fredag 10 augusti 2007

Ge tillbaka individen ansvaret för sitt liv

Tydlighet är bättre än att vara dum-snäll. Svensk välfärdspolitik handlade under lång tid om att ta bort individens ansvar för sitt liv. Negativa samhällsfenomen som bristande integration, sjukskrivningar, kriminalitet eller arbetslöshet sågs som samhällets fel - inte individens. Nu håller det kvävande perspektivet sakta med säkert att förändras. Inte utan motstånd.

Masoud Kamali anklagar åter igen regeringen, och särskilt Nyamko Sabuni, för främlingsfientlighet eftersom han misstänker att regeringen och Sabuni vill nu införa språktest. Som vanligt etnifierar Kamali sina politiska motståndare. "Kravpolitiken legitimeras genom att man låter personer med utländsk bakgrund införa den." Det är hudfärgen som är viktigare än politiken i Kamalis värld. Mannen som anklagar majoriteten för strukturellt förtryck och ett "vi och dem" samhälle kan inte själv se bortom etnicitet.

Språktest finns i alla större invandringsländer - t.ex. USA, Kanada, Australien, Storbritannien, Tyskland, Frankrike Danmark, Norge och Nederländerna. Språktest är inget universalmedel för en bättre integration, men det ställer upp ett tydligt mål för den enskilde att sträva mot som gör introduktionsperioden mer meningsfull. Också individen som invandrar måste ta ansvar för sin egen integration.

En annan aktuell fråga är sjukskrivningarna för utbrändhet/utmattningssympom.
Socialstyrelsen och Försäkringskassan har tagit fram strängare regler för hur läkarna ska bedöma oförmågan att arbeta. Det är på tiden. Det behöver inte vara så att utbrändheten är påhittad, men faktum är att sjukskrivningen inte leder till tillfrisknande - snarare tvärtom. Att fortsätta som vi gjort tidigare hade varit vansinne. Att ha världens friskaste och samtidigt mest sjukskrivna befolkning tyder på ett stort systemfel.

Samtidigt skenar andra delar iväg. Antalet unga förtidspensionerade ökar snabbt. Depressioner och stress dominerar bland de psykiska sjukdomarna. Nybeviljandet inom dessa diagnoser mångdubblades inom loppet av några år. Framför allt har relativt unga kvinnor drabbats.

Det finns alltså fler områden där en dum-snäll välfärdspolitik borde förändras så att individens ansvar för sin egen livssituation blir tydligare. Bara så blir såväl samhälle som individ friskare.
//
Casparus Due

1 kommentar:

Henrik V sa...

Hoppas att man satsar offensivt på rehabliteringar av utbrända! Det tjänar alla på!