onsdag 13 juni 2007

Nu är det brottsligt att vara politiskt inkorrekt

Vi har tidigare uppmärksammat fallet med Dahn Pettersson, som åtalats för hets mot folkgrupp. Otroligt nog förklarades Pettersson skyldig i Malmö Tingsrätt.

I motionen hävdar han att den stora mängden kosovoalbanska invandrare i Sverige leder till att heroinsmugglingen ökar. Enligt tingsrättens dom ger Dahn Petterssons motion utan tvekan uttryck för missaktning och är klart nedsättande för hela gruppen kosovoalbaner, inte bara det fåtal kosovoalbaner som ägnar sig åt heroinhandel.

Nu är det alltså brottsligt av vara en korkad och fördomsfull politiker. Det är verkligen tydligt att det i Sverige är tabu att generalisera. Om kosovoalbaner är överrepresenterade i brottsstatistiken för narkotikabrott (vilket trovärdiga källor gör gällande) så är det alltså straffbart att peka ut gruppen. Detta är inget annat än en politisk dom. Jag hoppas någon tar tag i detta fall, trots att Pettersson kanske inte är en helt sympatisk person.
//
Casparus due

Inga kommentarer: