lördag 11 augusti 2007

Detta ständiga religiösa förtryck

Politisk islam och sharia är idag det största globala hotet mot individens liv och frihet. I moderata muslimska länder är ibland sharia betydligt mer förtryckande än politisk islam/wahabismen.

I Malaysia vägrar shariadomstolar att acceptera att kvinnor (och män?) avsäger sig islam. Förnedringen av kvinnor tar sig ständigt nya och absurda uttryck. De som lämnar islam utsätts för mordförsök, också i Europa. Moderna ungdomar anklagas för satanism i Iran. Islamismen, och därmed barbarismen, är på stark frammarch i Pakistan. Sharia sprider sig långt ner i Afrika och skapar död och elände. I Gaza tvångskonverteras kvinnor till islam.

Det är en global galenskap. Långt mer än hälften av de grisar som begår självmordsterrorism i Irak är från andra länder. Ett tiotal är från Europa. Detta är bara ett axplock. Ska det aldrig ta slut?
//
Casparus Due

Politikerföraktet har fått två ansikten

Inte undra på att befolkningen känner allt mindre förtroende för politik och politiker. Som bekant har två personer lämnat Moderaterna och blivit Socialdemokrater mindre än ett år efter de borgerliga partiernas historiska valseger i Sundbyberg. Därmed är kommunen ännu en gång röd-grön. Michael Spira och Arne Wijkman sätter sig över valresultatet trots att de skrivit på en kandidatförsäkran. De två socialdemokraterna är alltså inte bara odemokratiska utan också helt utan moral.

Så här ser dessa skitstövlar ut (foto från Moderaterna, Sundbybergs hemsida):


AW MS
//
Casparus Due

Fantastiskt kul

Politikerbloggen skriver om Peter Wahlbecks uppträdande på SSU:s 90-årsfest. Emma Lidell, SSU, Örebro klarade inte av att lyssna på hans show utan avbröt uppträdandet. Det politiskt korrekta triumferar igen. Att bli kränkt det mest medvetna.

Efterföljande radiodebatt om händelsen finns här.
//
Casparus Due

fredag 10 augusti 2007

Ge tillbaka individen ansvaret för sitt liv

Tydlighet är bättre än att vara dum-snäll. Svensk välfärdspolitik handlade under lång tid om att ta bort individens ansvar för sitt liv. Negativa samhällsfenomen som bristande integration, sjukskrivningar, kriminalitet eller arbetslöshet sågs som samhällets fel - inte individens. Nu håller det kvävande perspektivet sakta med säkert att förändras. Inte utan motstånd.

Masoud Kamali anklagar åter igen regeringen, och särskilt Nyamko Sabuni, för främlingsfientlighet eftersom han misstänker att regeringen och Sabuni vill nu införa språktest. Som vanligt etnifierar Kamali sina politiska motståndare. "Kravpolitiken legitimeras genom att man låter personer med utländsk bakgrund införa den." Det är hudfärgen som är viktigare än politiken i Kamalis värld. Mannen som anklagar majoriteten för strukturellt förtryck och ett "vi och dem" samhälle kan inte själv se bortom etnicitet.

Språktest finns i alla större invandringsländer - t.ex. USA, Kanada, Australien, Storbritannien, Tyskland, Frankrike Danmark, Norge och Nederländerna. Språktest är inget universalmedel för en bättre integration, men det ställer upp ett tydligt mål för den enskilde att sträva mot som gör introduktionsperioden mer meningsfull. Också individen som invandrar måste ta ansvar för sin egen integration.

En annan aktuell fråga är sjukskrivningarna för utbrändhet/utmattningssympom.
Socialstyrelsen och Försäkringskassan har tagit fram strängare regler för hur läkarna ska bedöma oförmågan att arbeta. Det är på tiden. Det behöver inte vara så att utbrändheten är påhittad, men faktum är att sjukskrivningen inte leder till tillfrisknande - snarare tvärtom. Att fortsätta som vi gjort tidigare hade varit vansinne. Att ha världens friskaste och samtidigt mest sjukskrivna befolkning tyder på ett stort systemfel.

Samtidigt skenar andra delar iväg. Antalet unga förtidspensionerade ökar snabbt. Depressioner och stress dominerar bland de psykiska sjukdomarna. Nybeviljandet inom dessa diagnoser mångdubblades inom loppet av några år. Framför allt har relativt unga kvinnor drabbats.

Det finns alltså fler områden där en dum-snäll välfärdspolitik borde förändras så att individens ansvar för sin egen livssituation blir tydligare. Bara så blir såväl samhälle som individ friskare.
//
Casparus Due

torsdag 9 augusti 2007

Delfin utrotad av kommunism

För första gången på 50 år har ett stort ryggradsdjur försvunnit från jordens yta. Den långnosade Yangtzedelfinen är officiellt utrotad. Det är typiskt att det sker i en kommunistisk diktatur där intressegrupper inte kan arbeta för att främja miljön eller djurens rätt. Ännu ett brott av kommunismen.

Se bilder av Yangtzedelfinen på Jack Hansens blogg.
//
Casparus Due

onsdag 8 augusti 2007

Jag verkade inte ha så fel om bioflyget

I ett tidigare inlägg från 1 juli kritiserade jag svenska flygindustins bristande miljötänkande:

"Det känns som att flygindustrin är hästlängder efter bilindustrin i miljötänkande när man läser om SAS satsningar. När får vi läsa om det första biogasflyget eller någon annan riktig miljönyhet från flygindustrin?"

Bland kommentarerna är en värd att lyftas fram:

"Biogas är den bästa lösningen för alternativa bränslen i bilars förbränningsmotorer men knappast i flygplan. Där är flytande bränslen bättre. Tyvärr finns det inte med biobränslen möjligheter att på långa vägar få fram de enorma mängder som krävs för att ersätta oljan.. och det är rätt akut, om tio år är den billiga oljan ett minne blott. Vad gör vi då?" (Anonym)

Vad jag inte visste när inlägget gjordes var att Dagens Miljö några dagar innan berättat om Swedish Biofuels som fått 2 miljoner dollars för att utveckla just biobränsle för jetmotorer.

Till de kommentatorer som verkade tro att jag är en av de där klimatbejakarna som köpt alarmismpropagandan (ditt inlägg förutsätter att man köpt koldixidhypen plus tycker att statliga flygbolag är bäst p.g.a ägandeskapet. - Leif) kan jag bara upplysa att man faktiskt kan ha en nyanserad syn på klimatpåverkan och miljöpolitik. Jag tycker det är självklart att vi ska spara på de resurser vi har, inte för att jorden går under annars, utan för att det både är miljövänligare och mer ekonomiskt. Det betyder inte att jag tror att sparandet kan lösa några större problem. För det krävs nya tekniska lösningar. Och dessa kommer - innan världen går under. Men även små steg är steg, speciellt om de samtidigt är ekonomiskt hållbara!

Swedish Biofuels har tagit ett steg på vägen och det har många andra små privata cleantech-företag också gjort. Det goa med dessa är att de kan kombinera entreprenörsanda, miljömedvetenhet och kapitalism. Trots det visar såväl svenska investerare som politiker ett svag intresse för den snabbväxande cleantechbranschen. Endast 0,5 % av riskkapitalet satsas på cleantech. Ynkliga 5 % av de totala forskningsanslagen går till energiområdet och av dessa är det bara en liten del som går till cleantech. Detta trots att det har blivit lika vanligt bland politiker att komma ut ur skåpet som miljövän som det för något år sedan var att komma ut som feminist. Men framför allt, trots att branchen har enorma exportpotential som drar hem kosing och jobb till oss, samtidigt som vi kan bidra med att förbättra miljön i vaarden.
//
Fabrikören

tisdag 7 augusti 2007

Blanda sport och politik!

Det sägs att man inte ska blanda sport och politik. Varför, berättas det inte om lika ofta. Kanske för att det inte finns så många skäl till det. Ett fåtal sportstjärnor har tagit öppen ställning i politiska frågor och då oftast starkt kritiserats. Det kan man förstå om det är fascistiska fotbollsspelare. Men det finns andra värden man som idrottsman eller idrottskvinna kan stå upp för, som demokrati, människorätt och yttrandefrihet.

När man inte står upp för demokratiska och liberala värden får man också en organisation därefter. Därför får våra kära sportstjärnor leva med idrottsorganisationer med 80-åriga diktatoriska ledare som myglar, mutar och skinnar efter behag. De stora, IOK, Fifa och UEFA, är knappast organisationer som framkallar våta drömmar hos liberaler.

Nu nalkas OS i Kina. Amnesty och andra människorättsorganisationer kritiserar Kinas ständiga övertramp. Det är hög tid att även våra idrottande idoler tar ansvar, som individer och förebilder och berättar vad de tycker om tortyr, dödsstraff och censur.

Därefter kan de börja sopa rent i eget hus och kräva av sina organisationer att de ska bli öppna och demokratiska.

Kan Hollywood-stjärnorna, så kan Stefan Holm, Carolina Klüft och de andra tycka till.

Jag glädjer mig till att se och höra den ständigt leende sjukamperskan vinna guld och berätta om censur, tvångsförflyttning och fängslade journalister när hon blir intervjuad efter guldet.
//
Fabrikören

Ett steg mot Sovjetstaten!

Regeringen Persson tillsatte en utredning för att EU-anpassa Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) och Tryckfrihetsförordningen (TF). TF från 1766 var världens första i sitt slag. Inom EU står EG-rätten normalt över nationell rätt, men Sverige har fått ett undantag just för TF och YGL.

Experter varnar nu, på mycket goda grunder, för en EU-anpassning av TF/YGL (SvD).

"Om tryckfrihetsordningen EU-anpassas eller ersätts av en svepande lagstiftning blir det svårare för medierna och lättare för den politiska makten," fruktar Stig Fredriksson, Publicistklubbens ordförande.

Enmansutredaren, framlidne justitierådet Göran Regner, visade att TF/YGL kunde ersättas av några korta meningar men var tydlig med att: "Det är lika bra eller bättre att låta allt vara som det är."

Tryckfrihetsförordningen, likt de andra grundlagarna, är ett mycket viktigt skydd mot politiskt maktmissbruk. Den innehåller bl.a. regler kring meddelarskydd och offentlighetsprincipen. I ett fritt samhälle är möjligheten till granskning av makten av direkt avgörande betydelse. Därför måste meddelarfrihet och offentlighet råda.

Jag har tidigare skrivit om EU:s rörelse i totalitär riktning (här och här) med anledning av anammandet av det tyska förbudet mot förnekelse av Förintelsen och andra folkmord. Då ställde jag även frågan: "Om vi förbjuder förnekandet av Förintelsen idag, vilka tankar förbjuder vi imorgon?" Om vi inskränker TF/YGL och överlåter prövningen till EG-domstolen är risken överhängande att det är dina tankar som förbjuds imorgon. Den mycket märkliga hatbrottslagstiftningen har redan tummat på yttrandefriheten. Låt det inte gå längre!

NB: Det är mycket viktigt att förstå att TF/YGL ger ett skydd gentemot staten och dess förlängda armar. Gentemot andra människor finns det ingen generell princip som ger dig rätt att fälla vilka yttrande som helst. Som debattör i allmänhet och liberal i synnerhet är det oerhört viktigt att inte dela ut rättigheter som bara enskilda individer har rätt att dela ut avseende dem själva. Jag kan ge min granne rätt att förolämpa mig å det grövsta, men han har ingen lagstadgad rättighet att göra så. Däremot är det helt fel av staten att bestraffa honom beroende på vilka nedsättande epitet han använder sig av.

//LibeRatio

Ett steg bort från Sovjetstaten?

Enligt Sydsvenskan har kommunminister Mats Odell (kd) beställt en utredning som ska se över myndigheternas uppdrag. Bland annat ska den ligga till grund för en regeländring som förbjuder myndigheterna att bedriva propaganda/opinion om den inte är beställd av politikerna. Helt klart ett steg i rätt riktning. Myndigheterna ska inte använda våra skattepengar för att skriva oss på näsan. Så länge en så stor del av myndighetscheferna är avlagda politiska broilers kan det dock bli svårt med gränsdragningen. Eftersom politikerna inte ens vet hur många myndigheter det finns hade det inte precis varit någon förlust att rensa bort de som i huvudsak arbetar med propaganda/opinionsbildning.

Nästa självklara steg vore att förbjuda politikerna att beställa propagandan från första början, men dit är det långt. Fast det hade helt klart skyddat oss mot politiker som hoppar på modenycker, som t.ex. klimatalarmismen och använder våra pengar för att försöka frälsa oss. Ett annat tydligt exempel är den s.k. folkhälsan. Det finns absolut inget behov av en myndighet som försöker berätta för oss hur vi ska leva.

//LibeRatio

söndag 5 augusti 2007

Trodde Johansson-politiken försvann med Olof

Tydligen finns det fler Johansson-sossar i Centern än Olof. I Svenskan går Jörgen Johansson, skattepolitisk talman och uppenbarligen i familj med Olof (om inte biologiskt, så andligt) till skarp attack mot idén om den mer rättvis, platta skatt som förtjänstfullt drivs av Cuf.

Han påstår att platt skatt skulle drabba lågavlönade kvinnor, omöjliggöra det kommunala självstyret och ta bort ett omfördelningspolitiskt verktyg.

Det sista är sant, men det är också just det verktyget som är orättvist. De som tjänar mest betalar mest i skatt, även om platt skatt införs. Om någon betalar 50 kronor i skatt på 100 intjänade kronor. Hur mycket ska då en som tjänar 200 kronor i skatt betala om det ska vara rättvist? Ungefär så frågade Skattebetalarna svenska folket i en opinionsundersökning för något år sedan. En klar majoritet svarade naturligtvis 100 kronor. Alltså dubbelt så mycket som den andre, varken mer ellet mindre.

Det kommunala självstyret har platt skatt. Hur skulle det hota det om staten gjorde det samma? Jag har tidigare skrivit ned mina tankar omkring det kommunala självstyret och skatten. Kanske skulle politikerna i Stockholm omöjliggöras litta grann istället.

Ursäkta, men de lågavlönade kvinnorna lider av ett allmänt högt skattetryck och bristande konkurrens inom kvinnodominerade yrken som exempelvis inom vården. De skulle inte drabbas av att alla betalar lika mycket i skatt - procentuellt sett.

Bättre kan ni Centern - Släng ut Johanssonarna!
//
Fabrikören