måndag 4 februari 2008

Om anhöriginvandring

Tre av regeringspartierna har aviserat att de vill ha krav på försörjning och ordnat boende för att vissa anhöriga ska få invandra. Det gäller framförallt de som vill komma till Sverige för att gifta sig. Det är på tiden. Sverige är i stort sett ensamma om att inte har den typen av självklara krav. Kristdemokraterna tvekar av humanitära skäl. Det är oklokt eftersom försörjningskrav, förutom att stimulera till eget försörjning, är ett bra sätt att försvåra tvångsäktenskap och smugglarligor.

Ett exempel på det är den aktuella rättegången mot en vietnamesiskt människosmugglingsliga.

"Den största rättsprocessen i Sverige i fråga om arrangerade äktenskap och ”smuggling” av människor till Sverige tar nu sin början.

– Här är bevisen, så här går det till. Framför allt vill jag att politiker och lagstiftare funderar på hur man skall få stopp på den här verksamheten. För den pågår fortfarande i stor omfattning, i regi av andra med samma metoder som i det här fallet, säger Marianne Paulsson, chef för Hallandspolisens utlänningsrotel."

"– Det kräver så oerhört stora resurser att göra en sådan här utredning. Och det är frågan om straffen de skyldiga kommer att få motiverar ett sånt arbete, säger Paulsson.

Det är därför hon hoppas att rättegången, som kommer att inledas 4 mars, ger eko i riksdag och hos migrationsmyndigheterna.

– Vi poliser kan egentligen inte stoppa detta. Reglerna och kontrollen för anhöriginvandringen måste ändras.
"

Håkan Bergström skriver i Hallands Nyheter:

"I grunden handlar åtalet om ett misstänkt utnyttjande av de svenska invandringslagarna och de svenska förmånssystemen, genom falska handlingar och falska familjeanknytningar. Åtalet sätter fingret på anhöriginvandringens problem, hur man genom skenäktenskap och falska intyg kan ta hit påstådda makar och barn.

Här finns också en kulturkrock, en anad förvåning bland de nyinflyttade över hur bidragssystem kan utnyttjas.

I ett avlyssnat telefonsamtal till Vietnam förklarar en åtalad kvinna hur det förhåller sig med arbete i Sverige: "Därefter vill de inte längre jobba, utan får från a-kassan 8000 kronor som motsvarar 16 miljoner i Vietnam, utan att behöva göra nånting. De kan stanna hemma och leka och få ersättning."
"

Krav på försörjning för att få komma till Sverige som make/maka försvårar sådan kriminell verksamhet. Men framförallt skyddar de flickor och pojkar som gifts bort med personer från föräldrarnas hemländer.

I Danmark har lagändringen orsakat en stark nedgång i antalet giftermål för personer i åldergruppen 18-24 år och det har lett till förbättrade utbildningsresultat för elever med utländsk bakgrund. Effekten är stor för pojkar från alla länder. Även i Nederländerna har förutsättningarna för integration förbättrats med de nya reglerna om försörjningskrav för anhöriginvandring.

Försörjningskrav är bra för att det:
- Uppmuntrar till egenförsörjning
- Försvårar för kriminella ligor
- Skyddar unga från tvångsäktenskap
//
Emil

Inga kommentarer: