onsdag 5 september 2007

Ekonomisk frihet ger jämställda löner

I ”Economic Freedom of the World 2007” (Fraser Institute), som finns att hämta här, hamnar Sverige på plats 22 av 141 länder. I indexet 2007 bedöms 141 länder avseende grad av ekonomisk frihet, på en skala från 1 till 10. Kriterierna som bedöms grupperas i fem kategorier; statens storlek, legal struktur och äganderättens status, tillgång till pålitliga pengar, frihet att handla internationellt, samt regleringar av marknader. Idén är att färre statliga ingrepp i ekonomin ger större möjligheter till frivilligt ekonomiskt utbyte.

Det finns flera samband mellan ekonomisk frihet och välstånd. I den femtedel av världens länder som har störst ekonomisk frihet är BNP per capita åtta gånger högre än genomsnittet för länderna i femtedelen med minst ekonomisk frihet. Att öka den ekonomiska friheten är ett bra sätt att öka välståndet för medborgarna – inte minst i form av levnadsstandard, inkomster och bättre miljö.

Vad som är mindre känt, och kanske ännu mer kontroversiellt i vänsterfeminismens Sverige, är att löneskillnader mellan män och kvinnor är mindre i länder med stor ekonomisk frihet. I den svenska debatten framstår de som vill reglera fram jämställda löner som mest trovärdiga, trots att fakta pekar på motsatsen.

I studien Market Orientation and Gender Wage Gaps: An International Study finner
Zweimüller, Winter-Ebmer, Weichselbaumer ett starkt samband mellan ekonomisk frihet (mätt enligt indexet ovan) och små löneskillnader mellan män och kvinnor:

"There is a strong negative correlation between competitive markets and gender wage gaps, in particular when competitive markets are measured by the components “free trade”, “absence of regulation” and “legal structure”. These indicators are strongly related to competitiveness in the product market and are, therefore, backing Becker’s taste for discrimination model. More competitiveness in the economy can reduce gender inequalities in wages – if it is enough to close the gender wage gap completely is still to be shown."
//
Casparus Due

Inga kommentarer: