torsdag 1 november 2007

Ge Malmö till Norge

Det pratas mycket om den Danmark integrationspolitiken, men få känner till att den norska politiken är lik den danska. En nyanländ invandrare måste delta i språkundervisning och klara av ett språktest för att få permanent uppehållstillstånd. Det uppmuntrar individen att investera i språkkunskaper och annat humankapital.

Kommunerna i Norge får dessutom, till skillnaden från Sverige, full ersättning från staten för flyktinginvandringen. Nyamko Sabumi har höjt kommunersättningen något i Sverige men den är mer än 300 000 lägre än i Norge. Hade Malmö varit en norsk kommun hade kommen under 2006 fått 90 miljoner mer i statlig ersättning. Det är inte kaffepengar.

Att staten får stå för mer av kostnaderna kan dessutom göra att regeringarna får upp ögonen för resultatet av den katastrofala invandringspolitiken.
//
Casparus Due

Inga kommentarer: