måndag 17 mars 2008

Marknaden sopar banan med offentligt monopol

Idag kom en viktig dom i Regeringsrätten. Bakgrunden är att några privata bolag anmälde Tomelilla och Simrishamn för att de har köpt avfallstjänster från Sysav som de och tolv andra skånska kommuner är delägare i, utan att köpen har föregåtts av offentlig upphandling - vilket lagen kräver.

De båda kommunerna har tidigare fått stryk i klara domar från Läns- och kammarrätt. Och idag kom alltså Regeringsrättens dom. Stryk igen!

Konsekvenserna är svåra att överskåda. Stiftelsen Den nya välfärden som har varit ombud i målet gör bedömningen att detta gäller alla direktköp från kommunala bolag, även helägda kommunala bolag. Därmed berörs i princip alla Sveriges kommuner och väldigt många marknader som har plågats av osund kommunal konkurrens och offentligt monopol.

Det ska bli spännande att följa de politiska reaktionerna. Marknadens seger i domstolen är klar, men fortfarande saknas effektiva sanktionsmöjligheter som regeringen länge har utlovat.
//
Fabrikören

Inga kommentarer: