måndag 25 juni 2007

Världens mest generösa intergationspolitik inte generös nog för Socialdemokraterna

Att Sverige har en av världens mest generösa invandringspolitik känner de flesta till. Men att Sverige också har den mest generösa integrationspolitiken är mindre känt. Det som bland annat utmärker Sverige är att:

  • I stort sett alla som invandrar får direkt ett permanent uppehållstillstånd. Det gäller t.ex. just nu den stora majoriteten irakiska invandrare som får asyl. I andra länder är olika former av temporära tillstånd dominerande.
  • Permanenta uppehållstillstånd ger sedan samma socioekonomiska rättigheter som övriga befolkningen. Det gör Sverige unikt. Det vanliga är att den som invandrar inte har samma tillgång till samhällets trygghetssystem, och ibland inte ens rätt till offentlig service. En stor majoritet att länderna i Europa ställer också tuffa krav på språkkunskaper och självförsörjning för att få permanent uppehållstillstånd.
  • I Sverige finns inga krav för att få permanent uppehållstillstånd eller få medborgarskap (förutom tid i landet och inte brottslighet). Det är helt unikt i västvärlden att ge nya medborgare fulla rättigheter utan krav på varken språkkunskapet, samhällskunskap eller självförsörjning.
Det går att utveckla detta mycket men det får räcka tills vidare. Kontentan är att när du som invandrare kommer till Sverige får du en hel uppsättning sociala, civila, ekonomiska och politiska rättigheter utan ett enda seriöst motkrav. Trots det är integrationspolitiken inte generös nog för ledande socialdemokrater. Socialdemokraternas integrationspolitiska talesman Luciano Astudillo och socialdemokraternas integrationspolitiska spindoktor Qaisar Mahmood (med bakgrund på Integrationsverket, departement, Kommunförbundet och statliga integrationsutredningar) ondgör sig i Aftonbladet över att Sverige är ogästvänligt:

"Den bistra verkligheten är att många svenskar som har anknytning till andra länder ofta möter attityder som om de vore gäster." "Fortsätter vi att utestänga en stor del av befolkningen från den nationella gemenskapen kommer vi aldrig att kunna skapa ett hållbart samhälle."

Detta trams känns igen från Socialdemokraternas integrationspolitik de 12 år de satt vid makten. En enda lång klagosång över hur illa Sverige och befolkningen i Sverige behandlar dem som invandrar. I själva verket finns det inte något annat land som behandlar dem som invandrar så generöst som Sverige. Jag uppmanar alla läsare att peka på något annat land där den som invandrar har så goda förutsättningar och lika spelregler som i Sverige. Det finns inte.

En generös integrationspolitik behöver inte vara fel. Men en politik måste också var effektiv och fungera för landet och för den som invandrar.
  • Mindre hyckeri och halvlögner från de rödgröna partierna om hur dåligt det är för invandrare i Sverige.
  • Låt effektivitet snarare än moralism vara ledande i utformningen av en bättre integrationspolitik.
  • Rättigheter måste balanseras med skyldigheter - också för dem som invandrar.
Dags för Alliansen att ta tag i detta snarast.
//
Casparus Due

Inga kommentarer: