torsdag 1 november 2007

Intressanta samband i Eslöv

Det finns en intressant länk mellan dagens invigning av Herbert Felixinstitutet i Eslöv och den kommande Eslövsbiennalen.

Cecilia Lind, kommunalråd, är ordförande i Herbert Felixinstitutet. Samma Lind ligger bakom att Lars Vilks i praktiken fått yrkesförbud i Eslövs kommun.

Herbert Felixinstitutet, som enligt hemsidan är ett nationellt centrum för forskning, opinionsbildning och erfarenhetsutbyte om integration och entreprenörskap, leds alltså av en ordförande som är islamofob. Att motivera att Lars Vilks inte får komma och snickra med att det är en provokation mot muslimer som kan leda till kravaller är inget annat är rädsla för islam och muslimer. Och det är just det som är definitionen på islamofobi.

Det bådar inte gott för Herbert Felixinstitutet att ha en sådan ordförande.
//
Casparus Due

1 kommentar:

Fabrikören sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.