lördag 8 september 2007

Hurra för Björklund

Jan Björklunds installationstal som partiordförande för Folkpartiet var mycket bra. Förhoppningsvis kan Folkpartiet nu komplettera sin sunda skol- och integrationspolitik med en mer utvecklad ekonomisk politik.

Talet i sammandrag:


1900-talet kom till stora delar att tillhöra socialismen. Men 2000-talet tillhör liberalismen.


För oss liberaler är sambanden klara. Utan demokrati, ingen verklig välfärd eller verklig trygghet. Svenskt bistånd får aldrig medverka till att hålla tyranner under armarna. Det långa svenska stödet till den kommunistiska regimen på Kuba och Fidel Castro är en skamlighet som för alltid kommer att fläcka svensk socialdemokrati!

U-ländernas värsta fiende är inte globalisering - utan protektionism och brist på frihandel.

Vi behöver
-mer globalisering – inte mindre,
-marknadsekonomi – inte planekonomi
-frihandel – inte protektionism
-solidaritet – inte egoism.

Ska ett fritt land med fria medborgare med omfattande mänskliga rättigheter fungera, krävs att medborgarna tar ansvar för sina handlingar, för sina medmänniskor och för sin miljö.

Det är en avgörande skillnad mellan socialliberalismens tilltro till den enskilda människan och socialdemokratins tilltro till systemen.

Den som är vuxen men allvarligt sjuk ska kunna få sin försörjning tryggad. Men den som är arbetsför har ett ansvar att försörja sig själv. Alla ungdomar har rätt att gratis gå i skolan, men eleverna ska som motprestation anstränga sig i studierna och göra sitt bästa. Den invandrare som bosätter sig i Sverige ska få stöd i sin integration, men invandraren har själv ett stort ansvar att medverka till integrationen.

Alla kan inte leva på bidrag. Men alla kan bidra med något.

Redan Bertil Ohlins valkampanjer drevs ofta under mottot; ”Det ska löna sig att arbeta”.

Den ekonomiska politik som regeringen nu genomför handlar just om att det ska löna sig att arbeta. Ansträngning och flit ska uppmuntras.

Att staten tillåter att människor kan få bli rika, är en förutsättning för att staten ska kunna stödja de människor som blir fattiga. Det är viktigare att bekämpa fattigdom än att bekämpa rikedom!


Skolan ska ha höga förväntningar på dem som inte har några förväntningar på sig själva. Det är framför allt de barn som kommer från hemmiljöer utan studietradition som är betjänta av en skola med kunskapskrav. Arbetarklassens egna barn är de stora förlorarna på den socialdemokratiska skolpolitiken.

Andra partier tror kanske att man kan vinna en och annan ungdomsröst på valdagen genom att som vänstern lova läxfri skola eller som socialdemokraterna att eleverna ska ha makten att rösta ned rektorn. För oss är Sveriges framtid viktigare.

I ett civiliserat samhälle måste vi människor ha kulturella förankringar. En av de viktigaste uppgifterna i skoldebatten för liberaler är att hävda bildningsperspektivet. Skolan finns för att överföra vårt gemensamma bildningsarv till den uppväxande generationen. Skolan är helt enkelt vår viktigaste kulturinstitution. Lärarkåren är Sveriges i särklass viktigaste kulturarbetarkår.

Mona Sahlin äger faktiskt sitt radhus. Marita Ulvskog äger sin bostadsrätt. Göran Persson äger sin herrgård. Om det nu är så viktigt att stoppa människor från att äga sitt boende, varför hyr de inte själva sina bostäder?

Moral är bra. Men dubbel moral är inte dubbelt så bra!


Den liberala utgångspunkten måste vara att den skilda människans rätt till en privat sfär skall värnas!

Det är hög tid för liberaler att nu intensifiera arbetet för ökad jämställdhet mellan kvinnor och män i Sverige. Den tid då feminismen överläts till tokstollar på vänsterkanten måste vara över!

Mona Sahlin måtte drömma mardrömmar på nätterna för en framtida vänsterseger. Att regera Sverige med ett parti som har stämmobeslut på att förbjuda räntan och ett annat parti som vill förbjuda läxor.


Jag tror på Sverige. Jag tror på framtiden. Jag tror att Sverige kan återta sin position som en av världens mest framgångsrika nationer. Det var en position som Sverige tidvis innehade under 1900-talet. Men det förutsätter långsiktighet och uthållighet. Det projekt som alliansen åtagit sig kräver regeringsinnehav under flera mandatperioder. Att alliansregeringen blir återvald 2010 är därför ett centralt mål för folkpartiet. Allianssamarbetet har ett grundmurat stöd i vårt parti.

Ett mer framgångsrikt Sverige förutsätter att vi bygger
-en skola och ett utbildningsväsende i världsklass,
-ett samhälle fler människor som försörjer sig genom eget arbete och egen ansträngning i stället för på bidrag,
-en social välfärd som skapar trygghet, inte minst för våra äldre.
//
Casparus Due

5 kommentarer:

Fabrikören sa...

Linjen ligger fast. Lite batong, lite socialliberalism och mycket flosklor som inte följs upp i handling. Nej, jag tror inte det blir så mycket bättre.

Anonym sa...

Hur fri är en individ vars tillvaro kantas med KRAV när det är möjligheter hon söker?

LibeRatio sa...

Det kan åtminstone inte bli sämre än under Leijonborg, men så värst mycket bättre blir det nog inte heller. Fast jag upplever Björklund som en av skickligaste retorikerna bland partiledarna och tror att Sahlin får svårare med honom än med Leijonborg. Ska bli spännande att se hur Björklund tacklar landsmötets krav på förstatligande av skolan.

Casparus Due sa...

Kraven är enkla och lätta att förena med frihet. Kravet är att du ska klara dig själv. Att staten inte ska lägga tillrätta ditt liv.

Det kallas kravpolitik, men skulle lika gärna kunna kallas frihetlig politik. Däremot är lagstiftning mot diskriminering inte bra - och inte heller en del av "kravpolitiken" - utan en eftergift åt socialliberalerna.

Anonym sa...

"Det långa svenska stödet till den kommunistiska regimen på Kuba och Fidel Castro är en skamlighet som för alltid kommer att fläcka svensk socialdemokrati!"
Jag måste bara applådera för Björklund. Att man lyckas vara så hemmablind är otroligt. Men jag antar att Jan Björklund tycker att Moderaternas var emot stödet till ANC i Apartheid Sydfrika på 60-talet och att de istället tog avstånd för sanktioner mot Aparteihd-regimen, är en guldstjärna i kanten på den borgerliga svesnak politiken. För att inte nämna att Moderaterna IDAG är med i IDU (International Democratic Union) som idag sammarbetar med partier som Alianza Republicana Nacionalista, Arena, i El Salvador. Även New National Parti i Sydafrika som regerade under arparteid-tiden. Det är absolut INGEN skamfläck förståss! Men hey, Republikanerna i USA är ju också med där, pengar pengar!

// Kim Malmqvist