torsdag 1 november 2007

Objektivismens svaga punkt

Många liberaler verkar ha en stark dragning till Ayn Rand och objektivismen. Det är förståeligt. Hon har som få andra beskrivit baksidan av ett samhälle som inte vilar på liberala principer. Hennes etik och politiska filosofi är enkel och i stora drag tilltalande.

Men tyvärr är den också ytlig ur ett filosofiskt perspektiv. Detta blir speciellt tydligt när hon och andra objektivister rör sig in i metafysiken och söker fundament för etiken och den politiska filosofin.

Allt annat är ju så enkelt, varför kan inte metafysiken också vara det, verkar objektivister tänka. Det som finns, det finns och A är A. Det kan man väl lätt komma fram till om man bara använder förnuft och logik.

Induktionsproblem, kausalitetsproblem, identitetsproblem, Humes lag etc. som filosofer i vissa fall har kämpat med i flera tusen år, är för många objektivister bara uttryck för akademiskt flum. Genom att förlita sig på ett antal axiom lyckas objektivisten förkasta allt vad tro heter.

Visst det kan funka i den politiska sfären, men när det kommer till metafysik höjs ribban för förnuftet. Man måste fråga sig vad det innebär att vara ett ego som kan vara egoistiskt och man måste fråga sig om förnuftet verkligen kan nå utanför sig själv och erkänna sig själv så som det uppenbarligen enligt objektivisterna kan erkänna den externa världen. Man måste fråga sig vilken relation en sak har till sina egenskaper. Vad innebär det att en sak är röd? Vad är rödheten, vad är saken och hur hänger dessa ihop. Till detta har Rand och objektivisterna tyvärr bara ytliga svar och en benhård tro. Deras avvisning av skeptikern är inte mycket bättre än att sparka på en sten och säga att det är argumentet för att skeptikern har fel.

Därmed inte sagt att det som finns inte finns eller att A inte är A. Men ska man finna rationella, filosofiskt hållbara argument för det, så att man kan avvisa såväl subjektivister som skeptiker får man allt gräva djupare i metafysiken.

Därför är jag inte objektivist trots att jag är liberal och har studerat filosofi en massa år.
//
Fabrikören

Inga kommentarer: