torsdag 31 maj 2007

Äntligen ordning och reda i skolan

Riksdagen sade på torsdagen ja till hårdare tag i skolan. Till exempel ska mobiltelefoner få beslagtas och bråkiga elever kunna tvingas byta skola. Inte en dag för tidigt, snarare ett decennium för sent.

Men flumpedagogikens ideologiska hemvist Lärarförbundet förnekar sig inte, utan går direkt till angrepp mot de nya möjligheterna:

- Vi menar att skolminister Jan Björklund inte tar itu med de verkliga problemen, till exempel hur man ska kunna skapa mindre grupper och klasser i skolorna, säger Eva-Lis Preisz, Lärarförbundets ordförande till TT.

Men hallå! Sverige har redan relativt sett hög lärartäthet. Finland har den lägsta lärartätheten i Norden, men de bästa resultaten. OECD ger en bild av situationen i Sverige långt från Eva-Lis Preisz. Enligt Skolverket präglas den svenska skolan av:
- Eleverna trivs i skolan men kommer ofta för sent.
- Skillnaden mellan infödda elever och utlandsfödda elever större i Sverige än i många andra OECD-länder.
- I jämförelse med år 2000 uppvisar de svenska eleverna (2003) en svag, men ej statistiskt säkerställd, nedgång i matematik och naturvetenskap, medan resultaten i läsning ligger på samma nivå.

Men Björklund är bestämd:
- Kunskapsresultaten i svensk skola sjunker jämfört med andra länder, vi har mycket stora ordningsproblem på många håll och vi har fler obehöriga lärare i svensk skola än någonsin tidigare.

Som tur är finns det dessutom ett mindre flumsocialistiskt lärarförbund. Men visst är det tröttsamt när sakfrågor styrs mer av ideologisk baserad moralism än fakta och förnuft.
//
Casparus Due

Inga kommentarer: