onsdag 30 maj 2007

Sydsvenskans europapris till europamotståndare

Ingmar Karlsson, Sveriges generalkonsul i Istanbul, tilldelas idag Sydsvenska Dagbladets europapris. Det är tragiskt att Sydsvenskan hemfaller åt samma europeiska självhat som övriga media i Sverige.

Ingmar Karlsson firar utmärkelsen genom att anklaga Europa och EU för Turkiets problem. EU, får vi reda på, bär helt enkelt skulden för antieuropeiska stämningar i Turkiet. Finns det egentligen någonting som inte är Europas eller andra västländers fel?

Senare tids debatt om Turkiet och sekularisering präglas , menar Karlsson vidare, av propaganda. De som har demonstrerat för en sekulär demokratiskt stat i Turkiet är offer för falskt medvetande. "I demontrationsleden har det funnits många kvinnor ur den urbana medelklassen som uppriktigt tror att deras livsstil hotas." (min kursivering)

Sedan Heidi Avellan tillträdde som chefredaktör på ledarredaktionen har Sydsvenskan helt tappat sin liberala kompass.
//
Casparus Due

Inga kommentarer: