lördag 2 juni 2007

Problemet är inte vem äktenskapsbalken exkluderar

Efter gårdagens utspel från konservativa krafter på DN Debatt (1/6-07) lär debatten om homoäktenskap ta fart igen. Att hänvisa till biologiska faktum och lyfta fram Frankrike som föregångsland, som författarna gör, är naturligtvis absurt.

Men samtidigt måste man respektera kyrkans rätt till en konservativ inställning till äktenskapet, som en välsignad handling där man och hustru förenas. Ett inkluderande av homoäktenskap i nuvarande äktenskapsbalk skulle kränka denna rätt.

Problemet är inte att balken exkluderar homosexuella, problemet är att den inkluderar en kyrklig ceremoni. Som man bäddar, får man ligga och bjuder man in kyrkan i det juridiska och politikska rummet får man också ta hänsyn till konservativa kristna krafter.

Vad man istället bör göra är att lyfta ut den kyrkliga ceremonim ur äktenskapsbalken. Endast borgerliga vigslar bör vara juridiskt giltiga. Dagens registrerade partnerskap bör likställas med äktenskap och utgöra kärnan i äktenskapsbalken. På så sätt fjärnar man religionen från politiken och likställer alla individer. Samtidigt kränks inga rättigheter.

Homosexuella som även fortsatt skulle känna sig kränkta av att de inte får gifta sig i kyrkan, skulle kanske istället reflektera över vad det är för en gud de vill gifta sig inför. Då kanske de skulle inse det (biologiska?) faktum att den kristna guden helt enkelt inte gillar dem. Det gör vi liberala ateister i gengälld. I stadshuset bör de naturligtvis vara välkomna!
//
Leva eller lyda

Inga kommentarer: