tisdag 7 augusti 2007

Ett steg mot Sovjetstaten!

Regeringen Persson tillsatte en utredning för att EU-anpassa Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) och Tryckfrihetsförordningen (TF). TF från 1766 var världens första i sitt slag. Inom EU står EG-rätten normalt över nationell rätt, men Sverige har fått ett undantag just för TF och YGL.

Experter varnar nu, på mycket goda grunder, för en EU-anpassning av TF/YGL (SvD).

"Om tryckfrihetsordningen EU-anpassas eller ersätts av en svepande lagstiftning blir det svårare för medierna och lättare för den politiska makten," fruktar Stig Fredriksson, Publicistklubbens ordförande.

Enmansutredaren, framlidne justitierådet Göran Regner, visade att TF/YGL kunde ersättas av några korta meningar men var tydlig med att: "Det är lika bra eller bättre att låta allt vara som det är."

Tryckfrihetsförordningen, likt de andra grundlagarna, är ett mycket viktigt skydd mot politiskt maktmissbruk. Den innehåller bl.a. regler kring meddelarskydd och offentlighetsprincipen. I ett fritt samhälle är möjligheten till granskning av makten av direkt avgörande betydelse. Därför måste meddelarfrihet och offentlighet råda.

Jag har tidigare skrivit om EU:s rörelse i totalitär riktning (här och här) med anledning av anammandet av det tyska förbudet mot förnekelse av Förintelsen och andra folkmord. Då ställde jag även frågan: "Om vi förbjuder förnekandet av Förintelsen idag, vilka tankar förbjuder vi imorgon?" Om vi inskränker TF/YGL och överlåter prövningen till EG-domstolen är risken överhängande att det är dina tankar som förbjuds imorgon. Den mycket märkliga hatbrottslagstiftningen har redan tummat på yttrandefriheten. Låt det inte gå längre!

NB: Det är mycket viktigt att förstå att TF/YGL ger ett skydd gentemot staten och dess förlängda armar. Gentemot andra människor finns det ingen generell princip som ger dig rätt att fälla vilka yttrande som helst. Som debattör i allmänhet och liberal i synnerhet är det oerhört viktigt att inte dela ut rättigheter som bara enskilda individer har rätt att dela ut avseende dem själva. Jag kan ge min granne rätt att förolämpa mig å det grövsta, men han har ingen lagstadgad rättighet att göra så. Däremot är det helt fel av staten att bestraffa honom beroende på vilka nedsättande epitet han använder sig av.

//LibeRatio

Inga kommentarer: