lördag 16 juni 2007

Avskaffa källskatten

De moderata riksdagsledamöterna Gustav Blix och Anna Kinberg Batra har i en motion till Riksdagen föreslagit att källskatten ska avskaffas. Syftet är främst att synliggöra det faktiska skattetrycket. Ett lysande initiativ! Tyvärr kommer ett sådan förslag inte att gå igenom inom överskådlig tid. Därtill är misstron inom politikerkollektivet mot de enskilda medborgarnas egna förmågor alltför stor. Vi hade behövt betydligt fler politiker som Blix och Kinberg Batra, istället för socialmoderaten Reinfeldt.

I motiveringen till motionen tar de även upp ett vanligt motargument: ”men tänk om folk inte har pengar kvar till att betala skatten på inbetalningsdagen?”. Nej, just det - tänk om folk _egentligen_ inte har råd med det svenska skattetrycket. Vore det inte då önskvärt att de fick reda på det och själva kunde bilda sig en uppfattning om huruvida kommunalskattens 30-35% är det fulla skatteuttaget (vilket det definitivt inte är)? Svaret beror naturligtvis på vem man frågar. Den överväldigande majoritet av politikerna som vill bevara stor-stat-högt-skattetryck är inte intresserade av att ge den enskilde medborgaren kunskaper och ansvar. Liberala politiker som står på individens sida är skrämmande få och tyvärr sällan konsekventa i sin politik.

(Jag hade missat ovanstående motion men tack vare Thomas Gûrs artikel i SvD hittade jag den)

//LibeRatio

Inga kommentarer: