tisdag 26 juni 2007

Sverige har fortfarande EU:s värsta skatte(för)tryck

Det sammanlagda skattetrycket i Sverige 2005 var 51,3 procent.

Det är klart högst i EU. Det enda land som kommer i närheten av Sverige när det gäller höga skatter är Danmark som 2005 hade ett sammanlagt skattetryck på 50,3 procent.
//
Casparus Due

Inga kommentarer: