kunskaper i landets språk. Dessutom måste dem som "tar emot" den som invandrar visa att han/hon kan försörja den anhöriga eller make/maka.

Bakgrunden till dessa förändringar är att ländernas invandring framförallt är familjeinvandring och att de vill säkerställa att de som invandrar av familjeskäl integreras i sina nya länder. En man kan t.ex. inte isolera sin partner från samhället eftersom kvinnan nu måste visa upp kunskaper i ländernas språk för att få stanna. Lagstiftningen i dessa länder kopplar alltså samman invandrings- och integrationspolitiken på ett sätt som Sverige inte gör. I Sverige finns ingen koppling till integration, vare sig i frågan om invandring eller medborgarskap.

I Sverige väntas den stora asylinvandringen nu följas av en mycket omfattande invandring av anhöriga och annan "kärleksinvandring". Reinfelt har antytt att också reglerna i Sverige kan förändras och krav på försörjning för anhöriginvandring införas. Sådana regler hade inneburit att Sverige närmar sig andra stora invandringsländer som Kanada och nämnda Tyskland och Frankrike. Det skulle också ge tydliga signaler till dem som invandrar att självförsörjning gäller.
//
Casparus Due

Inga kommentarer: