onsdag 20 februari 2008

Offer för den växande offerkulturen

Jag är vit man och heterosexuell. Jag har inga funktionshinder, inga psykiska problem och jag är inte religiös. Jag är inte fet och är varken alkis eller narkoman. Jag är varken rik eller fattig.

Jag är med andra ord fullständigt normal!

Men samtidigt har jag blivit en minoritet som i stigande grad diskrimineras och hålls utanför mainstreamkulturen. För att delta i samhällsdebatten utan att bli misstänkliggjord och på förhand dömd får man inte vara normal. Man måste vara ett offer, en förorättad, någon som samhället genom politik, normer, kultur, lagar, statistik, normalitet och strukturer diskriminerar och stänger ute. Varför ska man bli hörd om man inte tillhör de utsatta i samhället?

Jag är inte utsatt, jag är inte ens gammal nog till att bli åldersdiskriminerad. Jag är den härskande ordningen som det är helt legitimt och riskfritt att ge sig på, enbart för att jag är normal. Argument behövs inte, rationalitet behövs inte och fakta - det är något den härskande eliten har hittat på. Det är med andra ord fritt fram att ge sig på mig.

Jag är ett offer för den rådande offerkulturen. Ja, jag är med. Jag är också ett offer.

Hurra!
//
Fabrikören

Betydligt mer fräs i danmarks vänsterpartier

Dagen rapporterar idag om Socialistisk folkepartis ledare Villy Sövndals uttalande om att radikala islamister i Danmark bör "dra åt helvete", eller åtminstone lämna Danmark. Socialistisk folkeparti motsvarar ungefär det svenska miljöpartiet.

Bakgrunden är att den extremistiska rörelsen Hizb-ut-Tahrir demonstrerade i fredags i Köpenhamn. Hizb-ut-Tahrir är en radikalislamistisk rörelse som vill samla hela världens muslimer i en övernationell islamisk stat, kalifatet. Därför har de sagt sig vilja störta den danska regeringen. Under demonstrationen fördes fram hot mot den danska regeringen och danska politiker.

- Jag vill säga till dessa mörkermän: Dra åt helvete! Om de har en så djup längtan efter att få leva i en religiös diktatur så kan de resa till de länder i Mellanöstern där sådana diktaturer finns, säger Sövndal.

- Om de är så plattskallade att de verkligen vill införa kalifat och sharia, så har de ju kommit till fel land. De har inget att göra i Danmark och de kommer inte att uppnå det de strävar efter. Det finns andra länder som ligger mycket närmare dessa tokskallars våta dröm, till exempel Saudiarabien och Iran, skriver Sövndal i sin blogg.

Sövndal har givetvis rätt. Personer som eftersträvar en religiös diktatur borde ta konsekvenserna av det och lämna ett demokratiskt land som Danmark (Sverige också för den delen). Det hade varit kul att höra en svensk politiker göra ett liknande uttalande, inte minst Maria Wetterstrand.
//
Emil

Nyliberalismens ekonomiska fascism

Just när man trodde att antiglobaliseringsrörelsen hade gått och gömt sig kommer konstkritikern John Berger med en massa svammel i en mycket lång artikel i Aftonblaskan om Zapatisterna och Mexiko:

"zapatisternas lysande exempel på olydnad gentemot den ekonomiska fascismens globala tyranni, den så kallade nyliberalismen"

"Varje år tvingar fattigdomen och jordlösheten en miljon mexikanska bönder och ursprungsinvånare att lämna sina hem på landsbygden för att flytta till huvudstaden eller till andra städer, samtidigt som deras mark tas över av storkapitalets jordbruksindustri."

"Och nu kommer jag till poängen. Den ravin som skiljer det vidsträckta fältet av brutna löften och de folkliga förväntningarna om mer rättvisa måste på något sätt fyllas upp, och de viktigaste politiska partierna, med PRI (den institutionaliserade revolutionens parti!) i spetsen, har i 70 års tid ägnat sig åt att göra det genom att smula sönder det som en gång var ett politiskt språk. Brutna löften, brutna premisser, brutna förslag, brutna lagar.

Varje princip – utom egenintressets – har tömts på varje verklig innebörd. Den politiska diskussionen, valkampanjerna, talen inför storbolagsmedierna, reduceras systematiskt till undanflykter och skenmanövrer som gynnar dem som de gamla grekerna benämnde idioti (egoister), att särskiljas från politici. Under nyliberalismens ekonomiska fascism håller detta på att bli ett världsomspännande fenomen."


Lite fakta är på sin plats. Sedan mitten av 80-talet har Mexiko liberaliserat sin marknad och bland annat ingått en lång rad frihandelsavtal. Mexiko har sedan dess klättrat i välståndsligan och är nu ett av Latinamerikas rikaste land. Fattigdomen har under hela 1900-talet varit utbredd och är det fortfarande, men under hela 2000-talet har fattigdomssiffran sjunkit. Detta trots "nyliberalismens ekonomiska fascism".
//
Fabrikören

DN kultur (oberoende syndikalistisk) tillåter kommentar

DN kultur (oberoende syndikalistisk) tillåter kommentar på Andreas Malms artiklar om den galopperande islamofobin. Carl Rudbeck skriver en sansad, men för Malm förödande, essä som sticker hål på hans argumentation. Och inte ett enda personangrepp i sikte.

Om sociologisk forskning talar sanning vill de flesta muslimer som kommit till Europa leva helt vanliga liv. De är varken det hot som Bruce Bawer och Bat Ye'or gör dem till men de är inte heller de ständigt förödmjukade offer som Malm hittar överallt.

De har i många fall flytt från religiöst och politiskt förtryck i sina hemländer till Europa där de får de dyrka vilken gud de vill. Att det sker inom de liberala ramar som tillåter kritik ser Malm som ett tecken på förnedring och förföljelse. Andra kallar det frihet.

//
Emil

tisdag 19 februari 2008

Jag saknar ord

Chefredaktören för DN kultur (oberoende syndikalistisk) Maria Schottenius har skrivit ett häpnadsväckande inlägg i dagens DN. Övertrampen är så många och plumpa att det skulle förvåna mig mycket om hon kommer att vara chef länge till. Ägarna och chefredaktören måste helt enkelt ta sitt ansvar att åtminstone omplacera Schottenius.

Nyliberaler på härtåg i mejlboxarna
.

Alla som vill ha en ärlig debatt byggd på fakta och inte lögner av en hamastrogen och kommunistisk Andreas Malm får direkt stämpeln "nyliberal". Hon vill göra gällande att debatten står mellan Norberg (och några nyliberaler) och övriga när konfliktlinjen egentligen står mellan DN kultur (oberoende syndikalistisk) och övriga - där DN kultur tar ställning för lögner och släpper fram kommunister och syndikalister som Stefan Jonsson och Andreas Malm som bygger sina artklar på konspirationsteorier, fantasier och ett hat mot marknadsekonomi och "västerlandet".

Missa absolut inte detta klassiska inlägg som antagligen kommer att gå till historien som ett av de största självmålen och karaktärssjälvmorden.
//
Emil

Rå, brutal kapitalism

Mycket kan man kritisera Kina för, speciellt kapitalismen om man frågar DN. Ragnar Roos skriver i ledare att det "är på många sätt en rå, brutal kapitalism med svaga eller inga offentliga skyddsnät och avgrundslika ekonomiska skillnader."

Det strider naturligtvis mot allt vad DN verkar stå för nu för tiden. Samtidigt är det just denna råa, brutala kapitalism som på kort tid har lyft 400 miljoner kineser ur fattigdom. Klyftorna har ökat, men de fattiga har bara blivit fattigare om man applicerar vänsterns favoritbegrepp - relativ fattigdom.

Det finns dock hopp även för DN. Även om Roos kallar
Deng Xiaoping för den legendariske ledaren, kallar han kommunistregimen vid sitt rätta namn och verkar tro på demokrati som bästa system för kineserna. Demokratin kan enligt Roos uppstå, men endast efter den oundvikliga ekonomiska kraschen och efter att blod har flytit i rikliga mängder. För egen del tror jag att det finns goda möjligheter för en fredlig demokratisering. Den vägen har man redan slagit in på, även om det fortfarande är mycket långt kvar att vandra.
//
Fabrikören

Några morgontankar

* DN skriver idag angående vandalismen i Danmark att Sverige måste fundera på vad som kan göras för att förhindra eländet innan den danska dynamiten sprider sig över Öresund. De har visst väldigt kort minne, eller är de totalt okunniga om situationen i Malmö. Till och med Nyamko Sabuni var nyligen på besök i Rosengård för att undersöka bränder och stenkastning.

* Johan Norberg skriver på Expressens debattsida om skandalregimen på DN kultur under kulturchef Maria Schottenius. Hon bör, likt en annan vänsterkramare, Fidel Castro, stiga ner från sin tron.

* Miljöpartiet förnekar sig sällan. Nu har de fått tre års gratis utbildning till att representera ”en hållplats på det sluttande planet mot ett samhälle där man låter fördomar bekräftas av politik”. Sanslöst. Sverige kommer fortfarande efter de blygsamma förändringarna att ha världens mest "omhändertagande" flyktingmottagning. Folkpartiets och alliansens minireform förändrar ingenting.
//
Emil

måndag 18 februari 2008

Seperation eller assimilering?

De senaste veckorna har vi sett en ny trend där regeringsrepresentanter från utvandringsländer uppmanar sina forna landsmän att motstå assimilering och kräva rättigheter.

När den turkiska premiärministern Recep Tayyip Erdogan nyligen var i Tyskland, hem för knappt tre miljoner personer med turkisk bakgrund, sade han att Tyskland borde finansiera turkiska högskolor. Han föreslog också att vanliga skolor hyr in lärare från Turkiet som kan bedriva undervisning för den turkiska gruppen. Senare sade premiärministern i ett tal i Köln att assimilering är ett brott mot mänskligheten: "Assimilation is a crime against humanity". Uttalandena har inte tagits emot väl av förbundskansler Angela Merkel, som sade i ett svar att "om du växer upp i Tyskland som tredje- eller fjärde generationens invandrare, om du har tyskt medborgarskap, så är jag er förbundskansler". Tyskar med turkisk bakgrund ska primärt vara lojala mot den tyska staten, menade Merkel vidare.

Den marockanska ministern för exilmarockaner Mohammed Ameur vill inte vara sämre, utan har uttalat att marockanska invandrare i Europa måste arbeta hårdare för att bibehålla sitt språk och sin kultur.

Marockos nya migrationspolitik innebär, förklarade Ameur i magasinet Aujourd'hui le Maroc, att marockanska grupper i utlandet ska ses som Marockos 17:e provins och att den nya migrationspolitiken ska försäkra sig om att fler barn med marockansk bakgrund lär sig om marockansk kultur och arabiska. Målet är att deltagandet i sådana klasser ska öka från 60,000 till 150,000. Regeringen ska också avsätta resurser för att unga ska kunna resa till Marocko för att stärka sina band till landet.

Politiker i Nederländerna, med en stor befolkning med marockansk bakgrund, har reagerat med ogillande och menar att det går stick i stäv med den nederländska integrationspolitiken. Marockanska grupper i landet ställer sig också frågande till politiken, eftersom de till 80 procent talar berbiska och inte arabiska. De undrar vad det är för statisk kultur som regimen i Marocko egentligen vill sprida.

Invandrare eller minoritet?
Enligt traditionell liberal filosofi och debatt (läs Will Kymlicka) kring integration och migration skiljer man ofta på politik riktad mot nationella minoriteter och politik för invandrare. Invandrare har, till skillnad från nationella minoriteter, frivilligt invandrat till ett land medan nationella minoriteter (i Sverige samer, romer, judar och tornedalsfinnar) har sekellång, historisk närvaro i ett land. Därför bör, enligt många filosofer, nationella minoriteter tilldelas särskilda rättigheter medan de som invadrat inte kan ställa några moraliska krav på särbehandling.

Det är uppenbart att sådana modeller utmanas i Europa, såväl när det gäller "nationella" grupper som turkar i Tyskland och marockaner i Nederländerna och muslimska grupper. Både externa påtryckningar från aktörer utanför Europa och delar av dessa grupper i Europa vill uppenbarligen få status som nationell minoritetsgrupp och därmed särskilda rättigheter. Det är en stor utmaning för länder som Sverige, som vi bara sett början på. En föraning om det är de många anmälningar om diskriminering som kommer från unga kvinnor som kräver särbehandling för sin muslimska tro.
//
Emil