onsdag 30 maj 2007

Allmänna handlingar

Så här kan det låta när man begär ut allmänna handlingar (dvs. om man får svar):

”Utöver det protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott som du fått kopia på finns det, vad jag vet, inte någon formell dialog som finns bevarad i protokoll e.d. Det har inte bedömts vara nödvändigt.”

”Har nyss fått mail med info om din förfrågan rörande rubr. Det du frågar efter är mycket omfattande och om vi ska följa kommunens policy kostar kopiering 5 kr per sida. Vi har nog en hel del digitalt men det är svårt att sovra bland materialet. Du har inte möjlighet att besöka oss för att på plats se vad som finns och då kan du ju få svar på en del frågor om så skulle vara. det är enkelt att ta tåg … Jag beklagar att det tagit litet tid från ditt första mail som jag inte tidigare har sett.”

” Hej! Av vilken anledning är Ni intresserad av dessa och på vems uppdrag agerar Ni?
Med vänlig hälsning”

Enstaka gånger kan det också låta så här:

”Översänder handlingar du efterfrågat, om något är oklart får du återkomma till mig.”

Enligt Tryckfrihetsförordningen ska allmän handling lämnas ut ”genast eller så snart det är möjligt på stället utan avgift”
Myndighet får inte fråga vem man är eller varför man begär ut allmän handling.

//Leva eller lyda

Inga kommentarer: