lördag 16 juni 2007

Jag trivs också jättebra i Malmö

Bilden till höger har publicerats på många bloggar. Ofta med illa dolda främlingsfientliga baktankar.

Som liberal Malmöbo tolkar jag bilden annorlunda. Det är skönt att en ung, beslöjad kvinna kan trivas jättebra i vår stad.

Problemet med invandringen är inte att araber trivs i Malmö. Problemet är att invandringen till Malmö just nu är EXTREMT stor. Det är mycket tufft ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Problemet är att permanent uppehållstillstånd delas ut per automatik, vilket gör det omöjligt att slänga ut de få som inte vet hur man uppför sig. Problemet är att man kan ta hit anhöriga, utan försörjningskrav. Problemet är att många invandrare fastnar i bidragsberoende på grund av bristande arbetsmarknads- och integrationspolitik.

Så länge folk håller sig inom lagens ramar och inte är en ekonomisk belastning för staden, har jag inget emot att Malmö kan upplevas som ett Irak av någon. Invandringen och mångfalden har bidragit till att göra Malmö till en blomstrande och spännande stad. Jag trivs också jättebra i Malmö!

Men att ta emot en SFI-klass om dagen bara från Irak som staden gör idag, det är mer än vad vi klarar av att integrera. Någon måtta får det vara och något krav på motprestation måste ställas!
//
Leva eller lyda

Inga kommentarer: