tisdag 26 juni 2007

Dödligt våld mot kvinnor

I en rapport från Brå kan man läsa att hälften av allt dödligt våld riktat mot kvinnor sker av en man som kvinnan har/har haft nära relation med. I genomsnitt har 17 kvinnor per år blivit offer för en man som de har eller har haft, en nära relation till.

Rapporten är bra att ha nära till hands vid diskussioner om våld mot kvinnor, och visar bland annat att:

  • Dödligt våld mot kvinnor i nära relationer minskar.
  • Många gärningsmän har tidigare hotat och misshandlat kvinnan.
  • Det finns en tydlig överrepresentation av såväl offer som gärningsmän med utländsk bakgrund.
  • Vanligt att gärningsmännen har låg social status och är kriminellt belastade.
  • Allt fler gärningsmän döms för mord.
//
Casparus Due

Inga kommentarer: