lördag 25 augusti 2007

Skatteideologiskt tankeexperiment

Tänk er följande scenario: Inför nästa taxeringsår får ni ett brev från Skatteverket där ni ombeds ange vilken skattesats ni vill använda under det kommande året. Ni måste ange en siffra mellan 0-100%. Försök göra det ärligt och inte bara som en motreaktion mot dagens enormt höga skattetryck. Var hade ni lagt er? Varför just där? Det är inget ni behöver redovisa här, utan syftet med det här inlägget är bara att väcka tanken på ett annat system än det nuvarande. Var tror ni förresten andra hade lagt sig? Hade de totala skatteintäkterna ökat eller minskat på sikt?

Vidare blir ni ombedda att logga in på en hemsida hos Skatteverket och registrera den valda skattesatsen. Där möts ni av nästa förändring, en lista över områden, organisationer, andra typer av sammanslutningar, projekt, m.m. Från listan kan ni fritt välja vart era skattepengar ska gå. Nästa år kommer det att finnas länkar där ni enkelt kan kolla upp hur mycket pengar respektive område fått och hur de har använts. Är ni helt nöjda med dagens system kan ni givetvis låta 100% av skattepengarna gå till svenska staten och dess förgreningar. Hade ni gjort det eller hade ni fördelat upp pengarna på andra områden som ni ansåg vara viktiga? Hur tror ni fördelningen hade sett ut i stort efter några år när systemet väl hade etablerat sig?

(Om det mot förmodan finns någon med tillgång till avancerade kalkylmodeller och samhällsekonomiska simuleringar vore det oerhört intressant med ett försök till beräkning av utfallet.)

//LibeRatio

Inga kommentarer: