måndag 29 oktober 2007

Skrämmande läsning om somalierna i Göteborg

Göteborgsposten hade i helgen en lång artikel om somalier i Göteborg. Det är skrämmande läsning om kriminalitet, missbruk och det svenska bidragssamhället:

Abdulahi Mohammed, tolk i Göteborg:
- När det regnar och är grönt och kamelerna ger mjölk behöver nomaderna inte anstränga sig. De diskuterar och snackar och på nätterna spelar man spel. Men när torkan kommer jobbar nomaderna hårdare än någon svensk bonde och ser till att kamelerna och korna och getterna överlever i öknen. När samma människor kommer till Sverige så regnar det hela tiden - socialbidrag, barnbidrag, bostadsbidrag och alla andra bidrag. Så det blir som i nomadlivet när det regnar och är grönt, folk sitter och tar det lugnt. Och här i Sverige kan man ta det lugnt hela året, sitta på kafé och snacka. När man har det så bra, varför ska man då jobba?

En kombination av missbruk, bidragsfusk, kulturkrockar och lathet hos dom vuxna. Misslyckad skolgång och våld för ungdomarna.

Om en kvinna har sex barn bidrar samhället med 23 560 kronor plus det behovsprövade biståndet.
- Pappan tror att om han överlämnar familjen till det sociala systemet så blir det billigare för honom, säger tolken Abdi.

En enkel grej som hade ökat motivationen är att ge temporära uppehållstillstånd till invandrare, inklusive för den stora grupp somalier som idag kommer till Sverige. Lönearbete och svenskkunskaper bör vara krav för att få permanent uppehållstillstånd. Då har dom som kommer något att sträva efter. Så är det i majoriteten av EU-länderna. Och så borde det vara i Sverige. Det är en rättighet att söka asyl och skydd, men inte en rättighet att leva på bidrag.
//
Casparus Due

1 kommentar:

Grue sa...

Bra förslag. Dock är de enda som vågar ta i såna frågor Sd, och dom brännmärks som "rasister". Så länge det är så kommer integrationsproblemen fortsätta öka.