torsdag 23 augusti 2007

Tillfälligt stopp i bidragskranen

Jag kan inte hjälpa det, men jag blir glad när jag läser nyheten i Skånska Dagbladet om att Malmö kommun sätter stopp för bidragen till Palestinska Föreningen och Iransk-Svenska Föreningen.

"Fritidsförvaltningen har besökt Palestiska föreningen elva gånger. Vid några tillfällen befann sig ett par vuxna och några barn i lokalerna, men vid andra besök var lokalen stängd. Enligt det veckoschema föreningen skickade in till förvaltningen hade det emellertid varit fullt med aktiviteter för ungdomar den aktuella dagen."

Under andra närvarokontroller upptäckte Fritidsförvaltningen att ett 20 tal av personerna i medlemsregistret inte var folkbokförda i Malmö.

Reaktionerna är de väntade. Föreningen tar fram offermentaliteten och rasistkortet: "Palestinska Föreningen kallar Fritidsförvaltningens rapport från kontrollerna en "förolämpning". Föreningen anklagar tjänstemännen för att använda "spaningsmetoder" samt anser dem vara "hotfulla, respektlösa och opålitliga". I svarsbrevet skriver föreningen till och med att de tror att förvaltningen har för avsikt att smutskasta palestinier."

Det låter lite som när myndigheterna i Gaza får sina elkostnader betalda av EU trots att de bryter mot alla tänkbara mänskliga rättigheter. Och dessutom samtidigt har mage att gnälla på EU.

"När det gäller Iransk-Svenska Föreningen noterar Fritidsförvaltningen att det inrapporterats om medlemmar som saknas i matrikeln. Dessutom har förvaltningen vid kontroller konstaterat att föreningslokalen varit släckt och låst vissa dagar – men att det ändå kommit in rapporter om aktiviteter."

Sådana uppenbara bedrägerier borde inte enbart leda till indragna bidrag utan också åtal. Men de har goda kamrater i SSU och Vänsterpartiet som också på något sätt lyckas klara sig undan åtal trots uppenbart bidragsfusk.
//
Casparus Due

Inga kommentarer: