måndag 29 oktober 2007

Ny forskning avslöjar: Arbetslöshet är främsta orsaken till fattigdom i Sverige

Då och då presenterar någon av våra universitet och doktorander ny banbrytande forskning. Nu senast genom Mia Latta, doktorand i sociologi vid Göteborgs Universitet.

"Arbetslöshet är främsta orsaken till fattigdom i Sverige. Värst drabbade är ungdomar och utomnordiska invandrare som har svårt att överhuvudtaget komma in på arbetsmarknaden. Ekonomisk hjälp från det offentliga är helt avgörande för dem."
//
Casparus Due

Inga kommentarer: