torsdag 7 februari 2008

Maoistiskt forum avslöjar Chavez som en "gammal välbekant djävul"

Maoistiskt forum är centrum för Peru-maoisterna som är inspirerade av maxism, leninism och maoism (som den är tolkad av kommunistkrigaren och massmördaren Gonzales i Peru). De förespråkar folkkrig, dvs omstörtande av samhället genom krig. De är särskilt aktiva i Lund-Malmö och har ordnat möten på Möllevångstorget och studiecirklar på Studiefrämjandet i Malmö.

I december ordnade Peru-maoisterna en studiecirkel om Chavez i Venezuela. Därefter publicerade de sin dom över Chavez - som inte enligt slutsatserna är våldsam nog för dem som också förespråkar öppet krig i Sverige. Här är några godbitar:

Att Framställa en sådan skojare (Chavez) som att han vore en förkämpe för socialismen, och därmed en verklig framstegsvän, kan man bara göra om man är en politisk dilettant eller medvetet går imperialismens ärenden.

Chavez kom inte till makten som ledare för ett revolutionärt parti eller revolutionär rörelse, han har inte lett en revolution och leder inte en revolution och kommer inte att leda någon revolution; därför att han aldrig har företrätt någon revolutionär klass utan endast de redan härskande klasserna. Det enda som Chavez’ åtgärder inneburit är att förtryckarstaten i Venezuela, temporärt, är i bättre kondition för att undertrycka massorna.

Chavez endast är en bilig, möjligtvis något mer pompös, kopia av den karaktäristiske ”vänstergeneralen” som endast är en fascist som viftar med röda fanor för att försöka förleda massorna. Hans så kallade ”revolution” är inget annat än en politik som gynnar en del av byråkratkapitalistklassen – en ”revolution” vars typ otaliga redan setts, en repris av det vi redan sett så många gånger förr.

Alla strävanden att idag kanalisera de utsugnas och förtrycktas kamp genom valurnorna leder endast till att massorna förs på villospår in i reformismens återvändsgränd. Sådant sysslar revisionister och opportunister med, inte kommunister och revolutionärer. Det enda sättet att genomföra en verklig revolution i Venezuela – precis som i alla andra länder på jorden – är genom revolutionärt krig, och det betyder idag folkkrig. Som Ordförande Mao sade: ”Den centrala uppgiften och högsta formen för revolutionen är maktövertagande med väpnat våld, tvistefrågans lösning medelst krig. Denna marxist-leninistiska revolutions¬princip gäller universellt, för Kina och för alla andra länder.”

//
Emil

Inga kommentarer: