onsdag 30 maj 2007

Privatisera kommunala bolag

Det talas mycket om försäljningen av statliga bolag i dagarna. Den danska tankesmedjan CEPOS har gått ett steg längre. De föreslår att den danska staten ska ålägga alla kommuner att inom tre år sälja alla kommunala bolag som utgör annan juridisk person än ägarkommunen. Det betyder i princip alla kommunala bolag. Enligt uträkningar från tankesmedjan som presenteras i en omfattande rapport kan 161 kommunala bolag säljas till ett beräknat värde av 32 miljarder kronor. Dessa bolag utgör bara en bråkdel av de kommunala verksamheter som sysslar med allt annat än kommunal kärnverksamhet. Försäljningspotentialet är därför reellt sett mycket större. Det vore intressant att se motsvarande siffror för Sveriges kommunala bolag. Eftersom Sverige är dubbelt så stort och minst lika socialistiskt kan man anta att det finns minst 64 miljarder för kommunerna att hämta vid försäljning av kommunala bolag.

Utmaningsrätten är ett steg i rätt riktning. Sollentuna har som första kommun i landet infört den fullt ut och fler är på väg.

I Danmark är man steget före. Utmaningsrätten infördes som del i kommunallagen redan 2003.
//
Leva eller lyda

Inga kommentarer: