lördag 16 juni 2007

Jag trivs också jättebra i Malmö

Bilden till höger har publicerats på många bloggar. Ofta med illa dolda främlingsfientliga baktankar.

Som liberal Malmöbo tolkar jag bilden annorlunda. Det är skönt att en ung, beslöjad kvinna kan trivas jättebra i vår stad.

Problemet med invandringen är inte att araber trivs i Malmö. Problemet är att invandringen till Malmö just nu är EXTREMT stor. Det är mycket tufft ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Problemet är att permanent uppehållstillstånd delas ut per automatik, vilket gör det omöjligt att slänga ut de få som inte vet hur man uppför sig. Problemet är att man kan ta hit anhöriga, utan försörjningskrav. Problemet är att många invandrare fastnar i bidragsberoende på grund av bristande arbetsmarknads- och integrationspolitik.

Så länge folk håller sig inom lagens ramar och inte är en ekonomisk belastning för staden, har jag inget emot att Malmö kan upplevas som ett Irak av någon. Invandringen och mångfalden har bidragit till att göra Malmö till en blomstrande och spännande stad. Jag trivs också jättebra i Malmö!

Men att ta emot en SFI-klass om dagen bara från Irak som staden gör idag, det är mer än vad vi klarar av att integrera. Någon måtta får det vara och något krav på motprestation måste ställas!
//
Leva eller lyda

Åsa Linderborg belönas med sommarprogram

Åsa Linderborg blev känd som vänsterpartisten som skrev avhandling om Socialdemokraterna. Numera är hon skribent på Aftonbladet kultur. För mig har hon utmärkt sig som en av de journalister med störst förakt för individuell frihet och demokrati. Hon har bland annat funnit goda sidor hos Mao. Mao är "skyldig till övergrepp och grymheter, till exempel under kulturrevolutionen. Men en seriös historiker låter inte analysen göra halt där; man måste också ställa frågan hur många miljontals människoliv som faktiskt räddades."


Linderborg har också gått till försvar för islamismen: "Politisk islam, det vill säga föreställningar om hur ett alternativt samhälle ska kunna organiseras med stöd i de gamla urkunderna, har många riktningar från höger till vänster, men gemensamt är dess roll som motståndsideologi. I ett dialektiskt samspel har den vuxit fram som en reaktion mot utländskt och inhemskt förtryck och mot de sociala orättvisor som globaliseringen skapar." "Motståndet" i Irak hyllas i hennes kanske mest obehagliga krönika: "Ljuset i mörkret kommer från Irak självt. Trots det omfattande ockupationsvåldet och det sekteristiska våld som det bidragit till, ökar samtidigt motståndet mot ockupationsmakten. Det är motståndet som förtjänar vårt stöd – inte ockupanterna."


I april gav Åsa Linderborg ut boken "Mig äger ingen" där hon hänger ut sig själv och pappans liv för allas beskådan. Aftonbladet är kända för att hylla sina egna och de skrev inte mindre än två hyllningar om boken.


Åsa Petersen skrev: "Inför Åsa Linderborgs blick är ingen bara sin klass eller sitt arbete eller sin sjukdom. Alla existerar som sina egna och blir sedda så. Männi­skan drunknar aldrig i samhällsanalysen."


Mats Gellerfelt ville inte vara sämre vän med Linderborg på firmafesten utan skrev i aftonblaskan att det är en "helt enkelt underbar bok" som ´"kommer att räknas till de klassiska svenska barndomsskildringarna."


Den 7 juni fullbordade Linderborgs sig journalistiska gärning genom att i en lång snaskig artikel förnedra två "mediapersonligheter": Linda Rosing och Carolina Gynning. Det är en sak att hänga ut sig själv, men varför andra? Från att främst har gjort sig känd som försvarare för allehanda totalitära läror ger hon sig på två personer som blivit kända för TV-såpor och stora bröst. Vi får veta allt som deras liv, och att det beror på klass. "Linda Rosing och Carolina Gynning blev kända när de knullade i dokusåpan Big Brother. De har opererat brösten till dubbel D-kupa, vikt ut sig, festat hårt, missbrukat kokain, haft ätstörningar och levt i manipulativa kärleksrelationer. Där slutar också likheterna. Medan Rosing fördöms och förpassas, slåss tv-kanalerna om Gynning med miljonkontrakt." Linderborg har till och med identifierat namn som inte duger: "Barnen döps till de tidstypiska lågstatusnamnen Melissa och Kevin."

Den 10 juli kan vi höra henne som sommarpratare.

//

Casparus Due

Avskaffa källskatten

De moderata riksdagsledamöterna Gustav Blix och Anna Kinberg Batra har i en motion till Riksdagen föreslagit att källskatten ska avskaffas. Syftet är främst att synliggöra det faktiska skattetrycket. Ett lysande initiativ! Tyvärr kommer ett sådan förslag inte att gå igenom inom överskådlig tid. Därtill är misstron inom politikerkollektivet mot de enskilda medborgarnas egna förmågor alltför stor. Vi hade behövt betydligt fler politiker som Blix och Kinberg Batra, istället för socialmoderaten Reinfeldt.

I motiveringen till motionen tar de även upp ett vanligt motargument: ”men tänk om folk inte har pengar kvar till att betala skatten på inbetalningsdagen?”. Nej, just det - tänk om folk _egentligen_ inte har råd med det svenska skattetrycket. Vore det inte då önskvärt att de fick reda på det och själva kunde bilda sig en uppfattning om huruvida kommunalskattens 30-35% är det fulla skatteuttaget (vilket det definitivt inte är)? Svaret beror naturligtvis på vem man frågar. Den överväldigande majoritet av politikerna som vill bevara stor-stat-högt-skattetryck är inte intresserade av att ge den enskilde medborgaren kunskaper och ansvar. Liberala politiker som står på individens sida är skrämmande få och tyvärr sällan konsekventa i sin politik.

(Jag hade missat ovanstående motion men tack vare Thomas Gûrs artikel i SvD hittade jag den)

//LibeRatio

Hur resonerar de egentligen?

Hur tänker en person när h*n direkt eller indirekt ger sitt stöd till terrororganisationen Hamas mycket blodiga utrensning av oliktänkande? Är hatet mot demokratierna USA och Israel så stort att de är beredda att ge frikort till alla som motsätter sig dessa länder? Hur kan man påstå sig solidarisera med palestinierna och samtidigt ställa sig bakom en organisation som med Irans hjälp vill omvandla de palestinska områdena till en islamistisk diktatur? Förstår de inte lidandet som Sharialagstiftningen förorsakar, framförallt för kvinnor? En organisation som med mycket brutala maffiametoder avrättar delar av den egna befolkningen är inte demokratisk oavsett hur många som röstade på den!

Al-Fatah har fel och brister och även de har brukat våld mot andra palestinier. Men aldrig på det sätt Hamas gör nu. Al-Fatahs väg har dessutom i huvudsak varit förhandlingens väg, medan Hamas står för det av vänstern så hyllade politiska våldet.

Det går en röd tråd (pun intended) genom de senaste hundra årens politiska debatt. Varhelst det finns grupper som önskar bygga alternativt vidmakthålla socialistiska eller islamistiska diktaturer, så finns det svenska vänsterdebattörer som stöder dem. Hur resonerar de egentligen?

//LibeRatio

Sydsvenskan faller allt djupare ner i träsket

Idag kan vi läsa ett långt reportage i Sydsvenskan om att det är dåligt med betyg. Niklas Orrenius har lyckats hitta några lärare som inte gillar betyg och ett par 68-vänsterforskare/pedagoger som inte heller gillar betyg. Alltså är betyg dåliga. Kontentan som författaren vill komma fram till är att Alliansens-, och framförallt, Folkpartiets- och Björklunds-, skolpolitik är skit. Men urvalet är lika vinklat som det brukar vara i Sveriges vänstermedia.

Överskriften "Vinden har vänt för skolbetygen" är en ren lögn. Om Orrenius hade följt debatten skulle han veta att vinden visserligen har svängt, men i riktning bort från 68-generationens flumpedagogik som bara gynnar medelklassens barn, mot Alliansens skolpolitik som försöker återskapa en skolpolitik där klassresor är möjliga.

1. Lärare är positiva till betyg och röstar i mycket stor utsträckning på Folkpartiet. Har alla dessa utbildade lärare fel?
2. Internationella jämförelser pekar ut svenska skolan som stökig och att den tappar i kunskapsinnehåll.
3. 8 av 10 föräldrar vill ha tidigare betyg i skolan.
4. Forskare har svängt. Från att förespråka ideologiskt styrda modeller till att ta reda på vad som faktiskt funkar. Därför förespråkar bland annat Skolverket tidiga bedömningar och betyg i skolan.
5. Eleverna vill ha betyg tidigare.

Orrenius låter inga tunga röster som är för betyg och kunskapsskola komma till tals. Varför inte slå en signal till Inger Enkvist? Hon utgår från vad forskningen säger om kunskapsinlärning och föreslår
tidigare betyg än idag, en betygsskala med fler steg, fler kontrollstationer i grundskolan i form av obligatoriska nationella prov i läsning och skrivning i år 3 och svenska och matematik i år 6.

För ett par dagar sedan sade jag upp prenumerationen på Sydsvenskan. Det ångrar jag inte idag när man ser hur deras nyhetsutrymme används i politiskt syfte.

//
Casparus Due

Maciej Zaremba i Kosovo

Maciej Zaremba är en av Sveriges bästa och mest respekterade journalister. Hans reportage om den Polska Rörmokaren vann priser och berömmelse, men gav också ovänner som Byggnads.

Zarembas reportage från Maffians Kosovo håller hög klass. För ovanlighetens skull möter vi där en rad svenskar som visar kurage och hederlighet i en omgivning av kaos och kriminella nätverk. Zaremba ska ha all heder för sin insats.

Men, jag skulle vilja uppmärksamma ett stycke i Zarembas artikel:

"Om läsaren tycker att denna artikel handlar om avlägsna problem som inte angår henne, vill jag upplysa att det är mafiosi från Kosovo som numera hanterar heroinet i Kalmar och sexslavarna i Oslo."

Zaremba skriver här ungefär samma sak som Dahn Pettersson skrev och blev dömd för i Malmö Tingsrätt. Precis som Zaremba pekade Pettersson ut kosovoalbaner i samband med heroin och fick därför 100 dagsböter för ringa hets mot folkgrupp.

Egentligen borde man anmäla Zaremba för hets mot folkgrupp för att visa på den absurda i domen mot Pettersson. Det blir mer och mer tydligt att domen mot Pettersson är en ren politisk dom - riktad mot en person från ett marginaliserat politiskt parti. En skam för svenskt rättsväsende. Eller är kanske Zaremba härnäst att ställas till svars för sina ord i "yttrande- och tryckfrihetens" Sverige?
//
Casparus Due

fredag 15 juni 2007

Krokom på allas läppar

Vad händer i lilla Krokom? Lilla Torg Liberalerna har tidigare rapporterat om bankrånande kommunalpolitiker. Nu rapporterar Den Nya Välfärden om olagliga kommunala sopavtal. Det är hög tid att president Ljusberg tar tag i det innan laglösheten breder ut sig i den jamska provinsen.
//
Leva eller lyda

"En era av rättvisa och islamiskt styre"

En era av rättvisa och islamiskt styre har inletts, sa en representant för Hamas-milisen efter det att hans styrkor intagit säkerhetstjänstens byggnad i Gaza.

Ögonvittnen berättar: Hamasmännen släpade ut besegrade Fatahsoldater ur byggnaden och avrättade dem på gatan ”i maffiastil”.

- De dödar dem en efter en. De bär ut en av dem på sina axlar, sätter ned honom i sanden och skjuter honom, berättade palestiniern Amjad, som inte vågade uppge sitt efternamn, för nyhetsbyrån AP.

Tv visade bilder där Madhun, en av al-Fatahs militära chefer, släpades på gator i staden Gaza, medan människor runt omkring skrek "hund" åt honom innan han sköts.

Det är detta som väntar när islamistisk rättvisa får styra. Rent barbari. Den värsta av alla religioner visar sitt rätta ansikte.
//
Casparus Due

Hård-mjuk Björklund ny Fp ledare

Björklund är enhälligt nominerad till partiledare för Folkpartiet. Analyserna av vad partiledarskiftet kommer att betyda är minst sagt motstridiga.

Henrik Brors i DN menar att vi kan förvänta oss att den nye partiledaren försöker omprofilera sig och partiet och föra fram mer av en socialliberal hållning på en del områden. Han gör jämförelser med Westerberg som gick från att vara högerliberal till att bli förespråkare för samarbete med Socialdemokraterna.

Lena Mellin i Aftonbladet menar tvärtom att Folkpartiet kommer att få en aggressivare framtoning med Björklund i spetsen.

Låt oss hoppas att Lena Mellin får rätt. Vi behöver ett liberalt Folkparti som kan driva skol- och integrationsfrågor. Inte ett socialistiskt parti som vill höja bidragsnivåer och bistånd.
//
Casparus Due

Svensk handstil friar professor

Frågor om "svenskhet" brukar förknippas med utseende eller attityder och värderingar, men idag kan vi i Sydsvenskan läsa att det finns en särskild svensk handstil.

Bakgrunden är att en professor i Lund rättat sin frus tentor. Men professorn slipper straff eftersom handstilen som rättat tentorna är svensk och professorn från ett annat land. Det verkar som att själva invandrarskapet nu också manifesteras som osvenska handstilar.

"I LTH:s utredning står det att en och samma person har rättat fruns tentor. Det kan man se på handstilen. Om handstilen står det också: ”Jag vågar däremot påstå att handstilen tyder på en person med svensk bakgrund, i varje fall inte en person med ett modersmål med ett annat alfabet”.

"Gerd Olsson har utrett ärendet och hon menar att det är lätt att se. – Det är jag så gammal att det kan jag se. Vi lärde oss att skriva i skolan på ett visst sätt och i andra länder har man inte det sättet att skriva på, säger hon."

Frågor om invandring och integration tar verkligen fram det absurda i tillvaron.
//
Casparus Due

Sydsvenskan har glömt sitt liberala uppdrag

Sedan Heidi Avellan tog över som chefredaktör har ledarsidan på Sydsvenskan blivit en misch-masch av floskler och moralism. Per T Olsson, kom tillbaka!

På dagens ledarsida försvarar Sydsvenskan domen mot Dahn Pettersson för ringa hets mot folkgrupp för att koppla samman hemlöshet, kosovoalbansk invandring och heroin. Kanske är det sant, kanske inte. Men som Göteborgs-posten (också liberal) skriver på sin ledarsida: När blev det brottsligt att vara korkad i det här landet? Dit hän har det gått. Riksdagen har stiftat lagar som gör oförsiktiga, svepande, uttalanden brottsliga.

Det är en sak att hetsa mot en folkgrupp, men detta är något annat. Påpekandet har kränkt någon. Idag räcker det för att göra en person till brottsling. Idag säger jag upp min prenumeration.
//
Casparus Due

Friheten, inte klimatet, är i farozonen

Tjeckiens president Vaclav Klaus hävdar i en artikel i Financial Times att klimatalarmismen är ett av vår tids största hot mot friheten. Han säger bl.a: "As someone who lived under communism for most of his life, I feel obliged to say that I see the biggest threat to freedom, democracy, the market economy and prosperity now in ambitious environmentalism, not in communism." För en person som Klaus, är det inte svårt att se parallellerna mellan dessa två typer av fundamentalism. Eftersom svenskar i allmänhet och ungdomar i synnerhet har mycket bristfälliga kunskaper om kommunismens brott mot mänskligheten är det kanske besvärligare för dem att dra lärdom av historien.

Vaclav Klaus menar också att framtidens människor kommer att skratta när de tittar tillbaka på tidiga 2000-talets masshysteri kring några tiondelars temperaturökning. Varenda unge lär sig i skolan att klimatet växlar. Man behöver inte vara särskilt gammal för att komma ihåg varningarna om en ny istid. Ändå hoppar så många på miljöfundamentalismen, inklusive Sveriges stadsminister. Michael Crichton har sagt att den största utmaningen för människosläktet är att kunna skilja mellan fantasi och verklighet och mellan sanning och propaganda. För tillfället leder laget för fantasi och propaganda...

//LibeRatio

torsdag 14 juni 2007

Låt Hamas hållas

Nu verkar det som att Hamas kontrollerar Gaza-remsan. Efter att Israel drog sig tillbaka har skurkväldet bara tilltagit. Låt mig presentera ett tvåpunktsprogram för regionen:

1. Låt Hamas hållas och bilda sin teokratiska stat i Gaza. Bojkotta inte deras försök till statsbildning.
2. Inte en enda krona till någon palestinsk organisation.

Det skulle i varje fall ändra på några av grundförutsättningarna i konflikten.
//
Casparus Due

Edit: Eva Boss på Sydsvenskan håller inte med mig alls. Hon skriver att chanserna till fred (med Israel) är mindre nu än någonsin. Men det skiter jag i eftersom resten av artikeln är full av vanliga dumheter. Enligt Eva Boss är det "vårt" fel att freden nu är fjärran eftersom vi berövat palestinierna de pengar som behövs för ett fungerande samhälle. Herre gud kvinna!! Varför ska vi betala islamistiska terrororganisationer? Palestinierna får skylla sig själv. De har fått miljarder i bistånd som försnillats. Inte en enda krona till någon palestinsk organisation.

Yttrandefrihetens fiender: domstolar och hot.

Den skandalösa domen mot Dahn Pettersson uppmärksammas i allt fler tidningar, nu också på engelska. Det är utmärkt att även andra länder får reda på att yttrandefriheten inskränks bit för bit i Sverige.

Svante Nycander, förra redaktören på DN-debatt är upprörd över domen: "This is the result of changes at various points in the clause on Agitation against a National or Ethnic Group. The ban has developed in such a way that it inhibits not only prejudiced statements, but also nearly all discussion of sensitive issues that interest a large proportion of the public. Such a law thwarts its own purpose.

"Dahn Pettersson's motion, and both the opinions and the claims contained within it, should be tackled in open political discussion - not with prosecution and punishment."

En annan aktuell historia är att kolumnisten och bloggaren Nima Daryamadj tvingats sluta skriva om islam på grund av hot mot sig och sin släkt. Tänk att sådana hot får föregå utan större väsen medan allmän fördomsfullhet leder till fällande domar i det svenska rättsväsendet. Skrämmande.
//
Casparus Due

onsdag 13 juni 2007

Nu är det brottsligt att vara politiskt inkorrekt

Vi har tidigare uppmärksammat fallet med Dahn Pettersson, som åtalats för hets mot folkgrupp. Otroligt nog förklarades Pettersson skyldig i Malmö Tingsrätt.

I motionen hävdar han att den stora mängden kosovoalbanska invandrare i Sverige leder till att heroinsmugglingen ökar. Enligt tingsrättens dom ger Dahn Petterssons motion utan tvekan uttryck för missaktning och är klart nedsättande för hela gruppen kosovoalbaner, inte bara det fåtal kosovoalbaner som ägnar sig åt heroinhandel.

Nu är det alltså brottsligt av vara en korkad och fördomsfull politiker. Det är verkligen tydligt att det i Sverige är tabu att generalisera. Om kosovoalbaner är överrepresenterade i brottsstatistiken för narkotikabrott (vilket trovärdiga källor gör gällande) så är det alltså straffbart att peka ut gruppen. Detta är inget annat än en politisk dom. Jag hoppas någon tar tag i detta fall, trots att Pettersson kanske inte är en helt sympatisk person.
//
Casparus due

tisdag 12 juni 2007

Åtta modiga män om miljö

Dagens Miljö listar åtta män, verksamma i Sverige, som vågar gå emot strömmen i dessa tiders klimathysteri.

Dessa klimatförnekare (man måste bara älska det ordet!) visar stort mod, när de försöker nyansera den debatt som präglas av fundamentalism och anti-kapitalism.

Vore trevligt om klimatbejakarna (???) i framtiden kunde bemöta dem med argument istället för smutskastning och allehanda hot.
//
Leva eller lyda

måndag 11 juni 2007

Tokstollarnas DN Debatt

Först var det Fälldin och andra mörkermän. Nu har turen kommit till en annan tokstolle, denna gång med sin fru vid sin sida. Jämo Claes Borgström delar med sig av sitt privatliv för att få tycka till som Jämo.

Kära Claes
Jag har inte glömt din vm-bojkott, inte heller att du ville bötfälla företag som inte vill lönekartlägga för att underlätta ditt jobb och alla andra tokigheter du har presenterat under din tid som Jämo. Jag ser med glädje fram till att du avgår i höst. Lycka till med advokatbyrån. Den blir säkert inte anonym!
//
Leva eller lyda

söndag 10 juni 2007

Lite mer Liberté, tack

Allt pekar på att de borgerliga storsegrar (Svd) i parlamentsvalet i Frankrike. När Sarkozy nu får ett lite blåare parlament med sig, kan man ju hoppas att det mest reformovänliga landet i EU äntligen börjar inse att förändringar krävs om man ska vara med i en modern värld.

Inte för att de borgerliga direkt kan beskyllas för att vara neoliberaler i Frankrike, men det är ändå ett viktigt steg i rätt riktning. Kanske, kanske kan man snart börja diskutera den halva av EU´s budget som utgörs av jordbruksstöd, som har varit en helig ko för protektionistiska och konservativa fransmän.
//
Leva eller lyda

Bättre, men fortfarande konservativt om äktenskap

En gäng moderater skriver idag på DN Debatt att de vill införa en könsneutral äktenskapsbalk. Det är välkommet!

Men de lär möta hårt motstånd från den kristna högern. Ska man ta upp kampen mot denna falang kan man lika bra göra det ordentligt. Ut med kyrkan ur äktenskapsbalken och gör den riktigt liberal, både köns- OCH religionsneutral. Om detta har jag skrivit förr.
//
Leva eller lyda