tisdag 17 juli 2007

Snart får Europa smaka på svenskt snus

Det värsta jag vet är irrationella politiska ställningstagande. Sverige har en hel rad tokiga politiska låsningar. Några exempel:
* Forskningsförbud när det gäller att utvecka kärnkraften.
* Volymmål i biståndspolitiken.
* Att alkohol är en naturlig del av socialt umgänge medan marijuana är brottsligt.
* Den svenska neutraliteten/alliansfriheten

EU har liknande politiska hämningar, t.ex. jordbrukspolitiken och snuset.

Nu öppnar sig kanske möjligheterna för en omvärdering av snuset inom EU. Den vetenskapliga kommitté (SCENHIR, Standing Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks) har utrett hälsoeffekter av svenskt snus. Utredningen innebär ett första steg mot en omvärdering av det svenska snuset inom EU (där det idag är förbjudet). En enig expertkommitté fastslår att:

  • Snus är betydligt mindre hälsofarligt än cigaretter.
  • En rökare som går över till snus minskar avsevärt risken för tobaksrelaterad sjukdom.
  • Svenskt snus intar en särställning bland rökfria tobaksprodukter och har betydligt lägre hälsorisker.
  • Tillgången på snus har haft positiva effekter på den svenska folkhälsan.

Som före detta snusare vet jag hur otroligt svårt det är att sluta snusa och det är givetvis inte nyttigt. Men det är hyckleri att tillåta livsfarlig rökning och samtidigt ha förbud mot snus.

// Casparus Due

Inga kommentarer: